Портфоліо Страшної Наталії Миколаївни за темою: "Художня культура 21 століття "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Художня культура 20-21 століття в Україні.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія.Українська література.

Вік учнів, клас

10 клас 14 р.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні згадують історію України, щоб краще зрозуміти культуру 20 ст -21ст. Після обговорювання історії, учні використовують теми та питання з життя сьогодення для вирішення проблем 20-21 ст. Учні працюють в малих групах, щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання з метою позитивного впливу на їх громаду. Вони досліджують потреби та ресурси громади та визначать план дій, досліджують проблему та шукають шляхи її вирішення та презентують свої результати у вигляді презентації.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку роботи над проектом учні знайомляться зі стартовою презентацією вчителя та публікацією підготовленою вчителем, обговорюють ключовий і тематичні питання проекту «Художня культура 20 ст. в Україні». Під час роботи над проектом учитель і обдаровані учні консультують тих , хто цього потребує, проводять потокову перевірку знань. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів,коригування термінів виконання кожного етапу проекту. Для успішного та вчасного оцінювання створено графік оцінювання. Учні використовують розроблену форму оцінювання презентації та блогу для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію вони отримують до того, як робота буде завершена, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації та блогупроекту.По закінченні роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями вчителя та інструкцією проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи видані критерії, визначають поточний рівень знань по темі і з'ясовують , що вони ще хотіли б вивчити для поглиблення знань.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи над темою вчитель рекомендує учням познайомитися з Буклетом по методу проектів та Презентацією основних запитань проекту "Художня культура 20 ст. в Україні ". За допомогою таблиціЗ-Х-Д виявляємо рівень інформованості учнів з даної теми. Ми живемо в інформаційному суспільстві. Величезні об’єми інформації ми отримуємо з різних джерел, а особливо з Інтернет. Як не загубитися в цих потоках інформації? Як навчитися швидко і правильно аналізувати отриману інформацію? Для отримання відповіді на поставлені запитання, після перегляду презентації вчителя, учні проводять підготовчу роботу: об’єднуються в групи «Архітектори», «Скульптори» і «Живописці». Вони шукають корисну інформацію на сайтах. 1 етап. Постановка проблеми, вибір типу проекту та його теми. Формулювання гіпотез і пропозицій щодо їх обговорення (у формі «круглого столу», «моз- кового штурму» тощо). Вибір визначальних характеристик проекту (ігровий, практично-творчий, дослідницький) та способів оформлення кінцевих результатів (блог, захист, творчій звіт) 2 етап. Планування та організація роботи. Розподіл ролей та обов’язків, визначен-ня конкретної участі кожного у виконанні колективного проекту, постановка індивідуальних практичних завдань 3 етап.Пошук та опрацювання джерел, підготовка обладнання. Ознайомлення з додатковою літературою, пошук необхідної інформації в мережі Інтернет; обговорення літературних і художніх матеріалів, узагальнення інформації 4етап. Здійснення проекту. Виконання індивідуальних практичних завдань, їхнє проміжне обговорення; вибір варіантів виконання та оформлення кінцевих результатів роботи групи. Портфоліо 5 етап. Блог проекту (захист, творчий звіт) 6 етап. Загальна оцінка проекту. Оцінювання колективної роботи та індивіду- ального внеску кожного учасника. Поєднання самооцінювання, взаєм- ного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання 7 етап. Підбиття підсумків. Установлення практичної цінності здобутих ре- зультатів Вчитель консультує, направляє і допомагає учням в процесі дослідження. Для більш успішного виконання учнями проекту вчитель створює формисамо- і взаємооцінювання блогу, контрольний список для блога та контрольний список самоспрямування у навчанні. Документи з фасилітації допомагають учням більше зануритися в проблему і викликають їх на спілкування, на постановку цікавих запитань. Висновки, які зроблять учні, допоможуть їм в майбутньому більш відповідально ставитися до інформації з Інтернету, реально і швидко оцінювати інформацію.

Кросворд для сильних учнів

Батьківський дозвіл

Шаблон для презентації

Контрольний список

Мій шаблон

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Страшна Наталія Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель музичного мистецтва та художньої культури.

Навчальний заклад

Павлоградська ЗОШ № 18

Місто\село, район, область

Павлоград

Контактні дані

natasastrasna@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград на базі Павлоградського міського ліцею, 07 - 19 грудня 2015 року


Дати проведення тренінгу

07-19 грудня 2015 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Шевченко Галина Володимирівна