Портфоліо Титар Дмитра "Писанка - культурний символ України"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Писанка – культурний символ України

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет - Трудове навчання.

Інші предмети – історія, образотворче мистецтво, народознавство.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема програми – Технологія писанкарства.

Тема уроку – Історичні відомості з писанкарства.

Вік учнів, клас

7 - 8 класи, 12 – 14 років

Стислий опис проекту

Проект виконується учнями 7 - 8 класів на початку вивчення модуля «Технологія писанкарства». Вивчення модуля розраховане на 16 годин. Тема «Історичні відомості з писанкарства» вивчається на початку вивчення модуля впродовж 2 уроків.

Учня за допомогою методів проектові розглянуть основні питання з історії виникнення пи-санки, регіональні особливості виконання писанок, видами писанок, елементарні символи, які використовуються як окремо та в складі орнаментальних композицій.

Учня будуть виконувати пошук необхідної інформації в мережі Інтернет та оформлювати результати своєї роботи у вигляді мультимедійної презентації або інформаційного бюлетеню чи газети.

Також учні випробуються свої вміння в створенні ескізу майбутньої писанки, яку вони будуть виготовляти на наступних зайняттях.

Продуктом діяльності учнів будуть: мультимедійна презентація або інформаційний бюле-тень чи газета; ескізи орнаментальних композицій на писанках.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

  Учень буде:
 • знати та розпізнавати основні техніки писанкарства;
 • знати та розпізнавати символи, які використовуються в писанкарстві;
 • знати основні техніки писанкарства;
 • ознайомитися з не традиційними методами виготовлення писанок;
 • вміє створити презентацію або інформаційний бюлетень чи газету;
   намагатись оволодіти наступними навичками 21 століття:
 • критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;
 • ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;
 • демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групам
 • гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання;
 • прийняття відповідальності за результати спільної роботи
 • вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;
 • базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації;
 • розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик;
 • з’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку;
 • належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань;
 • використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації;
 • усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання;
 • ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження;
 • бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

  Опис оцінювання

  Таблиця ЗХД. - ивокристовується для оцінювання учнями своїх навчальних потреб.

  Контрольний список оцінювання усного виступу. - використовується учнями, які роботи усну доповідь.

  Контрольний список оцінювання мультимедійної презентації. - виокристовується групою учнів для оцінювання складеної презентації.

  Форма оцінювання командної роботи. - виконується учнями для оцінювання совєї роботи у складі групи.

  Контрольний список рефлексфії. - виокристовується учнями для оцінювання своїх вражень від вивчення теми.

  Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

   На підготовчому етапі учитель готує:
  • план роботи над проектом;
  • [ контрольний список основних етапів роботи над проектом];
  • мережевий опитувальник;
  • вхідну презентацію до вивчення теми методом проектів;
  • контрольний список Інтернет ресурсів, де учні зможуть знайти інформацію за темою проекту;
  • тестові завдання для перевірки рівня знань, які учні отримали в ході виконання проекту;
  • готує шаблони писанок з картону;
  • на перерві перед початком уроку проводить опитування з використанням мережевого опитувальника для визначення готовності учнів працювати у групах;
  • аналізує отримані результати опитування та визначається з методом поділу на групи.
  • зразки проектів минулих років для демонстрації учням; проводить інформаційну роботу про переваги методу проектів за допомогою публікації (сторінка 1, сторінка 2).

   На першому уроці вивчення теми програми:
  1. Вчитель оголошує тему, яка буде вивчатися та демонструє вхідну презентацію та визначає початковий рівень знань учнів з даної теми за допомогою організаційної діаграми
  2. За допомогоютаблиці «ЗХД» учні оцінюють рівень навчальних потреб.
  3. Вчитель об’єднує учнів у три групу. Для об’єднання у групи можна використовувати різні методи.
  4. Вчитель видає завдання групам: перша група «Історики» - «Історичні відомості писанкарства»; друга група «Художники» - «Символи та орнаментальні композиції в писанкарстві»; третя група – «Винахідники» - «Цікаві ідеї в писанкарстві».
  5. Демонстрація зразків робіт учнів минулих років. Необхідно звернути увагу на помилки, які були допущені під час роботи над проектом.
  6. Провести бесіду про авторське право та плагіат, мережевий етикет та безпечну роботу в мережі Інтернет.
  7. Оцінювання контрольного списку веб-ресурсів для виконання проекту.
   • Пошук учнями та обговорення в групах матеріалу по темі завдання.
   • Перша група учнів «Історики» знаходить та систематизує інформацію про історичні етапи розвитку писанкарства в Україні, легенди які пов’язані з писанками. Оформлення результатів роботи можливо виконати у вигляді мультимедійної презентації або інформаційного бюлетеню чи газети.
   • Друга група «Художники» знаходять інформацію про символи та орнаментальні композиції на писанках: характеристику кольорів та символів; регіональні особливості орнаментів на писанка. Результат своєї роботи учнів оформлюють у вигляді мультимедійної презентації.
   • Третя група «Винахідники» знаходять аналізують та систематизують інформацію щодо різних нетрадиційних методах виготовлення писанки та оформлюють свій результат у вигляді мультимедійної презентації або інформаційного бюлетеню чи газети.
  8. Завдання виконується згідно з контрольним списоком роботи над проектом.
  9. Учні складають план презентації або інфомраційного бюлетеню та чорновий варіант.
  10. Оцінювання етапів своєї роботи учні проводять за сценарієм презентації або макету буклету та контрольного списку виконання проекту.
  11. Підведення підсумків уроку та обговорення можливості учнів закінчити остаточний варіант презентації позаурочний час.

  Позаурочний час:

  Вчитель проводить консультації для учнів та допомагає в оформленні мультимедійної презентації та інформаційного буклету чи газети.

   На другому уроці вивчення теми програми:
  1. На початку уроку вчитель нагадує теми над якими працювали учні.
  2. Кожна група по черзі проводить усну доповідь з демонстрацією виготовленої презентації або інформаційного бюлетеню чи газети (по 10 хвилин кожна група).
  3. Учні оцінюють свої інформаційні бюлетені або мультимедійні презентації.
  4. Учні виконують рефлексію.
  5. Учні виконують ескіз орнаментального малюнку на шаблонах писанки.
  6. Вчитель проводить оцінювання роботи кожної групи.

    Відомості про автора

    Ім'я, прізвище

    Титар Дмитро Миколайович

    Фах, навчальний предмет

    Вчитель трудового навчання ита інформатики, інформатика, трудове начання, технології

    Навчальний заклад

    Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

    Місто\село, район, область

    с.м.т. Ольгинка

    Волноваський район

    Донецька область

    Контактні дані

    Відомості про тренінг

    Дати проведення тренінгу

    11.06.2012 - 16.06.2012

    Місце проведення тренінгу

    Донецікий обласний інститут післядипломної освіти

    Тренери

    Стрига Марія Валеріївна