Портфоліо Сумської Ганни Анатоліївни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Природні зони України

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство (основний), технології (дотичний).

Вік учнів, клас

9-10 років. 4 клас

Стислий опис проекту

Проектна робота виконується учнями 4 класу як підсумок вивчення розділу «Україна на планеті Земля», а саме теми «Природні зони України», та ставить перед собою мету поглиблення знань учнів про природні зони України.

Основні види діяльності учнів: збір, обробка та аналіз інформації з різних джерел, створення презентації та публікації, занесення результатів науково-дослідницької роботи на вікі-сторінку, використання опитувальників для з’ясування попередніх знань учнів з теми на початку роботи над проектом та оцінювання результатів роботи над проектом.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання

Оцінювання учнів відбувається упродовж всієї роботи над проектом. На підготовчому етапі учитель демонструє учням вступну презентацію, буклет «Про метод проектів» та пропонує, залежно від визначених ним можливостей класу, таблицю «ЗХД», опитувальник та організаційну діаграму. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також навчальні потреби учнів. Упродовж роботи над проектом учитель та учні аналізують результати власної роботи за допомогою форм оцінювання роботи в групах, форми оцінювання презентації, контрольного списку самоспрямування учнів у навчанні; учитель перевіряє учнівські звіти в довільній формі. На завершальному етапі учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою контрольного списку оцінювання вікі-сторінки, контрольного списку оцінювання результатів проектної діяльності. Разом з цим учитель проводить підсумкове обговорення проекту, проводить контрольне опитування, що стосується фактично засвоєної інформації з теми, та обговорює з учнями результати дослідження висунутої гіпотези, спираючись на дані вихідного опитувальника. Учні роблять узагальнення та висновки щодо проекту, виконаного ними.

Діяльність учнів та вчителя

До початку проекту вчитель ознайомлює дітей з буклетом «Про метод проектів». Обговорює з ними можливість проектної роботи, проводить анкетування, де просить записати думки про тему проекту, який стосується розділу, що вивчається ("Україна на планеті Земля"). Обирається тема проекту - «Природні зони України». Приблизно за два тижні до цього також перевіряється наявність у дітей навичок роботи з текстовим редактором, програмою для створення презентацій. За необхідності вчитель має показати дітям основи роботи з цими програмами.


На початку проекту для перевірки готовності учнів до роботи в проекті, вони працюють з таблицею «ЗХД», переглядають організаційну діаграму, виконують завдання анкетування та переглядають вступну презентацію вчителя. Вчитель створює буклет для фасилітації та пропонує учням ознайомитися з ним перед початком роботи над проектом. Дослідження, висновки до якого учні мають зробитив кінці роботи над проектом за допомогою вихідного опитувальника, має підтвердити чи спростувати гіпотезу про те, що використання ІКТ-технологій робить проектну діяльність цікавішою, сприяє мотивації учнів та допомагає засвоїти більший обсяг інформації з теми проектної роботи.


Під час роботи над проектом учні об’єднуються в три групи: "екологи", "географи", "біологи".

• група "екологів" буде шукати інформацію про проблеми антропогенного забруднення навколишнього середовища та про червонокнижних рослин та тварин; учні групи будуть працювати в бібліотеці та Інтернеті та випустять публікацію зібраних матеріалів, використавши для організації записів шаблон;

• група "географів" буде збирати малюнки та фото різних природних зон України, шукати цікаву інформацію про географічні об’єкти нашої країни в Інтернеті та друкованих джерелах; учні проводитимуть конкурс «Мальовнича Україна», створять (за шаблоном) презентацію в Power Point;

• група "біологів" буде досліджувати природу природних зон України, збирати фотографії тварин та рослин - рекордсменів України; учні створять (за шаблоном) презентацію в Power Point.


Протягом першого тижня учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті, досліджують різні джерела в пошуках інформації (Інтернет та друковані джерела). Вони шукають потрібну інформацію в Інтернеті, енциклопедіях про природні зони, географічні курйози, інформацію про тварин та рослин - рекордсменів, вивчають літературу про вплив діяльності людини на навколишнє середовище та готують доповіді про найцікавіші куточки України.

На другому тижні учні систематизують отриману інформацію, аналізують її та роблять висновки, готують повідомлення, добирають малюнки, вчаться працювати в Power Point. Використовують сторінки із спільним доступом для підвищення результативності пошукової роботи, обмінюються коментарями, досліджуючи можливості ефективної організації наукової діяльності за допомогою ІКТ-технологій. Під час виконання проекту учні звіряються з контрольним списком для оцінювання вікі-сторінок, формою оцінювання учнями презентації, узагальнюють здобуті знання за допомогою учнівської вікі-сторінки, що містить посилання на зроблену учнями роботу.

Протягом третього тижня учні-"географи" створюють мультимедійну презентацію "Цікавинки неживої природи України", а учні-"біологи" - презентацію "Цікавинки живої природи України", яку продемонструють учням класу по завершенню роботи над проектом. Учні-«екологи» створюють публікацію «Будь природі другом». Учні підбирають ілюстрації, фото та малюнки, вчаться складати повні речення, користуватися пошуковими ресурсами Інтернету, комбінувати текст і зображення. Повертаються до вже виконаної роботи, перечитують її, щоб відшліфувати зміст та оформлення кінцевого продукту, використовують контрольний список з самоспрямування учнів у навчанні та контрольний список оцінювання результатів проектної діяльності для учнівського проекту «Природні зони України», щоб оцінити ефективність своєї роботи.


Після завершення роботи учні публікують її результат у вигляді єдиної вікі-сторінки, за допомогою анкетування перевіряють рівень своїх знань за темою. Після цього за допомогою вихідного опитувальника учні з’ясовують результативність створення проектів за допомогою ІКТ-технологій, ставлення учнів до проведеної роботи, зацікавлення таким видом спільної діяльності в подальшому.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сумська Ганна Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

вчитель початкових класів

Навчальний заклад

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва

Місто\село, район, область

місто Київ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Київ, Голосіївський район, 3 - 8 червня 2013 року

Дати проведення тренінгу

3 - 8 червня 2013 року

Місце проведення тренінгу

СШ № 269, м. Київ, Голосіївський район

Тренери

Ткаченко Тетяна Борисівна
Драгунова Ганна Володимирівна
Шевченко Світлана Вікторівна