Портфоліо Сушко Аліни з теми "Моє захоплення і захоплення нашого класу"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Моє захоплення та захоплення нашого класу

Klass 2B.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров’я.Психічна і духовна складові здоров’я

Вік учнів, клас

8 років, 2 клас

Стислий опис проекту

Проект має назву «Моє захоплення і захоплення нашого класу». Проводиться для учнів 2 класу. Проект налаштований на вивчення і удосконалення знань з теми. В цьому проекті вчитель ознайомлює дітей з захопленням, як захоплення впливає на здоров’я людини, вчить розрізняти заняття і захоплення. Учитель розповідає про провідну проблему та спрямовує учнів на самостійну пошукову діяльність. При цьому в учнів розвивається спостережливість,увага, з’являються навички творчого мислення, узагальнення, вміння робити висновки та використовувати набуті знання. А також з’являються навички роботи на комп’ютері, створення презентацій, пошук інформації в Інтернет – ресурсах, робота з опитувальником, ознайомлення з створюванням блогу.

План вивчення теми

План проекту "Моє захоплення та захоплення нашого класу"

Оцінювання

Ми оцінюємо учнів протягом всього терміну навчального проекту, щоб мати змогу, діагностувати міркування учнів та виявляти їх набуті знання. На первинному етапі роботи над проектом учні мають заповнити опитувальник та «асоціативний кущ», це допоможе виявити і краще зрозуміти індивідуальні потреби кожного учня.. В процесі роботи створюються інформаційна презентація на тему проекту. На проміжному етапі кожна група складає план своєї діяльності - план свого навчання, для оцінювання діяльності учнів і набутих знань використовуються такі форми оцінювання: Контрольний список використовується учнями, щоб оцінити вклад кожного в групову роботу На даному етапі учні проводять взаємооцінку використовуючи контрольний список, написаний зрозумілою для учнів мовою, допомагає їм оцінити свої вміння аналізувати дані Контрольний список аналізу даних. Учні оцінюють кінцевий продукт висвітлений у презентації за допомогою Самооцінювання прикладу учнівської роботи. Кінцевий етап роботи вчитель демонструє за допомогою опитувальника, учі пишуть рефлексію у формі есе.

Діяльність учнів та вчителя

Вчитель розробляє План впровадження проекту. Вчитель розробляє буклет для ознайомлення батьків з методом проектів.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Буклет Життя - проект
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Буклет Життя - проект

Тиждень перший

Вчитель демонструє презентацію, аби залучити дітей до проекту.А також демонструє презентацію, аби спрямувати дітей на пошукову діяльність. На початку проекту учні знайомляться з визначеннями: захоплення, здоров’я, як захоплення впливає на здоров’я людини, що таке смаки, а також інструкції, щодо роботи Учні використовують інтернет для пошуку інформації по темі, також для ознайомленням з захопленням видатних постатей. Для знайомства з незвичними і цікавими захопленнями людей з різних країн. Та працюють з Контрольним списком оцінювання з спрямування у навчанні.

Тиждень другий та третій

Вчитель просить учнів порівняти захоплення видатних постатей минулого часу і сьогодення. Для задоволення різноманітних навчальних потреб і інтересів учнів, забезпечте учнів текстами для читання, а також інтернет - ресурсами. Для посилення розуміння прочитаного, попросіть учнів використовувати діаграми для порівняння. Учні об'єднуються в малі групи. Поставте завдання, щоб малі групи розробили мультимедійну презентацію для порівняння і зіставлення захоплень видатних постатейїі. Роздайте та обговоріть Форму оцінювання презентації, щоб допомогти учням здійснювати моніторинг їхнього прогресу у ході роботи над презентаціями. Форма оцінювання презентації може бути також використана для оцінювання презентації після її презентування для виставлення формальної оцінки. Впродовж всього процесу вчитель слідкує за діями і дослідженнями дітей, проводить індивідуальні бесіди.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Різьба по грифі олівця

Тиждень четвертий та п’ятий

На цьому етапі проекту діти шукають інформацію про незвичні захоплення людей з різних країн. Готовлять інформацію. Саме на цьому етапі вчитель знайомить дітей з чатом, в якому вони можуть спілкуватися по темі проекту. Після обробки дітьми інформації щодо незвичних захоплень, вчитель пропонує дітям підготувати Фото презентацію, та доповідь. Роздайте та обговоріть Форму оцінювання презентації, щоб допомогти учням здійснювати моніторинг їхнього прогресу у ході роботи над презентаціями та оцінювання доповіді.

Тиждень шостий і сьомий

Діти розповідають про особисті інтереси, смаки і захоплення;про; розпізнають заняття і захоплення, що впливають на здоров’я; порівнюють власні захоплення з інтересами однолітків. А також готують всю інформацію щодо захоплень кожного і захоплень нашого класу. Кожен учень повинен підготувати плакат(намалювати) про своє захоплення, а також наприкінці проекту діти разом із вчителем обговорюють та аналізують зібрану інформацію та виводять, які саме захоплення НАШОГО класу. Результат проекту – створення Блог класу.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Різьба по тикві

Відомості про автора

Сушко Аліна

вчитель початкових класів та вчитель інформатики

спеціалізована школа № 57

місто Київ

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25 листопада - 30 листопада 2013 рік

Місце проведення тренінгу

м. Київ, Оболонський район, СЗШ № 168

Тренери

Шевчук Лариса