Портфоліо Труфанової Тетяни Вікторівни з теми: Дивитись або брати участь «To watch or to take up»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Дивитись або брати участь «To watch or to take up»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, інформатика, фізична культура.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції)

Вік учнів, клас

13-14 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект спрямований на закріплення та систематизацію знань з теми «Спорт» з англійської мови, а також на розвиток умінь аргументовано відстоювати свою позицію в учбових дискусіях. Пропонується розглянути питання «Дивитись або брати участь?». Учні досліджують відношення дітей до спорту. Учні працюють у двох малих групах (8 дітей у кожній групі), щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання з метою позитивного впливу на дітей. Кожна група має конкретне завдання. З допомогою опитування виділяють відсоток «спостерігачів» та «спортсменів». Свої результати презентують батькам та одноліткам.

Повний План вивчення теми

план роботи

план впровадження

Навчальні цілі

Учні зможуть:

- знати, розуміти та оперувати лексичним мінімумом з теми;

- застосовувати лексико - граматичні структури;

- робити короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

- коментувати зображене на малюнку або фото;

- висловлювати певні емоції;

- спонукати до дії (закликати, запропонувати);

- брати участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;

- ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, використовуючи діалоги різних типів;

- активно застосовувати англійську мову;

- використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

- організувати опитування, виділити та порівняти результати;

- демонструвати доброзичливе ставлення до співрозмовника, позитивне ставлення до здорового способу життя;

- сформулювати та запропонувати рекомендації;

- проводити дослідження поставлених питань, які представляють інтерес для громади, збирати та обробляти дані з різних джерел та представляти результати засобами, які відповідають конкретній аудиторії та цілям презентації;

- користуватися різними електронними та друкованими ресурсами для накопичення та обробки інформації, а також створення та передавання знань відповідній аудиторії.

Опис оцінювання

На початку проекту при допомозі вступної презентації та бесіди з дітьми, вчитель проводить актуалізацію знань з теми. За допомогою мозкової атаки учні обговорюють тему. Заповнюють перший та другий стовпчики таблиці З-Х-Д. На етапі розробки графіка роботи групи та розподілу обов’язків між учасниками проекту, учні мають заповнити анкету «самоспрямування у навчанні», з метою оцінювання того, як вони можуть контролювати власне навчання . В продовж роботи над проектом вчитель заповнює анкету «творчість і гнучкість мислення», що дозволить оцінити учнівські уміння гнучко мислити при обдумуванні та розвитку творчих ідей і проектів. Вчитель спостерігає за дітьми, під час консультацій, виділяє рівень розуміння тематики та проблеми. Вчитель заповнює анкету «аргументації учнів» що, надасть змогу оцінити вміння учнів класу формувати і надавати аргументацію. Наприкінці роботи над проектом діти демонструють презентацію, заповнюють анкету «підготовка до усної презентації». Опрацювавши анкету діти зможуть використати твердження, які у ній надані, при підготовці до усної презентації. Дають самооцінку кожному учню, заповнюють анкету «групова робота» (учні зможуть оцінити вклад кожного в групову роботу). Проводять рефлексію, заповнюють третій стовпчик таблиці З-Х-Д.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

На підготовчому етапі вчитель ставить проблемні питання та зацікавлює дітей. Усі учні знаходять та опрацьовують матеріал з теми «Спорт» у підручниках, енциклопедіях та інших книжках. Впродовж першого етапу вчитель пропонує вступну презентацію з теми. Після презентації проводить мозкову атаку та ставить ключові та тематичні питання, що спонукає об’єднанню в малі групи( в кожній групі по 8 дітей) та виявленню інтересів учнів. Проводить анкетування з використанням таблиці З-Х-Д (учні заповнюють перший та другий стовпчик таблиці). На цьому ж етапі вчитель встановлює строки виконання(обговорює з учнями кожний етап роботи та об’єм роботи на кожному уроці), знайомить з формами захисту та з правилами оформлення проектних робіт.

При знайомстві з темою дослідження, у рамках цього проекту вчитель надає конкретні завдання учням (одна група досліджує та аналізує інформацію про популярні спортивні телепередачі, інша досліджує інформацію про популярний вид спорту та здоровий спосіб життя). Усі учні дотримуються плану роботи, який був їм запропоновано та обговорено на першому етапі проекту(вступна презентація вчителя). На цьому етапі учні розробляють графік роботи своєї теми та розподіляють обов’язки та завдання, згідно з теми та графіка роботи в кожній групі. Учні оцінюють як вони можуть контролювати власне навчання (анкету «самоспрямування у навчанні»). Вчитель готує літературу та електроні матеріали, формує добір веб-сайтів з теми. Вчитель веде бесіду про авторське право, надає анкету «Контрольний список для оцінки веб-сайтів».

На другому етапі усі учні проводять дослідження веб-сайтів та знаходять, аналізують теоретичний матеріал з теми, використовуючи Інтернет. Після збору інформації учні обговорюють проблемне питання, дискутують та роблять висловлювання щодо проблеми дослідження. Потім групи проводять опитування учнів школи з теми проекту. Результатом опитування буде відсоток «спостерігачів» (учнів які тільки дивляться спортивні змагання, телепередачі вдома або відвідують стадіони та інші спортивні установи) та відсоток «спортсменів» (учнів, які займаються спортом та ведуть здоровий спосіб життя).

На третьому етапі групи виділяють та систематизують інформацію для презентації, планують проектний продукт (презентацію). Об’єднуються в одну групу та створюють кінцеву презентацію, що представляє комплексну роботу обох груп. Оформлюють роботу та відпрацьовують презентацію (показ і усне представлення презентації). Заповнюють та використовують анкету «підготовка до усної презентації». На захист своєї роботи діти та вчитель запрошує адміністрацію школи. На кінцевому етапі учні демонструють та захищають свій проектний продукт дитяча презентація та публікація. Вчитель оцінює захист учнями теми, ставить запитання до виконаної роботи (повертається до ключового запитання), підводить підсумки досліджень учнів. Учні оцінюють свою роботу та роботу інших дітей (анкета «групова робота»), проводять рефлексію, заповнюють останній стовпчик таблиці З-Х-Д. Впродовж усіх етапів вчитель спостерігає за дітьми та проводить консультації, заповнює анкети «творчість і гнучкість мислення» та «оцінювання аргументацій учнів». Запрошений вчитель фізичного виховання консультує дітей впродовж всієї роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Труфанова

Фах, навчальний предмет

іноземна мова

Навчальний заклад

Донецька спеціалізована фізико-математична школа I-III ступенів № 17

Місто\село, район, область

м.Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна