Портфоліо Тумак А.Ф. з теми "Зміни в природі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Зміни в природі

Основний та другорядні навчальні предмети

Фізика

Навчальна тема

Агрегатні стани речовини

Вік учнів, клас

7 клас 13-14 років

Стислий опис

Учні проводять спостереження за змінами які відбуваються з водою. Досліджують вплив яких зовнішніх факторів приводить до цих змін. Проводять опитування у людей різного віку «Як зміни агрегатного стану води впливають на ваше життя». Результати спостережень і досліджень демонструють у презентації. Учні створюють інформаційний бюлетень, і результати проекту розміщують на web-сайті

Повний План вивчення теми

[[1]]

[[2]]

Навчальні цілі

Залучити учнів до навчання шляхом впровадження методу проектів [3] В учнів починає формуватися система знань з основ фізичних явищ, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, отримують навики дослідницької діяльності, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу безпечно жити і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем. Вони відшукують інформацію в мережі Internet, підбирають різні форми для своєї діяльності. В учнів формуються уміння і навички добирати ілюстрації до наукового тексту, планувати свою діяльність, співпрацювати в групі. Формулювати гіпотези і планувати дослідження на перевірку цих гіпотез, порівнювати результати досліджень та робити висновки. Під час презентування [4] результатів досліджень учні будуть вчитися стисло і точно формулювати свою думку, подавати результати досліджень у привабливій і цікавій формі, посилатися на використані джерела.

Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться а) діагностика навчальних потреб учнів б) рівня їх фактичних знань учнів з теми

2. Під час проведення проекту проводиться: a) анкетування для групування учнів та розподілення ролей, б) відслідковування ходу виконання роботи, в) контроль за дотриманням вимог до проведення досліджень.

3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи в) оцінювання набутих при дослідженні знань. [5] г) оцінювання представлених матеріалів

[6] [7]

Діяльність учнів

На початку учні отримують завдання від учителя у формі учительської презентації[8] та обговорюють хід проекту. Для його виконання вони об’єднуються в 3 групи. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Далі вони досліджують матеріали в бібліотеках, друковані та електронні публікації. Проводять опитування, результати вчаться представляти та оформляти в Excel. Під керівництвом вчителя створюють власну презентацію Power Point, де висвітлюють результати свого дослідження. Створили інформаційний бюлетень [9], де була розміщена інформація про результати пошуку у ході експерименту, та wiki-статтю з інформацією та отриманими результатами. З результатами своєї роботи вони виступають на виховній годині.

wiki-стаття учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тумак Антоніна Феодасіївна

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики

Навчальний заклад

Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4

Місто\село, район, область

м.Чернівці

Контактні дані

e-mail: tymak-m@meta.ua

тел. 066 1048653

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11-15 червня 2012 року

Місце провведення тренінгу

ІППО Чернівецької області

Тренери

Кошурба Григорій Григорійович, Скрипська Ганна Володимирівна, Кадук Алла Миколаївна