Портфоліо Толюпи Наталії Миколаївни для учнів 7класу з хімії за темою: "Кисень".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукБуклет

Public Tolyupa 1.jpg Public Tolyupa 2.jpg

Назва навчальної теми

Навчальний предмет

Навчальна тема

  • Кисень, його властивості та застосування.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

В ході проекту учні мають дослідити фізичні та хімічні властивості кисню, ознайомитися зі способами його добування в лабораторії та в промисловості, вміти описувати роль кисню в живій природі та техніці, поширеність та коло обіг кисню в природі.

План вивчення теми

Навчальні цілі

  • Дослідити фізичні та хімічні властивості кисню;
  • З'ясувати роль кисню в живій та неживій природі;
  • Розширити знання про сфери застосування кисню.

Опис оцінювання

На початку проекту проводиться вхідне оцінювання для визначення рівня знань учнів до початку вивчення нової теми, після оцінювання вчитель ставить завдання для створення проектів учнями і розподіляє учнів по групам.

Під час виконання проектів учитель скеровує учнівські групи, допомагає в підборі необхідної інформації, проводить проміжні оцінювання у вигляді тестів і хімічних диктантів.

Динаміка успішності учнів під час виконання проетку вноситься в теблицю ЗХД.

У ході підготовки учнями проектів заповнюється таблиця критеріїв оцінювання проектів (активність учнів у створенні проекту, відповідність підібраної інформації тощо). Наприкінці вивчення теми проводиться вихідне оцінювання, підраховується сумарний бал учня згідно таблиці критеріїв оцінювання.

Діяльність учнів

На початку проекту проводиться демонстрація презентації вчителя, де зазначені всі вимоги щодо виконання проекту: тема, мета, ключові, змістовні та тематичні запитання, джерела інформації, термін виконання роботи, обговорюються принципи оцінювання. Наступним етапом є проведення вхідного он-лайн оцінювання учнів для визначення початкового рівня знань.

Далі проводиться формування навчальних груп за одним із варіантів: за рівнем знань учнів, за особистим бажанням учнів (товариські групи) або рівномірний розподіл учнів з різними рівнями знань по групам. Наступним кроком є визначення завдань для кожної групи, вимог щодо оформлення і презентації проекту, а також джерела інформації (посилення на джерела Інтернет запропоновані на блозі вчителя).

Оцінювання включає в себе: вхідне оцінювання, оцінювання активності роботи кожного учня (надається керівниками учнівських груп), проміжне оцінювання у вигляді тестування або хімічного диктанту і вихідне он-лайн оцінювання наприкінці вивчення теми.

Дидактичні матеріали:

Методичні матеріали:

Відомості про автора

  • Фах, навчальний предмет: ХІМІЯ
  • Навчальний заклад: ЗОШ №9 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики у 8-11 класах
  • Контактні дані: tolyupa2013@gmail.com

Відомості про тренінг


Корисні посилання

Про Національний проект "Відкритий світ"