Портфоліо Терновенко Наталії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Мій домашній улюбленець

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство.Інформатика, математика, українська мова

Вік учнів, клас

3 клас, 8-9 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект розроблений для учнів початкових класів. Під час виконання проекту будемо приділяти увагу ознайомленню з домашніми тваринами, досліджувати, що вони люблять, як за ними доглядати, з’ясуємо для чого людина тримає домашніх тварин та скільки коштує родині утримання домашньої тварини протягом місяця, проводять спостереження з теми та обробляють одержані результати; використовуючи періодичні видання та ресурси Internet; навчаться робити висновки, узагальнення, доводити власну думку; розвиватимуть вміння висувати проблему, шукати шляхи її розв’язання; розвиватимуть вміння працювати в групах та самостійно.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Вчитель планує оцінювання заздалегідь і знайомить учнів з критеріями оцінювання перед початком виконання основної роботи за проектом. Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Мої учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою. Мій план оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та вимірюють рівень досягнення запланованих навчальних цілей, надаючи великого значення вивченню змісту та діагностують деякі навички. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію та пропонує форми З-Х-Д та організаційну діаграму. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження для проведення самооцінювання. В процесі роботи над проектом учні записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень. В процесі вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, для того, щоб використовувати ці нотатки для створення заключної презентацii. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Урок 1

Підготовка

Учитель повинен пересвідчитися в тому, що діти мають уявлення про види тварин, значення в природі, про необхідність бережливого ставлення до тварин. Наголосити школярам про дотримання інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні практичних робіт. Учитель ознайомлює з проектом. Учитель демонструє власну презентацію. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм З-Х-Д та організаційною діаграмою визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Діти шукають у додаткових джерелах, мережі Інтернет інформацію про різні види домашніх тварин та їх значення для людей.

Дослідження

Діти об’єднуються в групи, визначають об’єкти спостереження, проводять дослідження щодо тварин, яких люди утримують вдома. Аналізуючи отримані результати, роблять відповідні висновки та висвітлюють результати у блозі. У кінці уроку учні працюють із документом «Я- розумію», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Результати вносяться до журналів спостережень.

Урок 2

Підготовка

Учні оголошують результати спостережень.

Дослідження

Учитель наголошує на важливості цих досліджень, визначає коло завдань, які необхідно виконати, аби остаточно знайти вирішення проблеми, а саме діти визначають, скільки родина витрачає на домашню тварину щомісячно, що потрібно для утримання кожної тваринки і де можна придбати все необхідне. На основі проведеного дослідження учні аналізують дані, будують діаграми та графіки, роблять відповідні висновки. Починають готувати власну презентацію та вносять дані до журналу спостережень. Протягом дослідження відбувається взаємодопомога та взаємооцінювання учнів.

Урок 3

Підготовка

Учні створюють власні презентації щодо запропонованої інструкції.

Дослідження

Учні об’єднуються в групи та використовуючи результати досліджень створюють і демонструють підсумкові виступи та презентації за проектом. Шляхом використання форми із «З-Х-Д» проводиться повторна оцінка рівня знань та домагань учнів. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання підсумкової презентації та, перевіряючи щоденники досліджень та правильність обробки та аналізу експериментальних даних, власну презентацію.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Терновенко Наталія Георгіївна


Фах, навчальний предмет

вчитель початкових класів, стаж 16 років

Навчальний заклад

Заклад "Навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької міської ради"

Місто\село, район, область

місто Вінниця

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02-10.01.2014 року

Місце проведення тренінгу

НВК:ЗШ І-ІІ ст.-ліцей №7 ВМР

Тренери

Пойда Сергій Андрійович