Портфоліо Узундай Євгенії з теми "Подорож по храмам Середньовіччя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Подорож по храмам Середньовіччя"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література

Навчальна тема

«Релігійно-церковне життя»

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу

буклет

Проект план проекту присвячений важливому світоглядному питанню історії, філософії, культурології – вивченню питання виникнення та розвитку світових релігій : християнства та ісламу. презентація Сучасна людина не може вважати себе висококультурною без чіткої орієнтації в цих питаннях. В процесі роботи над проектом в учнів розвивається вміння аналізувати, систематизувати, порівнювати навчальний матеріал, робити висновки, поповнюється термінологічний запас. Матеріал проекту являє собою пізнавальний інтерес для учнів і може застосовуватися для різних груп школярів внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості. Проект «Подорож по храмах Середньовіччя» орієнтований на учнів 7 класу при вивченні теми «Релігійно-церковне життя». Для виконання завдання учні об’єднуються у групи журналістів та екскурсоводів. Кожний учень має конкретне завдання.

Повний План вивчення теми

[1]

Навчальні цілі

Систематизувати знання учнів з питань розвитку православної та католицької релігій, виникнення ісламу. Ознайомити із зразками храмової архітектури Середньовіччя. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавлення у вивченні предмета. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів, зацікавити їх проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати толерантне відношення до представників різних релігійних груп. Учні мають навчитися співпрацювати в малих групах, планувати роботу групи, користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації, проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів, синтезувати дані з різних джерел. В ході виконання проекту учні навчаться: - Відрізняти храмові споруди за релігійною приналежністю. - Показувати на карті території поширення католицької та православної релігії, ісламу. - Давати оцінку ролі церкви в суспільстві. - Характеризувати історичних діячів.

Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

- Визначення навчальних потреб учнів. - Спонукання учнів до самоспрямування у навчанні та співпраці. - Відслідкування прогресу в навчанні учнів. - Перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання. - Перевірка рівня здобутих знань та отриманих навичок. Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінюються знання учнів та їх вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для само оцінювання свого проекту (2). Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання (3). Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту. Після обговорення у класі оцінюють ступень розуміння учнями теми за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено на розуміння процесу дослідження.

[2]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [3]. Контрольний список питань до проекту [4][5]

На початку проекту вчитель: - Проводить урок, на якому дає основні поняття про релігію; - Готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - Перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп.ютерних програм у комп’ютерному класі. - Відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам. - Проводить тестування та обговорення теми, по результатам яких об’єднує учнів в дві групи; - Формулює критерії оцінювання роботи учнів На початку проекту учні: - Обговорюють тему проекту. - Цілі, завдання; - Вживаються в ситуацію. - Складають план роботи групи та розподіляють обов’язки. Вчитель демонструє Презентацію з багатим ілюстративним матеріалом, який не може залишити байдужими учнів, викликати в них естетичне почуття та бажання отримати інформацію, стосовно даної теми. Разом: - Обговорюють та оцінюють ідеї учнів, які вони пропонують. Тільки після цього вчитель знайомить учнів з проектом. Впродовж роботи над проектом вчитель: - Консультує групи. - Забезпечує групи ресурсами - Контролює послідовність виконання проекту - Заповнює оціночні листи груп учнів. Впродовж роботи учні: - Консультуються з учителем; - Обговорюють проміжні результати; - Оформлюють проект; - Звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - Готуються до захисту; - Оцінюють роботу в команді. Наприкінці роботи над проектом вчитель задає допоміжні питання.

форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Євгенія Узундай

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

(048) , м.Одеса,

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-23.10.2012

Місце проведення тренінгу

м.Одеса,

Тренери

Мельник Олена Михайлівна Дундєва Наталя костянтинівна