Портфоліо Стешенко Ольги з теми "Функції. Графіки Функцій".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Функції. Графіки функції

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Функції

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Проект "Функції. Графіки функцій" присвячений важливому поняттю сучасної математики функціональній залежності. Вивчення функцій, їх поведінки та побудова їх графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а інколи є єдиним засобом їх вирішення. Вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів. В процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява. Матеріал проекту являє собою пізнавальний інтерес для учнів і може застосовуватися для різних груп школярів внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Систематизувати знання учнів про елементарні функції, способи їх задання, основні властивості; вміння та навичкі будувати їх графіки. Перевірити вміння застосовувати знання практично в нестандартних ситуаціях. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавленість у вивченні предмета, охайність під час ведення записів та виконання побудов графіків функцій на дошці та взошитах. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів,зацікавити учнів проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати почуття доброти, співчуття, бажання прийти на допомогу. Учні мають навчитися: співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел. В ході поекту учні навчаться: наводити приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій. пояснювати поняття: область визначення функції; область значень функції; графік функції. формулювати означення понять: функція; лінійна функція. називати і характеризувати способи задання функції. описувати побудову графіка функції, заданої таблично або аналітично. розв’язувати вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; з’ясування окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі).

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на які попередньо записані вчителем для учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Презантація вчителя На початку проекту вчитель: - проводить урок, на якому дає основні поняття про функції; - готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі; - відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам; - проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учні у три групи ; - формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: - обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; - складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД таблицю, Опитувальник "Що я знаю про алгоритми" і організаційну діаграму. Вчитель демонструє Презентацію з проблемою, в якій описана життєва ситуація, що заставляє замислитись над тим, як краще виконувати будь-які дії, маючи чіткі інструкції чи ні. Також в презентації можна побачити результати опитування ЗХД. Разом обговорюють та оцінюють ідеї учнів, які вони пропонують. Тільки після цього учитель пропонує учням проект. Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію . Перша група учнів «Історики» знаходить матеріали з історичної довідки походження функції. За результатами своєї діяльності учні створюють блог дослідження. 2 група учнів «Дослідники» шукають де в житті застосовуються поняття функції та створюють блог, де розміщують свої дослідження. 3 група учнів «Експериментатори» знаходять різні способи задання функції. Створюють блог, де розміщують результати своїх експериментів.

Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - згідно плану контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють роботу в команді.

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання;


Форма оцінювання блогу

оцінювання мультимедійного проекту

оцінювання навчальних потреб

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Стешенко

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

ОСШ №32

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

(048)7653845, м.Одеса,вул.Космонавтів,60

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-23.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Одеса,

Тренери

Лариса Шевчук,Ганна Скрипка