Портфоліо Сумченко

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

[[Назва проекту

Ціль життя - бути у злагоді з природою.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія, біологія, хімія, економіка

Навчальна тема

Я живу у оточенні природою

Вік учнів, клас

8 клас

Стислий опис проекту

'Створити відповіді:Що таке навколишнє оточення? Чи треба зберігати природу взагалі. Хто відповідає за чистоту природи. Як би я мав владу, щоб я зробив, щоб зберегти парк у моєму селищі.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

- Вдосконалювати навички збирання даних кількома способами, - вчити аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей з теми; - формувати в учнів уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість життя людей сьогодні та 50 років тому; - вчити працювати над творчими ідеями для внесення вагомого внеску в групову роботу; - вчити використовувати міжособистостних навичок та навичок вирішення проблем впливу на інших та ведення їх до мети.

Опис оцінювання

Оцінювання здійснюється впродовж всього навчання та виконання проекту за темою. Перше оцінювання здійснюється з метою виявлення знань учнів в момент входження в проект за допомогою тестів, розроблених в електронній тестовій оболонці з теми «Інформаційні системи. Будова комп’ютера. Призначення комп’ютера». Впродовж виконання проекту учні використовують щоденник виконання роботи та картку успіху для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в щоденниках виконання роботи та картках успіху допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів, коригування термінів виконання кожного етапу проекту. Учні використовують розроблену форму оцінювання презентації та блогу для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію бажано отримати до того, як робота завершена, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації та блогу проекту.

графік оцінювання

оцінювання web

Діяльність учнів і вчителя

Перед оголошенням про початок роботи над проектом, вчитель з’ясовує, якими знаннями володіють учні при вході в проектування за допомогою розроблених тестів з теми «Я живу у оточенні природою». Вчитель знайомить учнів з методом проектів і використовує для цього буклет, в якому про метод все розписано. Далі презентує тему проекту. Ставить ключові та тематичні питання. Далі проводить обговорення наступних питань: • Чи вважаєте себе відповідальними за зберігання середовища? • Чи можете ви вплинути на прийняття рішень щодо зберігання природи? Учні об’єднуються в дві групи – статисти і практики за бажанням. Кожна група отримує завдання і складає план реалізації цього завдання з часовою градацією. Складають щоденники виконання роботи та картки успіху, в яких в процесі виконання роботи будуть прописувати свої успіхи в досягненні поставленої мети. Статисти – проводять опитування учнів 7-х,9-х, 10-х, класів. Роблять висновки. Практики – знайомляться з цілями роботи над проектом, вибирають необхідну інформацію з набору. Аналізують, роблять висновки та складають рекомендації по проблемі. Разом створюють презентацію за відповідним шаблоном та електронний документ – блог, на якому розміщують всі етапи роботи над проектом, свої роздуми з питання «Чи можу я впливати на рішенні що до мір по захисту природи» і роблять висновки. Як результат – захист проекту та представлення блогу, на якому розміщені всі матеріали проекту, для обговорення однокласникам і всім, кому не байдуже їх майбутнє.

шаблон презентації

презентація основних питань

блог учня

буклет учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сумченко Людмила Павлівна

Фах, навчальний предмет

Іноземна мова - англійська

Навчальний заклад

ЗОШ № 11

Місто\село, район, область

м. Павлоград, Дніпропетровська область

Контактні дані

polushka68@gmail.com

Про мене

Люблю рослини, собак, люблю читати

Мій внесок

Мої проекти

Портфоліо з теми

Мої файли

Мої закладки

==ТРЕНІНГИ==]]'