Портфоліо Сливенко Олена Петрівна за проектом "Тихіше їдеш - далі будеш"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


=Назва проекту= 7777Будова речовини.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика, інформатика, природонавство

Навчальна тема

Будова речовини

Вік учнів, клас

12-13 років, 7клас

Стислий опис проекту

Фiзика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехноло¬гiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознав¬ства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення шкiльного курсу фiзики як навчального предмета. Обрана тема Будова речовини розрахована на те що учні виконують 3 лабораторні роботи самостійно. Вони вже можуть застосовувати свої знання які отримали з Природонавства. В ціеї темі можливо надати проекти які учні закінченні теми представить свій проект для обговорення та повторення теми.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Розширення пізнавальних інтересів, самостійність у вирішені виникнені питань при роботі, аналізувати отримані результати та систематизувати хід думок та дій. Проект який учні самостійно розробляють вчить їх планувати свій проект працювати в парах, обговорювати проекти. Учні самостійно планують дослід по своїй темі аналізують та узагальнюють отримані результати. - формулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини - збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани речовини, густини основних речовини;

Опис оцінювання

Для оцінювання роботи учнів я обрала:

1.контрольний список до теми "Останні новини"


2.контрольний список для усного виступу


3.форма оцінювання "Журнал навчання"


4.форму оцінювання для дослідження


5.форма оцінювання для переконуючих умов


6.форма оцінювання мультимедійної презентації


Діяльність учнів

Вчитель готує матеріал для жеребкування, проводить поділ на групи. Учні працюють в групах, при цьому у кожній групі своє завдання. Вчитель знайомить учнів з методом проекту за допомогою буклету Вчитель за допомогою таблиці ЗХД визначає рівень підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу Вчитель показує вступну презентацію та з’ясовує навчальні потреби учнів. Учні використовують Інтернет-ресурси. Вчитель повинен забезпечити відповідальне використання Інтернет ресурсів. Але зі свого боку учні повині предстваити дозвіл батьків який дозволеє використовувати при роботі Інтернет ресурс. Вчитель та учнів використовують блог вчителя для обговорення питань які виникають при вивчені теми. Опитувальник дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів. Вчитель дає завдання створити учнівській блог, в якому учні працюють над сторінкою та наповнюють його інформацією про своє дослідження, обговорюють з іншими учнями свою тему дослідження. Вчитель формує систему оцінювання. Залучає учнів до використання самооцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання Опитувальник презентацій та блогів.

Вчитель визначає типи сприйняття учнів, яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів, також можливо використовувати асоціативний кущ. За отриманими результатами вчитель формує групи учнів таким чином щоб в одній групі були учні з різними типами сприйняття інформації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сливенко Оленко Петрівна

Контактні дані

bagatcka@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9 жовтня - 23 жовтня 2012р

Місце проведення тренінгу

м.Дніпропетровськ, КЗО "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю"

Тренери

Філюк Галина Іванівна


Мої закладки

ТРЕНІНГИ

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпропетровськ, 9 жовтня - 23 жовтня 2012