Портфоліо Ткаченка Валерія Анатолійовича для учнів 7 класу з технічної праці за темою "Творчий подих деревини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Творчий подих деревини"


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Трудове навчання - основний

Креслення, виробниче навчання, фізика - другорядні

Навчальні цілі

Під час роботи над проектом необхідно:


  • Сформувати у учнів навички створення презентацій, які будуть переконливими для різних аудиторій;
  • вдосконалювати навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про роботу з конструкційними матеріалами;
  • навчити учнів переконливо демонструвати відомості про властивості, види обробки деревини, добираючи відповідні за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних. Формування в учнів уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності обробки матеріалів, про які вони прочитали;
  • навчити учнів визначати та складати стислий опис дій, розробляти технологічну картку виготовлення виробів;
  • ознайомити учнів з розмаїтістю видів декоративної обробки деревини та зразками робіт народних умільців використовуючи пошукові сервіси Інтернет та родинні традиції.

Вік учнів, клас

6, 7 класи. 11-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для учнів 7 класу, за темою «Сучасні методи обробки деревини».

В результаті роботи над проектом учні:

  • ознайомляться з історією виникнення різьблення деревини на Україні, традиціями українських народних ремесел;
  • дізнаються про символи, орнаменти та їх значення, що надасть змогу створити власні композиції для різьблення та втілити їх в життя;
  • ознайомляться з професією різьбяр (червонодеревщик) та вимогами до неї, спробують виявити свої здібності до цієї професії;

Даний проект сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, виховує поважне ставлення до народних традицій, розвиває художній смак і творчий потенціал дітей, зміцнює бажання відроджувати традиції та культуру свого народу та заохочує до виготовлення власного виробу.

План вивчення теми

План проекту

Оцінювання

1. Перед початком виконання проектів проводжу з учнями рольову гру або вікторину яка допоможе мені дізнатися, чи вміють учні співпрацювати в малих групах, розподіляти ролі, слухати, допомагати?

2. Щоб оцінити, чи вміють мої учні вправно користуватися електронними засобами спілкування та знають про етикет такого спілкування, перед виконанням проектів попросити їх написати мені електронного листа та запросити їх поспілкуватися в чаті.

3. Впродовж роботи над проектом планую вести «Журнал проекту», записи в якому допоможуть контролювати і аналізувати хід роботи над проектом, учням проводити оцінювання в між етапному періоді.

4. Наприкінці роботи над проектом пропоную учням бланк бальної оцінки презентації проекту, виконаний за допомогою програми Microsoft Excel.

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання

Форма оцінювання портфоліо

Оцінювання створення презентації

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Діяльність учнів та вчителя

Попередньо до виконання проекту

Познайомити учнів з видами та способами обробки деревини.Ознайомити їх з різноманіттям використання такого поширеного та доступного матеріалу.Віднайти в Інтернеті матеріали щодо мистецтва різьблення, історії походження та розвитку цього виду декоративно-вжиткового мистецтва на Україні., користуємося пам’яткою роботи в Інтернеті. До початку роботи підготувати закладки для використання учнями під час читання та спрямування їх критичного мислення і розуміння значення обробки деревини в побуті та промисловості. Роздати брошуру з основами проектного навчання батькам, вчителям та іншим учасникам громадськості для ознайомлення з концепцією використання проектів. Згідно з нахилами та уподобаннями учні поділяються на групи. Але кількість дітей в групах не повинна перевищувати 4 чол. Із числа учнів призначається старший групи, який координує роботу усієї групи. Вчитель надає консультації та методичну допомогу по роботі над проектом. Перша група учнів працюватиме над пошуком інформації щодо методів та способів обробки деревини. Друга група досліджуватиме види різьблення деревини, їх особливості. Третя група створюватиме презентацію щодо визначення видів декоративної обробки деревини. Четверта група працюватиме над розробкою технічної документації щодо виготовлення готового виробу з елементами різьблення.


День перший

Поставити учням Ключове запитання – «Чи існує інше життя?». Почати обговорення із запитання учням, чи усі вони знайомі з виробами котрі виготовлені з деревини, оздобленими різбленням, прикрашені інкрустацією, які з них більш користуються популярністю. Більшість має знати. Для тих, хто не знає, в наступній вправі об’єднати їх в пари з іншими учнями, хто більше обізнаний з цієї теми. Попросити обговорити різні історії виникнення різьблення в різних регіонах України. Потім нехай одні пари зустрінуться з іншими парами, щоб розповісти свою історію іншій парі знову.. Виявиться, що вони погоджуються з змістом у певних частинах, проте їх думки про деякі інші частини історій розходяться. Це прекрасна можливість поговорити про те, як виникають легенди та оповідання, та як вони трактуються по-різному в різних куточках країни. Введіть поняття «точки зору» під час розповідей різних легенд.

Поставити Тематичне запитання «В чому полягає друге життя предметів?» або «Що може оживити предмети?» . Ознайомити учнів зі зразками використання деревини. Ознайомити з використання порівняння краси дівочої із красою виробів видатних народних майстрів. Провести розмову про те, як люди надихають друге життя до виробів з деревини. Показати учням, як використовувати закладки , на яких є статті що допоможуть при виконанні проекту, а на звороті вільне місце, де учні можуть робити нотатки. Закладки можуть використовуватися для спрямування учнів під час дослідження в якості моделі як використовувати запитання для зосередженості на певних стилях і композиціях, як працювати зі схемами, робити висновки, і з'ясовувати ідеї під час роботи над виробом. Після обговорення, показати учням, як користуватися діаграмою для процесу виготовлення виробу, щоб учні наочно представили ключові компоненти під час розробки свого виробу. Заготуйте перелік нових і незвичних для учнів слів, особливо тих, які є важливими для розуміння теми різьблення. Обговоріть, як традиції, структура родини, культурне оточення, і час, впливають на виготовлення того чи іншого виробу.

День другий

Проведіть ознайомлення учнів зш способами використання деревини в побуті та промисловості. Попросіть учнів назвати напрямки промисловості де поширено використовують деревину. Для задоволення різноманітних навчальних потреб і інтересів учнів, забезпечте учнів ілюстраціями і картками з різними рівнями складності. Для посилення розуміння розглянутого, попросіть учнів використовувати діаграми Венна для порівняння і протиставлення використання дерев'яних виробів в промисловості та побуті. Об'єднайте учнів у малі групи. Поставте завдання, щоб малі групи розробили мультимедийну презентацію щодо використання деревини. Роздайте та перевірте Форму оцінювання презентацій, щоб допомогти учням здійснювати моніторинг їхнього прогресу у ході роботи над презентаціями. Форма оцінювання презентацій може бути також використана для оцінювання презентації та виставлення формальної оцінки.


День третій

Розгляньте Змістові запитання: Які сучасні методи обробки деревини вам відомі? До якого методу обробки деревини відноситься різьблення? Які інструменти і матеріали необхідні для виконання різьблення? Проведіть ознайомлення учнів з геометричним різьбленням. Способами побудови орнаментів. Попросіть учнів порівняти геометричні елементи на різних орнаментах, які зустрічаються у різьбленні. Для задоволення різноманітних навчальних потреб і інтересів учнів, забезпечте учнів ілюстраціями і картками з різними рівнями складності. Для посилення розуміння розглянутого, попросіть учнів використовувати діаграми Венна для порівняння і протиставлення використання геометричних елементів у різьбленні. Об'єднайте учнів у малі групи. Поставте завдання, щоб малі групи розробили мультимедийну презентацію для використання геометричних орнаментів, які зустрічаються у різьбленні в різних регіонах України. Роздайте та перевірте Форму оцінювання презентацій, щоб допомогти учням здійснювати моніторинг їхнього прогресу у ході роботи над презентаціями. Форма оцінювання презентацій може бути також використана для оцінювання презентації та виставлення формальної оцінки.

День четвертий

Ознайомте учнів зі статтею «Різьблення деревини як вид декоративно-вжиткового мистецтва». Обговоріть різні можливі точки зору з даного питання. Об’єднайте учнів в малі групи і призначте кожній розробку одного із запропонованих виробів. Обговоріть поняття традиційного поєднання геометричних елементів в складанні орнаменту, і те, як вони можуть впливати на результат. Повідомте учнів, що результати роботи у групі вони мають описати у блозі. Ознайомте учнів з прикладом можливої учнівської роботи - учнівського блогу. Забезпечте учнів формами оцінювання для блогів (або формами оцінювання для текстів), щоб допомогти їм у написанні свого блогу.

Нехай учні планують ідеї своєї роботи, використовуючи графічні схеми, контрольні списки, графіки часу, сценарії, розкадрування, або техніку мозкового штурму. Спостерігайте за роботою груп, ставте їм запитання і робіть короткі нотатки про хід обговорення, планування , проблеми та досягнутий учнями прогрес. Використовуйте ці нотатки для того, щоб планувати своє подальше викладання навчальної теми для того, щоб допомогти учням у спільній роботі та формування у них навичок самокерування та самоспрямуваня у навчанні.

Після того як учні почнуть генерувати свої перші ідеї щодо виготовлення виробу, нагадайте їм про такі поняття, як поєднання геометричних елементів в різьбленні і запитайте учнів, щоб переконатися, що вони включили ці елементи у перелік своїх ідей. Об’єднайте учнів у малі групи, щоб вони могли надавати зворотний зв'язок до блогів один одного. Форма зворотного зв'язку з однокласниками допомагає авторам роботи організувати свої думки і також допомагає забезпеченню конструктивного зворотного зв'язку(надання коментарів та відгуків від однолітків). Необхідно запланувати достатню кількість часу для груп, щоб вони могли проектувати, писати і публікувати свої роботи.

Після завершення досліджень і виконання робіт попросіть учнів створити вікі-статтю свого класу, щоб поділитися своєю роботою з іншими людьми. Контрольний список для вікі допомагає скеровувати роботу учнів класу під час роботи над вікі-статтею. Разом створіть Форму для опитування для того, щоб попросити відвідувачів сайту дати відповіді на запитання, що допоможуть з’ясувати, чи є місце геометричного різьблення в сучасному різноманітті декоративно-вжиткового мистецтва. Розмістіть Форму для опитування на вікі-сайті і постійно здійснюйте збір даних. Після того, як буде зібрано достатню кількість даних з опитування, проведіть аналіз даних за допомогою електронних таблиць (або скористайтеся автоматичною побудовою діаграм результатів опитування на Google). Попросіть учнів створити графіки і діаграми для відображення даних. Нарешті, попросіть учнів створити сторінку, що узагальнює зібрані дані, та розмістіть її на сайті. Допоможіть учням зробити висновок чи є місце геометричного різьблення в сучасному різноманітті декоративно-вжиткового мистецтва.

Підсумок

Завершіть навчальний проект, звернувшись знову до Ключового запитання «Чи існує інше життя?». Запропонуєте учням відповісти на це запитання у їхніх щоденниках. Надайте їм свої коментарі до їх записів у журналах. Нагадаєте їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання, запропонуйте заповнити форму оцінювання звіту або форму оцінювання портфоліо дослідницької роботи. Потім організуйте обговорення всім класом і попросіть їх поділитися своїми відповідями з усіма.

Приклад учнівської роботи

Оцінювання учнівської роботи

Учительська презентація ідей проекту

Metod priektiv 1 tka.jpeg
Metod priektiv 2 tka.jpg

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Валерій Ткаченко

Фах, навчальний предмет

Вчитель з технічної праці

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 117

Місто\село, район, область

Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Тернівський район

Контактні дані

valera.tkachenko.69@mail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25.11.2013 - 07.12.2013 р.

Місце проведення тренінгу

Криворізька Тернівська гімназія

Тренери

Іванова Дарія Володимирівна