Портфоліо Ткач Олени Івановни за навчальним проектом "Хто така Ярославна?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Хто така Ярославна?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України, Всесвітня історія, Людина і світ, Художня культура

Вік учнів, клас

12 років 7-й клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект створюється у відповідності до навчальної програми з історії України для 7-го класу (новий освітній стандарт: Розділ ІІІ. ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст.). Учні досліджують літературу, історичні джерела та web-ресурси для відповіді на головне питання теми. Учні, працюючи в групах, досліджують історичні та літературні джерела, де згадується ім’я Ярославни, жінки князя Ігоря Святославича, арактеризують становище Київської Русі за правління наступників Ярослава, особливості політичного та соціально-економічного життя князівств часів роздробленості, відносини половців із Руссю, літописи і твори літератури як історичні джерела; висловлюють ставлення до діяльності Ярославичів, Володимира Мономаха, Мстислава Великого, Ярослава Осмомисла, вчаться працювати з історичними джерелами, досліджувати, аналізувати та презентувати результати роботи.

План вивчення теми

[1]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту за допомогою вступної презентації та бесіди з дітьми, вчитель проводить актуалізацію знань та оцінку первинного досвіду учнів з теми. Тема проекту презентується вчителям та учням за допомогою буклету [2], завдяки мозкової атаки учні обговорюють тему. В ході цього учні виявляють свій рівень знань. Заповнюють перший та другий стовпчики таблиці З-Х-Д, «Т-схеми» Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході проекту учні заповнюють контрольні списки групової роботи. За допомогою форм оцінювання оцінюються кінцеві продукти учнівської діяльності (вікі-стаття "Хто така Ярославна?"). В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі. Під час консультацій використовуються підказки для спрямування самостійності учнів у проекті.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи над проектом вчитель ставить проблемні питання та зацікавлює дітей. З оглядом на те, що діти працюватимуть в Інтернеті, вчитель надає інструктаж щодо безпечної роботи в Інтернеті та при використанні комп’ютера, принтера, сканера; розповідає про авторське право та плагіат, дає інструкції по пошуку в Інтернеті, розповідає про правильність оформлення використаних джерел, дає каталог освітніх ресурсів та каталог сайтів, де викладена інформація з обраної тематики. На початку роботи учні проходять тестування «Авторське право».

На першому етапі вчитель пропонує вступну презентацію з теми. Після презентації проводить мозкову атаку та ставить ключові та тематичні питання, що спонукає об’єднанню в групи та виявленню інтересів учнів. Проводить анкетування з використанням таблиці З-Х-Д та «Т-схеми».

З допомогою вчителя учні визначають конкретні завдання:

  • Учні І групи (хронологи): досліджують життя історичних осіб та визначають, хто був батьком Ярославни.
  • Учні ІІ групи (архівісти): складають схему та розбролюють висновки щодо ймовірності імені княгині Ярославни - героїні «Слова о полку Ігоревім»
  • Учні ІІІ групи (картографи): досліджують карти і визначають назви міст, в яких могла перебувати княгиня Ярославна

Також встановлюють строки виконання, об’єм роботи на кожному уроці, визначають форми захисту проектних робіт.

На другому етапі усі учні проводять дослідження, збір матеріалу, аналізують теоретичний матеріал з теми, використовуючи Інтернет. Після збору інформації учні обговорюють проблемне питання, дискутують та роблять висловлювання щодо проблеми дослідження. Вчитель проводить моніторинг виконаних на даному етапі завдань учнів та індивідуальної поведінки та поведінки учнів у групах. Повністю консультує учнів, веде з ними обговорення їх навчання з метою забезпечення зворотного зв’язку, отримання їх пропозицій, забезпечення подальшого навчання та відповідає на запитання учнів. Надає учням заплановані підказки впродовж виконання проекту для того, щоб учні обмірковували те, як вони навчаються. Планують проектний продукт. Оформлюють роботу та відпрацьовують презентацію (показ і усне представлення власного міні-проекту), створюють вікі-статтю "Хто така Ярославна?". Учням, які мають проблеми в навчанні пропонується робота з шаблоном учнівської презентації.

На третьому, кінцевому етапі учні демонструють та захищають свій проектний продукт. Вчитель оцінює захист учнями теми, ставить запитання до виконаної роботи (повертається до ключового запитання), підводить підсумки досліджень учнів. Учні оцінюють свою роботу та роботу інших дітей (форма оцінювання вікі-статті), проводять рефлексію, заповнюють останній стовпчик таблиці З-Х-Д.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ткач Олена Іванівна

Фах, навчальний предмет

історія, історія України

Навчальний заклад

ЗОШ №2

Місто\село, район, область

м.Синельникове, Дніпропетровської обл.

Контактні дані

olenatkach1@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Синельникове, 18 березня - 30 березня 2013

Тренери

Безуглова Наталія Миколаївна