Портфоліо Троцької Марії з теми "У чому досконалість життя?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва навчальної теми

У чому досконалість життя?

Основний та другорядні навчальні предмети

Основний предмет: геометрія.

Другорядні предмети: інформатика, технології.

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Теорема пифагора.png

Важко знайти людину, у якого ім'я Піфагора не асоціювалося б з теоремою Піфагора. Причина такої популярності теореми Піфагора триєдина: це простота - краса - значимість. Насправді теорема Піфагора проста, але не очевидна. Це поєднання двох суперечливих начал, що надає їй особливу притягальну силу, робить її красивою. Але, крім того, теорема Піфагора має велике значення: вона застосовується в геометрії буквально на кожному кроці, і той факт, що існує близько 500 різних доказів цієї теореми (геометричних, алгебраїчних, механічних і т.д.), свідчить про гігантську можливість її конкретних реалізацій. Сьогодні теорема Піфагора виявлена у різних приватних завданнях і кресленнях: і в єгипетському трикутнику в папірусі часів фараона Аменемхета першого (бл. 2000 до н.е.), і у вавилонських клинописних табличках епохи царя Хаммурапі (XVIII ст. До н.е.) , і в давньоіндійському геометрическо-теологічному трактаті VII-V ст. до н.е. «Сульва сутра» («Правила мотузки»). У найдавнішому китайському трактаті «Чжоу-бі суань цзинь», час створення якого точно не відомо, стверджується, що в XII в. до н. е.. китайці знали властивості єгипетського трикутника, а до VI ст. до н.е. - і загальний вигляд теореми. Незважаючи на все це, ім'я Піфагора настільки міцно поєдналося з теоремою Піфагора, що зараз просто неможливо уявити, що це словосполучення розпадеться. В рамках даного історико-математичного проекту зроблена спроба грунтовно уявити теорему Піфагора еволюційно, у вигляді джерела відкриттів, а також плідних математичних ідей та узагальнень.

План вивчення теми

План вивчення теми "У чому досконалість життя?"

Оцінювання

Оцінювання учнів повинно відбуватися впродовж всього проекту. Оцінювання ґрунтується на матеріалах які попередньо записані вчителем для учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання. На початку роботи над проектом учні заповнюють таблицю З-Х-Д. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій необхідно ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі необхідно оцінити ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. Необхідно розробити критерії оцінювання самостійних та контрольних робіт, форми оцінювання роботи учнів в малих групах протягом роботи над проектом, критерії оцінювання учнівських презентацій та спільну роботу над дослідженням.

42.gif

Контрольний список оцінювання вкладу у групову роботу

Котрольна форма оцінювання співробітництва учнів

Контрольний список для рефлексії виконання проекту "У чому досконалість життя?"

Контрольний список для блогу "У чому досконалість життя?"

Форма оцінювання блогу

Форма оцінювання журналу для рефлексії

Форма оцінювання командної роботи

Форма оцінювання Портфоліо

Форма оцінювання мультимедійної презентації

42.gif

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя (на уроках з розкладом):

 • проведення вхідної діагностики для визначення рівня володіння матеріалу за темою «Трикутники»;
 • повторення матеріалу по темі «Трикутники» в ході вирішення завдань.
 • написання підсумкової перевірочної роботи. (Всього - 2 год)

Діяльність вчителя в позаурочний час (на протязі всього проекту):

 • консультативна допомога учням;
 • обговорення та корекція робіт учнів;
 • індивідуальні заняття з учнями, записів в журналах роботи груп.

Діяльності учнів (на уроках з розкладом):

 • повторення матеріалу по темі «Трикутники»;
 • відпрацювання навичок вирішення завдань за темами;
 • виконання перевірочної роботи;
 • захист творчої роботи (презентацій, буклетів);

Діяльність учнів (у позаурочний час):

 • вибір теми самостійного дослідження;
 • розподіл ролей у групах (протягом 1-2 днів);
 • розробка плану проведення дослідження.
 • підбір матеріалу по темах дослідження з різних джерел (протягом 1 тижня),
 • оформлення результатів досліджень у вигляді презентації, буклету (протягом 3-4 днів);
 • ведення блогу проекту та наповнення відповідних сторінок з досліджуваних питань;
 • представлення результатів самостійної роботи у формі захисту презентації, буклету, публікації власних думок та результатів у блозі;
 • самооцінка;
 • взаємна оцінка (2 дні).

Використовуючи ресурси мережі Інтернет, учні зможуть знайти інформацію з питань досліджуваної теми, проаналізувати та відібрати для себе необхідний матеріал, обрати зображення, які зможуть естетично оформити роботу, розглянути Flash-анімації. Вчителю необхідно наголосити про дотримання авторського права та правила оформлення посилань на список викорситаних джерел. Під час роботи над проектом вчитель може використовувати Інтернет-опитувальник, наданий сервісами Google, що надасть можливість об’єктивно оцінити знання та думку учнів з проекту. При опрацюванні опитувальника учні працюють з інтерактивною формою, а вчитель може проаналізувати відповіді у вигляді текстового документа та діаграм. Використовуються електронна пошта, служби миттєвого обміну повідомленнями, чати для сумісної роботи у групах учнів за інтересами та досліджуваного питання, обміну графічними, мультимедіа та електронними документами

План впровадження проекту "У чому досконалість життя?"

Презентація для фасилітації

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Організаційна діаграма для визначення навчальних потреб учнів

Діаграма трикутники1.jpg

Шаблон для заповнення учнями "Вимірювання діагоналей прямокутника та квадрата на місцевості"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Опитувальник на навчальним проектом "У чому досконалість життя?"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Публікація вчителя для батьків з проектної діяльності

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Презентація вчителя з виявлення інтересів учнів

Презентація "Для чого потрібно знати теорему Піфагора?"

Приклад проектної діяльності учнів з теми проекту

Учнівський блог "У чому досконалість життя?"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марія Троцька

Фах, навчальний предмет

Фах: вчитель математики та інформатики


Навчальний предмет: математика

Навчальний заклад

Харківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 140 Харківської міської ради Харківської області

Місто\село, район, область

м.Харків, Харківська область

Контактні дані

mtrozak@rambler.ru

Відомості про тренінг

Тренери: Шевчук Лариса Петрівна, Скрипка Ганна Володимирівна

Дати проведення тренінгу

04.02 - 08.02.2013 року

Місце проведення тренінгу

м.Харків, культурний центр "Бейт Дан"