Портфоліо Тарасенко Тетяни Юріївни за темою: "Відсотки в нашому житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Відсотки в нашому житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет, для якого створюється проект -математика,, теми «Відсотки».. Використання відсотків людиною в різних галузях. Проект також розвиватиме вміння і навички учнів з інших освітніх галузей, зокрема освітньої галузі «Технології» (інформатика) , вміння працювати з довідковою літературою.

Вік учнів, клас

6 клас, 11 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект реалізується в 6 класі під час вивчення теми »Відсотки». Учні працюють в малих групах , які планують та розробляють проектні продукти , що стосуються заданого питання. В ході вивчення теми учні пов’язують відсотки з реальним життям. Мета: поглибити знання учнів шляхом виконання учнівських досліджень. Як результат створення презентації.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання здійснюється упродовж всієї роботи над проектом згідно Критеріїв оцінювання знань,умінь та навичок учнів школи. На підготовчому етапі учитель демонструє дітям вступну


[1] та пропонує форму «ЗХД», асоціативний кущ обговорює основні питання теми. Проводиться опитувальна робота у вигляді тесту. На основі цього визначається рівень знань,умінь та навичок учнів,а також визначаються навчальні потреби учнів. Впродовж роботи над проектом вчитель перевіряє результати досліджень учнів,наявний додатковий матеріал,літературу,письмові звіти та нотатки. Учні працюють з формою оцінювання роботи в групах та формою оцінювання досліджень. На завершальному етапі учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання презентації,вміння аналізувати. А також проводить підсумкове тематичне оцінювання та обговорення-рефлексію. З метою визначення само спрямування використовується відповідна форма оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком виконання проекту

Приблизно за тиждень до початку роботи над проектом «Відсотки в житті людини» учні ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів, дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді ж вчитель пропонує їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено результати проектних робіт попередніх груп чи класів, рефлексія учнів, що займались проектною діяльністю. Вчитель роздає учням документ Контрольний список презентація ходу та результатів проекту, презентація вчителя), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом Попередньо учні забезпечуються формою оцінювання вікі-статті, публікації та презентації, відбувається обговорення її з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість, ситуація успіху і потреба "зробити ще краще, ніж попередники". Таке попереднє ознайомлення знімає стресову ситуацію, притаманну для переходу на нові види діяльності. Крім того, тоді ж у середовищі учнів розпочнеться мимовільне створення мікрогруп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень..

Впродовж виконання учнями проектів

 В перший день роботи над проектом (1-ий урок) учні переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про роботу в одній з трьох груп (кожна група шукатиме відповідь на одне з трьох тематичних питань);

об'єднавшись у групи, методом мозкового штурму проводять початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати); знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами, підготовленими вчителем, що стосуються їх проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкціями, контрольними списками, формами для оцінювання робіт та само оцінювання, шаблонами робіт; проходять вхідне тестування за [2], заповнюють таблиці [3] та Т-схеми тощо. Учні отримують адреси інтернет-ресурсу, де розміщені всі ці документи (щоб продовжити ознайомлення та роботу з ними в позаурочний час), а також бланки Дозволу батьків на публікацію учнями своїх робіт в мережі Інтернет (які вони приносять заповненими на наступний урок).

 Оскільки на роботу над проектом відведено лише 3 уроки, то основну частину роботи учні виконуватимуть вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах мікрогруп свої обов'язки. Робота передбачає проведення практичних досліджень. Учні з допомогою вчителя та за інструкціями створюють тематичний блог для представлення результатів своїх досліджень, і за бажанням – власні блоги для рефлексії. Шкільний психолог допомагає при потребі від коректувати розподіл роботи учнів в межах мікрогруп.
 На другому уроці продовжується робота в групах. Учні обговорюють результати пошуку в Інтернеті матеріалів для дослідження, уточнюють напрями діяльності, оформлюють свої дослідження окремими сторінками тематичного блогу. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (з допомогою форм та контрольних списків), звертає увагу на контроль відповідності діяльності учнів Основним запитанням проекту,  знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. Учні з особливими потребами отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони, які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи. 
 В після урочний час учні завершують роботу над дослідженням та оформленням результатів досліджень, ще раз проводять оцінку своєї роботи за формами само- та взаємооцінювання, переглядають роботи інших груп і залишають коментарі та рефлексію (за бажанням) на власних блогах.

Наприкінці виконання проекту

 На останньому уроці проводиться Конференція, на якій учні демонструють отримані результати своїх досліджень, здійснюють оцінку робіт своїх однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). З допомогою таблиць ЗХД учні оцінюють набуті знання та вміння, здійснюють рефлексію. Учні проходять тест-контроль вчителя для оцінки набутих знань.
 В післяурочний час повідомлення про виконання проектної роботи та адреси створених [інтернет-ресурсів ]з результатами учнівських досліджень розміщуються на шкільному сайті для подальшого ознайомлення всіх бажаючих з цими роботами та їх оцінюванням.

Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

буклет, фасилітації оцінювання учнівської роботи самоспрямування презентації учнів з потребами для сильних учнів впровадження

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тарасенко Тетяна Юріївна


Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18

Місто\село, район, область

Павлоград

Контактні дані

tanya0757@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград на базі Павлоградського міського ліцею, 07 - 19 грудня 2015 року


Дати проведення тренінгу

07-19 грудня 2015 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Шевченко Галина Володимирівна