Портфоліо Ткачук Ганни (10 версія) профтех - "Електронний смог"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Електромагнітні коливання і хвилі

Назва проекту

"Електронний смог"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Вік учнів, клас

11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект «Електронний смог» розрахований на учнів, які вивчають курс фізики 11 класу. В ході роботи над проектом учні на основі базових знань з курсу фізики, відшукають інформацію про властивості електромагнітних хвиль, їх вплив на живі організми, виготовляють прилад для вимірювання рівня електромагнітного випромінювання, проведуть вимірювання рівня електромагнітного випромінювання побутових приладів та на основі отриманих даних побудують графічну залежність рівня електромагнітного випромінювання від відстані до побутового приладу, підготують свої власні публікацію та блог. Результатами даного проекту є видання рекомендацій по безпечному розміщенню побутових приладів.

План вивчення теми (вставити файл)

План проекту "Електронний смог"

План реалізації проекту "Електронний смог"

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання учнів відбувається всього навчання за темою. Перед початком проекту учитель демонструє учням презентацію та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Учні використовують контрольний список дослідження та контрольний список блогу для проведення самооцінювання. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учні оцінюють результати своєї роботи за допомогою форм оцінювання дослідження та блогу. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження та блогу використовуються відповідні контрольні листи результатів дослідження та блогу. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення самоспрямування учнів використовується відповідний контрольний список.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Підготовка до роботи. Перед початком роботи учні діляться на малі групи, знайомляться з темою «Електронний смог» та проблемою проекту «Чи завжди корисно те, що зручно?». Учні обирають капітанів команд, розподіляють обов'язки між членами груп. Вони здійснюють пошук інформації в Інтернеті, газетах, журналах та інших джерелах з таких питань «Що таке електромагнітні хвилі?», «Який вплив чинять електромагнітні хвилі на живі організми?», «Як захиститися від надмірного електромагнітного випромінювання?», «Чи шкідливі побутові прилади?» Перша група «Аналітики» займається соціальним опитуванням. Вони складають, обробляють та представляють результати опитування у вигляді форм та діаграм та публікують їх на блозі. Також ця група відшукує в мережі Інтернет схеми саморобних приладів для вимірювання рівня електромагнітного випромінювання, аналізує їх і складає інструкцію по його використаню. Друга група «Інженери» виготовляють прилад для вимірювання рівня електромагнітного випромінювання. Третя група «Вчені-дослідники» проводять вимірювання, результати представляють у вигляді таблиці створюють власну умовну шкалу та здійснюють обрахунки рівня електромагнітного випромінювання різних побутових приладів. Далі учні аналізують отримані результати. Використовуючи отримані дані, вони будують графічну залежність у вигляді діаграми, за якою можна протиставити отримані дані з безпечними нормами випромінювання. Продуктом їхнього дослідження буде презентація, в якій вони мають відобразити звіт про пророблену роботу та висновки. Далі учні з усіх трьох груп обговорюють наслідки неправильного розташування електричних приладів та складають рекомендації, які вони відображають в публікації. Блог. З метою залучення інших учнів до роботи в проекті «Електронний смог», учні створюють блог проекту. На його сторінках учні розміщують запрошення до співпраці, анкетування з питань електромагнітної безпеки та свої особисті дані. Вказують свої координати та електронну адресу. Публікація. В процесі створення публікації учні працюють у програмі Publisher та створюють інформаційний бюлетень «Електронний смог». На початку роботи вони підбирають цікавий матеріал про вплив електромагнітних хвиль на живі організми, беруть інтерв'ю у фахівців з питань наслідків впливу електромагнітного випромінювання на людське здоров'я. Опрацьований матеріал розміщують на сторінках публікації, підбирають ілюстрації. Готову публікацію роздруковують та розповсюджують серед однолітків. Презентація. Для того, щоб створити презентацію учні проводять дослідження. Розділившись на групи, учні здійснюють вимірювання рівня електромагнітного випромінювання побутових приладів, якими вони щоденно користуються в побуті. Далі учні аналізують отримані результати. Використовуючи отримані дані, вони будують графічну залежність у вигляді діаграми, за якою можна протиставити отримані дані з безпечними нормами випромінювання. Далі учні обговорюють наслідки неправильного розташування електричних приладів та роблятьвідповідні висновки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ткачук Ганна

Фах, навчальний предмет

Фізика

Навчальний заклад

ДПТНЗ "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище"

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

anna_tkachuk@ukr.net

096 273 63 00

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.06 – 29.06.2013

Місце проведення тренінгу

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Тренери

Пойда Сергій

Стромило Іван