Портфоліо Сорокіної Наталії Ювеналіївни з теми "Світові явища.Оптичні ілюзії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Оптичні ілюзії

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика,біологія, астрономія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Світові явища

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Під час вивчення теми учні знайомляться з різними світовими явищами: відбиванням, заломленням, дисперсією, створенням кольорової гами, і все це здійснює око людини. Цікаві спостереження дітей заохочують їх до навчання, досліди самих учнів вражають їх. Під час проектної роботи учні розбиваються на окремі групи, котрі вивчають окремі розділи теми. Необхідна інформація подається вчителем на уроці, за наданими вчителем посиланнями самостійно добувається учнями у інтернет середовищі. Результатом проектної роботи учнів буде представлення презентації обраного розділу теми на сайті групи.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Сформувати в учнів навичок створення презентацій, блогів, буклетів, які будуть переконливими для лідерів місцевої громади. Вдосконалювати навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про поширення світла, сприймання світла людиною. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про світлові явища, класифікуючи їх та представляти результати своїх досліджень за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних. Сформувати уміння аналізу світлових явищ, які виникають навколо них, з'ясування причинно-наслідкових зв'язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей поширення та сприйняття світла; оформлення результатів дослідження проблем та відповідей запитання та подальшого їх онлайн-обговорення.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Використовувати систему оцінювання знань учнів з предмету ( за матеріалами навчальної програми). Залучати методи самооцінки [1] , взаємооцінки школярів. Підсумки оцінювання - захист проекту на уроці.[2]

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Під час вивчення теми учні досліджують особливості поширення світла в однорідному середовищі;причини виникнення сонячних та місячних затемнень; знайомляться з явищем заломлення та особливостями світового променя на границі двох середовищ. За підсумками проведених експериментів роблять відповідну презентацію та розміщують ії на відповідної веб - сторінці (фрагменти експериментів надаються). Надані презентації та відеоролики відповідно оцінюються( див додаток4). Під час вивчення явища відбивання досліджують незалежність кута відбивання від кута падіння; (Для усіх учнів) досліджують можливість отримати декілька зображень від одного предмета за допомогою дзеркального двохгранного кута. ( Для встигаючих). Вчитель ділить учнів на групи котрі будуть працювати над окремими розділами теми

Група 1: Закони розповсюдження світла.

Група 2: Закони відбивання світла.[3]

Група 3: Закони заломлення світла. [4]

Група 4: Оптичні прилади. [5]

2. Вчитель доводить до відома учнів та їх батьків інформацію про збереження персональних даних під час проведення учнями роботи з мережею інтернет та прав на їх публікації Вчитель надає учням перелік сайтів з яких можна отримати інформацію по наведеній тематиці. Учні за наведеним списком відшукують теоретичну на методичну інформацію в мережі та створюють ряд презентацій, що розкривають їх тематику, після повного сбору інформації та створення презентацій учні самостійно оформлюють сайт з упорядкованим матеріалом по темі. Під час роботи учнів, вчитель виконує консультуючі та перевіряючи функції за допомогою блогів створених кожною групою учнів. У заключній частині учні у доповіді захищають самостійно створений ними сайт. Інші групи учнів оцінюють їх роботу.[6]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сорокіна Наталія Ювеналіївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики

Навчальний заклад

ОЗОШ № 113

Місто\село, район, область

м. Одеса, Суворовський район

Контактні дані

дом.тел: 34-28-71;

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.2012-24.08.2012

Місце провведення тренінгу

ОЗОШ № 113

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна