Портфоліо Терещенко Ганни Анатоліївни для учнів 7 класу з хімії за темою "Подорож до країни хімії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ ХІМІЇ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - хімія, другорядні - інформатика, природознавство, біологія, медицина

Вік учнів, клас

12 - 13 років, 7-й клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії для учнів 7 класу з теми: "Подорож до країни хімії" В даному проекті об’єднано немало проблем, які пов’язані не лише із навчальними предметами. За той час, що учні працюватимуть над проектом, вони детально ознайомляться з проблемами визначення та вивчення хімічних речовин, поширення, важливості та користі цих сполук для існування нашої планети та людства, ознайомляться із дослідженнями, які проводяться над хімічними речовинами. Проект сприяє розвитку інтересу до уроків хімії, логічного мислення та творчого підходу до вирішення завдань, умінню користуватися періодичною системою для отримання необхідної інформації; виховує почуття відповідальності, любов та повагу до предмету.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, впроваджуючи тестування, таблицю «З-Х-Д». На початку проекту, використовуючи методи «Вхідний контроль», «З-Х-Д», здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми «Хімічні речовини». Впродовж роботи над проектом, використовуючи анкети, форму оцінювання для роботи в групах, форму оцінювання продуктів проекту, контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх. Наприкінці роботи над проектом в ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання учнівського блогу, самооцінки дослідницької роботи учнів, оцінювання буклету аналізується підготовленість групи: фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.

Діяльність учнів та вчителя

День перший

Учні ознайомляться з презентацією учителя (приймають участь в її обговоренні), заповнюють таблицю 3-Х-Д та діаграму. Після чого вони відповідають на питання:

1.Що таке речовина?

2.Як ми можемо класифікувати хімічні речовини?

3.Які фізичні властивості відрізняють метали від неметалів?

4.Чим відрізняються прості речовини від складних?

5.Яка речовина переважає на нашій планеті?

День другий

Учні переглядають презентації, що пов’язані з темою проекту. До початку проекту учитель знайомить батьків та вчителів з перевагами методу проектів за допомогою підготованих заздалегідь публікацій буклет1, буклет2

День третій

На початковому етапі вчитель оголошує тему проекту учням, організовує дискусію на тему проекту. Учні отримують певні завдання:

1. Агрегатні стани та склад (якісний і кількісний) простих речовин.

2. Агрегатні стани та склад (якісний і кількісний) складних речовин.

3. Поширення хімічних речовин в природі.

4. Вплив хімічних речовин на оточуюче середовище.

5. Вплив хімічних речовин на організм людини

Далі учням демонструється презентація, присвячена проекту, організовується заповнення таблиці З-Х-Д та діаграми.

День четвертий

Під час роботи учнів над проектом учитель виступає в ролі консультанта-координатора, направляючи діяльність кожного учня в потрібний і правильний бік . По закінченні роботи учитель організовує захист дітьми своїх проектів.

Metod proektiv 111.jpg

Metod proektiv 212.jpg

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Терещенко Ганна Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

вчитель хімії

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 117

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

e-mail: tiesday.anna@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25.11.2013 - 07.12.2013

Місце проведення тренінгу

Криворізька Тернівська гімназія, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Тренери

Іванова Дарія Володимирівна