Портфоліо Терещенко Ірини Олександрівни з теми " Як бути доброю людиною"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Як бути доброю людиною"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література,українська мова,етика

Навчальні цілі

Розширити знання учнів про життєвий і творчий шлях Є.Гуцала; сприяти вихованню морально-етичних цінностей у школярів; формувати вміння дітей узагальнювати, робити самостійні висновки, грамотно висловлювати власні думки; виховувати почуття любові до природи, оточуючого світу; критично ставитися до власних вчинків.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

7клас. Українська література . Євген Гуцало «Сім’я дикої качки». Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу. Робота в групах, проектна діяльність, робота з тлумачним словником, робота в парах. Знавці моральних норм, мовознавці, любителі природи. Вивчаючи у 6 класі «Етику», учні опрацювали тему «Чим керується людина у вчинках та поведінці». Їм відомі поняття : «мораль», «етика», «добро», «зло», «милосердя». Проект з літератури учні виконують з метою осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, проявів доброти, благородства, чесності, усвідомлення відповідальності за свої вчинки.

Повний План вивчення теми

Опис оцінювання

На початку проекту учні працюють в групах:«Асоціативний кущ». Впродовж роботи над проектом: «мозкова атака», «займи позицію». Наприкінці роботи над проектом:«Парні картки», «незакінчене речення».

Діяльність учнів та вчителя

На початку вчитель проводить бесіду з учнями за допомогою презентації. Учні переглядають , знайомляться з тематичним та ключовими питаннями, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Вчитель об’єднує учнів у 3 групи. Перед кожною групою ставиться ключове питання, яке пропонує вчитель. Учні продумують план проведення дослідження, вибирають дослідницькі методи, форми представлення результатів, знайомляться із критеріями оцінювання їх робіт.

На цьому етапі перед початком роботи над проектом з учнями обговорюються питання: як знайти джерела достовірної інформації з теми дослідження і використати їх. Під час роботи над проектом вчитель демонструє власну презентацію, де висвітлюються завдання проекту, для залучення, допомоги і заохочення учнів при дослідженні. Учні працюють у групах. Група «Любителі природи» дають відповідь на питання: чому матінку-природу треба охороняти? Добирають прислів’я, приказки, вислови відомих людей про природу, готують повідомлення про диких качок з енциклопедії «Усе про птахів» та зі «Словника символів». Ця група створює учнівську вікі-статтю «З природою живи у дружбі, то й буде вона тобі в службі». Група «Знавці моральних норм» досліджують проблему, яку порушує автор в оповіданні. Спочатку вони повинні пояснити лексичне значення слів «милосердя», «мораль», «етика», «добро», «зло», «співчуття», «людяність», «турбота», потім створити «асоціативний кущ» із словом доброта. Добирають дієслова, які асоціюються зі словосполученням робити добро. Складають схему «Морально-етичні проблеми». Свої дослідження вони представляють у вигляді учнівської презентації «Абсолютні вічні цінності».

Група «Мовознавці» дають відповідь на питання: що для вас означає слово «сім’я»? Вони у тлумачному словнику повинні знайти лексичне значення слова сім’я , скласти «асоціативний кущ» до цього слова . Свої дослідження презентують усно на уроці. Для пошуку необхідної інформації учні використовують підручник, словники, додаткову літературу та Інтернет. Знайшовши відповідну інформацію в Інтернеті, діти записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел . Учні використовуватимуть Інтернет для ефективного спілкування в чаті, для пошуку необхідної інформації для створення презентації чи публікації; участі в інтерактивних обговореннях, отримання вражень та відгуків інших людей щодо створеного ними продукту. Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на уроці.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Терещенко Ірина

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури, етики

Навчальний заклад

Олександрійська гімназія-інтернат

Місто\село, район, область

Місто Олександрія, Кіровоградська область

Контактні дані

Адреса навчального закладу: м.Олександрія, вул.Діброви,25

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

З 03/09/2012 по 28.09.20012

Місце проведення тренінгу

Олександрійська гімназія-інтернат

Тренери

Мірошниченко Олександр Іванович