Портфоліо Сінкевич Лілії з теми "Прислівник"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль, правопис.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

українська література

Навчальна тема

Прислівник

Вік учнів, клас

Даний проект розробляється для учнів 7 класів, віком 12 – 13 років.

Стислий опис проекту

Мова - душа народу, його духовна сутність. Значення її дозволяє людині піднятися вище у своєму розвитку як державному, так і особистісному. Мова – не тільки засіб спілкування. Це, перш за все, етнічна категорія, що притаманна кожному народові. Допоки існує і розвивається мова, доти гідно і вільно живе народ. Оскільки оволодіння мовою – важлива складова соціо-культурної діяльності, мовна освіта повинна ставити за мету: А) навчити розуміння рідної культури; Б) оволодіти міжкультурною комунікацією, тобто навчитися спілкуватися з носіями іншої культури та вміти представляти свою культуру, свій світогляд на світовому олімпі. Модуль 9: Державний статус української мови передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного та культурного життя народу. Безумовно, українська мова вивчається окремим предметом в усіх навчальних закладах нашої Батьківщини. Адже без знання державної мови неможливо стати повноцінним громадянином держави, стати її патріотом, реалізувати свої життєві плани та створити усі умови розвитку України. Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання, що враховує у процесі навчання конкретного учня його вільний вибір та особисті інтереси. Учня важливо навчити розуміти предмет, отримувати знання і їх застосовувати. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну роботу – індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують упродовж певного часу. Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів і прийомів.


Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження теми

Навчальні цілі

Діяльнісна змістова лінія вимагає від учня: працювати із значним обсягом різноманітної інформації, самостійно здійснювати її пошук, обробку, аналіз і зберігання; самостійно розв’язувати навчальні завдання, застосовувати основні загальнонавчальні, творчі вміння у різних ситуаціях; користуватися основними комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці. У проекті за умов співробітництва реалізується розуміння, що власний успіх залежить від успіху усієї команди. Взаємодія під час роботи над проектом формує соціальні вміння (навички керівництва, співпраці, колективні рішення, конструктивне розв’язання конфліктів) та вміння застосовувати знання на практиці чи в нестандартних ситуаціях. Найскладнішим для вчителя є розроблення критеріїв для оцінювання – роботи цілої групи і кожного у складі групи, самої презентації.

Опис оцінювання

Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється тематично. Зміст контролю визначається згідно з функціональним підходом до шкільного мовного курсу. Перевірці підлягають знання та вміння з мови необхідні для правильного використання мовних одиниць. Перевірка здійснюється фронтально у письмовій формі із застосуванням завдань тестового характеру. Учням пропонується: • розпізнавати вивчені мовні явища; • групувати, класифікувати; • сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, добираючи належну форму слова, потрібну лексему, відповідні засоби зв’язку між частинами речення. Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за виконану роботу учень міг одержати від 1 до 12 балів. Також застосовую у своїй роботі таку форму перевірки знань учнів як практикум, яка пов’язана з самостійним виконанням учнями робіт. Головна мета – практичне застосування сформованих раніше вмінь та навичок, узагальнення та систематизація теоретичних знань, засвоєння методів дослідницької роботи.

список для усного опитування

журнал навчання

оцінювання мультимедійної презентації

Діяльність учнів і вчителя

Вчитель знайомить учнів з новою темою і представляє презентфцію з цієї теми. презентація Вчитель також знайолмить учнів з методом проектів за допомогою буклетів. буклет Вчитель поділяє клас на прупи та надає завдання кожній групі. Учні створюють власні блоги на яких мають можливість обговорювати власні думки з іншими учнями. І створюють власні проекти та презентації з цієї теми. учнівська презентація Навчальний проект – організаційна форма роботи, яка спрямована на засвоєння навчального матеріалу. Важливо чітке планування етапів роботи і виконавців:

• формування спільної мети діяльності;

• плану підготовки до реалізації задуму;

• розробки організаційного плану;

• виконання;

Завдяки проектному навчанню учні вчаться:

• Орієнтуватися в інформаційному просторі;

• Аналізувати вчинки і думки;

• Доводити власні погляди;

• Підтверджувати чи спростовувати ідею;

• Писати творчий звіт.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сінкевич Лілія Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

озош № 106

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

провулок Дачний № 1

44-65-24

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15-29 серпня

Місце проведення тренінгу

озош № 106

Тренери

Звєрєва Діана Василівна