Портфоліо Угрін Тамари Іллівни з теми "Наша пісня, наша дума"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Наша пісня, наша дума

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, культура, музика, історія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Суспільно-побутові пісні “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”, “Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу криниченька” Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. Коломийки “Дозвілля молоді”, “Жартівливі коломийки” — “перли розсипаного намиста”. Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Проект з української літератури для учнів 7 класу з теми «Українські народні пісні. Соціально-побутові пісні і коломийки». Під час вивчення теми учні беруть участь у проекті "Наша пісня, наша дума". За допомогою цього проекту учні продовжують знайомитися з різновидами народних пісень, їх особливостями і призначенням. Ознайомлюються з особливостями козацьких та чумацьких пісень, з’ясовують їх трагічний і героїчний пафос; аналізують програмові пісні про козацтво. Ознайомлюються з новим для них пісенним жанром — коломийкою, з’ясовують їх особливість, побудову, ритм, аналізують програмові коломийки, визначивши їх ідейно-тематичне спрямування і призначення. Для спільної роботи учні створюють блог, в якому розміщують напрацювання всіх груп. Під час проекту учні виконують такі види роботи: Робота на картках Робота в групах Міні-дослідження Письмова робота Бесіди Тестові завдання Конкурс на кращого декламатора української народної пісні (вивчення пісень напам`ять) Заключна контрольна робота

Повний План вивчення теми

Повний план проекту

Навчальні цілі

Учні зможуть: розвити культуру зв’язного мовлення, естетичні смаки, пам’ять, увагу, спостережливість, вміння грамотно висловлювати власні думки, судження, обстоювати їх, наводячи переконливі докази та обґрунтування раціонально використовувати навчальний час здобути інтерес до наслідків власної праці здобути знання з теми «Соціально-побутові пісні та коломийки» виховати у собі любов і пошану до народної пісні, історичного минулого нашої країни, позитивні риси характеру, допитливість осмислити значення пісенної спадщини українців здобути бажання відроджувати і вивчати оригінальну творчість вивчать 2 пісні на вибір

Опис оцінювання

Використовуються запитання впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих питань з теми. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та експериментального дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання: контрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформації, контрольний список для оцінювання навичок планування проекту , форму для оцінювання мультимедійної презентації, cамооцінювання прикладу учнівської роботи, форма оцінювання виконання групового завдання, форма оцінювання виконання групового завдання, контрольний список: вклад в групову роботу, контрольний список під час спостереження того, як учні вміють аналізувати під час виконання проектів і інших завдань На початку проекту, для виявлення потреби учнів, заповнюється таблиця З-Х-Я-Д ,в якій учні мають описати, що знають про українські народні пісні. Оцінити вміння дітей оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. На заключному етапі буде проведене міні-дослідження, написана письмова робота, вивчено 2 пісні, відповідно яким, буде проведено конкурс на кращого декламатора пісень і підсумкова контрольна робота по виявленню знань, здобутих під час роботи над проектом. Використано Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організовано взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його\її вклад був цінним. Оцінено учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання

Діяльність учнів

Перший етап

Учні знайомляться з такими жанрово-тематичними групами народнопісенної обрядовості, як лірично-побутові (включають у собі групу соціально-побутових) та коломийки, записують визначення і групи в зошитах або за бажанням у блог. Читають пісні. Вчитель дає учням список рекомендованої літератури. Знайомить з методом проектів

Другий етап

Всім класом заповнюють три колонки таблиці З-Х-Я-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають про українські народні пісні. Наприкінці теми таблиця знову роздається учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Учні знайомляться з учительською презентацією, щоб визначити сильні та слабкі сторони, на які потрібно звертати увагу під час реалізації проекту. Учням рекомендують сформувати цілі, які б максимально навантажували їх здібності та допомагали їм досягти успіху як у житті, так і на уроках. За інтересами об’єднуються в групи. Учням пропонуються зразки того, як можна розпочати працювати за проектом. Історики - Знайти інформацію про популярність української пісні серед народів світу та відомості про гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного, Михайла Дорошенко та знайти визначення, хто такий козак. Презентувати класу і викласти це у блозі. Літератори – Знаходять матеріал, щодо теми і ghtptyne.nm rkfce. Викладають у блозі. Соціологи – Створюють опитувальник у Гуглдоксах для виявлення поступових знань з теми. Викладають його у блозі. Дослідники – Проводять дослідження «Які художні засоби використовуються в піснях і визначають кількість кожного з них». Результати викладають у блозі.

Третій етап

Кожна група обирає, як вони зможуть виконати поставлену задачу та як будуть презентувати результати. Заповнюють форму «Дізнайтесь про обмеження». Знайомляться з виступом вчителя про авторське право. Знаходять інформацію в інтернеті для дослідження в залежності від поставлених задач для кожної групи. Оцінюють знайдені ресурси за запропонованими контрольними списками оцінювання. Опрацьовують її. Розміщують напрацювання у блозі. На початку учні створюють щоденники для власної рефлексії.

Четвертий етап (планування діяльності та робота за планом)

Допомога учням у плануванні проекту. Вони створюють свої проектні плани з чистого листа і показують їх іншим групам, щоб отримати коментарі, щоб надати підтримку і внести свої пропозиції до розробки їх планів. Консультуються з вчителем. Періодично під час роботи над проектом учні переглядають свої цілі та аналізують у своїх конспектах, наскільки успішно вони з ними справляються.

П’ятий етап (обробка результатів в групах, розміщення у блозі)

На завершальній стадії проекту групи учнів розміщують у блозі, напрацювання всіх груп і демонструють свої висновки. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно із знанням предмету. Щоб учні мали можливість направляти свою роботу, вони отримують критерії оцінки з описом рівнів якості, згідно з якими їм буде ставитися оцінка. Робота над проектом завершується Конкурсом на кращого декламатора пісні та письмовою роботою, які потім за бажанням учнів, можуть бути викладені у блозі. Фінальним етапом проекту є контрольна робота для оцінки знань учнів з даної теми.

У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також думають про розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця і творчість. Заповнюють 4ий стовпчик таблиці «З-Х-Я-Д».

Підсумок

Завершується навчальний проект, зверненням до Ключового запитання «Як народні пісні відображають менталітет нації?»? Запропонуєте учням відповісти на це запитання у їхніх щоденниках. Надайте їм свої коментарі до їх записів у журналах. Нагадаєте їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім організуйте обговорення всім класом і попросіть їх поділитися своїми відповідями з усіма.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Угрін Тамара

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Банилово-Підгірнівська гімназія

Місто\село, район, область

с. Банилів-Підгірний

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Банилово-Підгірнівська гімназія

Тренер