Портфоліо Статкевич Алли з теми

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Використання електронних тестів для закріплення та контролю знань учнів»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

"Англійська мова"

"Інформатика"

"Технологія комп'ютерної обробки інформації"

"Основи роботи в Інтернеті"

Вік учнів, клас

16-17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект «Використання електронних тестів для закріплення та контролю знань учнів» дозволить досягти вищої якості закріплення та контролю знань вивченого матеріалу та проаналізувати якість навчання учнів; провести об’єктивну незалежну оцінку рівня засвоєння учнями навчального матеріалу,оптимізувати роботу моделювання тестових програм та вносити в них доповнення та зміни.

Мета проекту: запровадити систему електронних тестів, яка надасть можливість учням закріпити отримані знання з англійської мови, отримати об’єктивну оцінку своїх знань, проводити систематичну перевірку рівня засвоєння знань вивченого матеріалу та надасть можливість визначити, в якій мірі досягнуті навчальні цілі.

Проект привчає учня до самостійної роботи над навчальним матеріалом та значно підсилює мотивацію. Безперервний зворотній зв’язок пожвавлює навчальний процес, що призводить до задоволення учнів результатами своєї роботи на кожному етапі навчання та служить стимулом для досягнення ними кращих результатів. Тестування унеможливлює випадковість в оцінці знань. За допомогою тестування викладач має можливість забезпечити систематичність закріплення та контролю засвоєння матеріалу.

Використання тестів для закріплення та перевірки знань дає змогу ефективно використати час, ставить перед учнями однакові вимоги і цим усуває суб’єктивізм в оцінці. Ще один важливий позитивний момент тестування – відсутність надмірного хвилювання учня, адже зв’язок (спілкування) з викладачем стає опосередкованим. Об’єктивність оцінювання знань учнів спонукає їх до самоконтролю, самовдосконалення. Учні будуть створювати власні тестові завдання, використовуючи безкоштовне програмне забезпечення на сайтах Інтернету, на базі вивченого матеріалу (лексичного, граматичного).

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж роботи над проектом.Перед початком роботи над проектом учні обирають тематику, вид контролю та програмне забезпечення на сайтах Інтернету Програма для створення тестів, Програма для тестування "Indigo". Викладач надає учням розроблені вимоги до виконання комп’ютерних тестів та адаптовані комп’ютерні програми Граматичний тест, Тестова оболонка. Після завершення роботи над навчальним проектом учні презентують створені тести та заповнюють таблицю самооцінки. Демонструють практичне використання. Всі елементи тестового завдання відображаються на екрані монітора. Важливі компоненти виділені кольором, напівжирним шрифтом, підкреслюванням. Мигаючі елементи на екрані монітора використовуються при виборі рівня складності. Спосіб вводу відповіді є простим та зручним. Відповідь, що вводиться, відображається на екрані монітора і це відображення зрозуміле учаснику тестування. В свою чергу учасник тестування має можливість:підтвердити відповідь натисканням клавіші. (Після підтвердження відповіді тестове завдання не з’являється знову на екрані і виправити введену відповідь не можна);виправляти введену відповідь до моменту підтвердження завершення введення відповіді; по закінченню тестування продивитись результат: отриману оцінку, тривалість тестування, загальну кількість завдань в тесті. Переважна більшість учнів підтвердили той факт, що комп’ютерне тестування не викликає емоційної напруги та нагадує «гру» з комп’ютером. «Поразка», тобто низький результат викликає бажання повторити тест, що передбачає додаткову самостійну роботу. Позивним значенням є миттєве отримання результату та бажання його покращити. Слід зазначити, що поведінка учасника тестування в момент отримання результату свідчить про рівень самооцінки та впливає на його навчальну активність. Комп’ютерний контроль та тестування виключають момент упередженого ставлення в оцінюванні учня. Складність та об’єм тестових завдань однакові, що дає можливість порівнювати результати тестування та спонукає до змагання за кращий результат.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Викладач знайомить учнів з методом проектів та демонструє власну презентцію викладача Презентація. Під час перегляду презентації учні заповнюють порівняльну таблицю. Учням пропонується почати заповнювати таблицю 3-Х-Д. Учням пропонується виконати тестові завдання різного рівня складності тест 1 тест 2 тест 3 тест 4 тест 5 тест 6 тест 7. В залежності від цілі (закріпити знання з граматики чи лексики), учні вибирають завдання. Готують матеріал для тестування, вчаться працювати з тестовими оболонками Тестова оболонка. Проводять апробацію тестів. Підводять підсумки. Завершують заповнення таблиці 3-Х-Д. Аналізують отримані результати, обмінюються тестами, пропонують свої тести для апробації іншим учням. Учні роблять висновки. Викладач проводять оцінювання результатів роботи над проектом та визначає кращі проекти Учнівський проект "Irregular verbs", Учнівський проект "Лексичний текст".

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Алла Статкевич

Фах, навчальний предмет

викладач англійської мови, англійська мова

Навчальний заклад

Житомирський професійний політехнічний ліцей

Місто\село, район, область

місто Житомир, Житомирська область

Контактні дані

(098)88 66 080

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.04.2014, 10.04.2014, 11.04.2014, 22.04.2014, 24.04.2014, 25.04.2014

Місце проведення тренінгу

Житомирський професійний політехнічний ліцей

Тренери

Нікончук Федір Миколайович

Діденко Тетяна Анатоліївна