Портфоліо Студент Оксани з теми "Квадратична функція"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Тема. "Квадратична функція"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика, інформатика, фізика

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Її гнучкісь оцінив весь світ!» розроблено відповідно до навчальної програми з математики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарт), тема «Квадратична функція». Завданням проекту є розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності, аналітичного мислення; формування в учнів елементарних навичок виконання практичних завдань з даної теми; розвиток послідовного логічного мислення, виховання стриманості, взаєморозуміння, навичок роботи в колективі, порядності в міжособистісних стосунках, естетичного смаку. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня а також навичок 21 століття, а саме: - дослідження учнями історії виникнення терміну "квадратична функція"; - опрацювання основних прикладних задач з теми "Квадратична функція" та використання властивостей функції при розв'язуванні задач; - ознайомлення з використанням квадратичної функції в повсякденному житті та зв'язком даної теми з іншими навчальними дисциплінами. Результати діяльності будуть представлені на підсумковому занятті – «Її гнучкість оцінив весь світ!», на який планується запросити батьків.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання буде проводитися впродовж всього проекту. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо способів зображення функції Таблиця З-Х-Д і схему щодо визначення основних етапів побудови квадратичної функції та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів (Приклад 1, Приклад 2). Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список для рефлексії виконання проекту, Контрольний список самоспрямування. Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Дослідники», Шаблон для групи «Історики», Шаблон для групи «Науковці») та форми ([Форма 1], [Форма 2],[Форма 3]). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів, вчителем створено спеціальну Форму оцінювання Вікі-сайтів. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту, Контрольного списку для блогу та захист створеної презентації під час проведення підсумкового заняття за допомогою Контрольного списку для мультимедійної презентації, на якому будуть представленя учнівські проекти – «Її гнучкість оцінив весь світ».

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи в проекті вчитель аналізує Інтернет-ресурси щодо пошуку корисної інформації для навчального проекту (теоретичного матеріалу, презентації, відеоматеріалу, тощо). Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання (приклад листа). До початку навчання за цією темою потрібно: переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (сторінка 1, сторінка 2) з основами проектного навчання колегам, адміністрації школи та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі.

Для фасилітації з використанням ІКТ на початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює учнів з Роздрукованим Планом вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів. Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму. Вчитель визначає рівень знань і вмінь з даної теми (Презентація).

Тиждень 1. Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Яка роль відводиться параболі у світі? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та представлення презентацій засобами сучасного програмного забезпечення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: - В яких сферах життя і діяльності людини ви зустрічали параболу? - За яких умов історично виник термін "парабола"? - Які прикладні задачі пов'язані з квадратичними функціями? Також ознайомити учнів про роль кожної групи в проекті. Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблицю З-Х-Д і схему для визначення рівня знань, а також завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Учні об’єднуються у три групи (за інтересом), в кожній групі по 5-6 учнів. Кожній групі надаються ролі:

• Дослідники;

• Історики;

• Науковці.

Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів (Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня).

Для того, щоб презентувати учнів в групах, вчитель пропонує створити візитку кожної групи ([приклад візитки]). Перед початком дослідження, вчитель пропонує створити учням для групи «Дослідники» власний блог - блог групи «Дослідники», до якого учні будуть періодично додавати цікаву інформацію, для групи «Історики» - створити Вікі-статтю групи «Історики» в проекті «Її гнучкість оцінив весь світ!», а групі «Науковці» - прозвітувати про свою роботу, створивши презентацію групи «Науковці».

Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Історики», Шаблон для групи «Дослідники», Шаблон для групи «Науковці») та форми ([Форма 1], [Форма 2], [Форма 3]).

Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Її гнучкість оцінив весь світ" можна отримати на сторінці ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД". З цією ж метою створено списки рекомендованих джерел інформації: [список друкованих джерел], [сайти для співпраці], [список рекомендованих джерел до використання]. Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм [карту знань].

Тиждень 2. Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад1, Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Наприклад, група Науковці може заповнювати Таблицю з проаналізованими властивостями квадратичної функції.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Дослідники»:

- Продемонструвати, як природа створює красу мовою математики.

- Дослідити, де можна зустріти квадратичну функцію в архітектурі старовини?

- Визначити, як використовують квадратичну функцію в сучасній архітектурі?

Завдання для групи «Історики»:

- Дослідити уявлення вчених про параболу.

- Вказати, хто з вчених ввів сучасну назву «парабола»?

- Від якого грецького слова походить термін «парабола», а також що означає даний термін в літературі?

Завдання для групи «Науковці»:

- Дати означення квадратичної функції.

- Визначити, що є графіком квадратичної функції? Встановити за скількома точками графіка можна відновити формулу квадратичної функції?

- Сформулювати властивості квадратичної функції.

Тиждень 3. На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження

Завдання для групи "Дослідники":

- група «Дослідники» має скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо відношення параболи до інших навчальних дисциплін. Проналізувати результати за допомогою діаграми.

- Розкрити в чому полягає важливість даної теми при вивченні інших предметів?

- Описати властивості параболічних поверхонь.

Завдання для групи "Історики":

- група «Історики» має скласти анкету і провести опитування в класному колективі щодо того як впливає ознайомлення з історією квадратичної функції на розуміння теми в учнів класу. Проналізувати результати за допомогою діаграми.

- Розкрити в чому полягає важливість ознайомлення з історичними відомостями з даної теми.

- Розробити хронологію поняття функція.

Завдання для групи "Науковці": - група «Науковці» має скласти анкету і провести анкетування між учнями школи щодо того, чи зустрічалися вони з прикладними задачами з використанням квадратичної функції. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

- Проаналізувати, скільки може мати нулів квадратична функція на множині дійсних чисел?

- Наведіть схему побудови графіка квадратичної функції, не використовуючи паралельних перенесень.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів.

Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ оцінювання виконання групового завдання тощо.

Тиждень 4. На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

Завдання для групи «Дослідники»:

- Проаналізувати, як пов'язана парабола з траєкторією польоту тіла?

- Оцінити, які узори може створити людина з використанням квадратичної функції?

- Продемонструвати результати дослідження у вигляді блогу.

Завдання для групи «Історики»:

- Продовжити розробляти хронологію поняття "функція".

- Подати сучасне означення функції.

- Продемонструвати результати дослідження у вигляді Вікі-статті.

Завдання для групи «Науковці»:

- Навести приклади прикладних задач з даної теми.

- Продемонструвати розв'язання вказаних задач.

- Продемонструвати результати дослідження у вигляді презентації.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання Вікі-сайтів та Форму оцінювання презентації.

Результати діяльності будуть представлені на шкільному заключному занятті – «Її гнучкість оцінив весь світ», на яку планується запросити батьків та вчителів. Результати діяльності: Блог групи "Дослідники", Вікі-стаття групи "Історики", презентація групи "Науковці".

Наприкінці проекту вчитель підводить підсумки мережевого проекту, експертна група визначила переможців та презерів та відмічає великий творчий потенціал всіх команд, вміння взаємодіяти, спілкуватись та вирішувати поставлені завдання під час співпраці засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Ось таблиця з підсумками.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Студент Оксана Віталіївна

Фах, навчальний предмет

Математика, Інформатика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

oksanastudent3 на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5 лютого - 8 травня 2015 року

Місце проведення тренінгу

Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна