Портфоліо Скрипник Тетяни Павлівни з теми "Лінійні рівняння з однією змінною "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Лінійні рівняння з однією змінною

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Лінійні рівняння з однією змінною

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Проект «Лінійні рівняння з однією змінною» орієнтований на учнів 7 класу при вивченні теми «Лінійні рівняння з однією змінною».Учительська презентація"Розв'язування лінійних рівнянь"[1] Для виконання завдань учні об’єднуються у групи. Перша група досліджує питання «Що таке лінійне рівняння з однією змінною?». Друга група досліджує питання «Рівняння як математична модель задачі». Третя група досліджує питання «Розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною». На протязі дослідницької роботи кожна група відповідає на змістові питання теми, які пов’язані з тематичним питанням, відповідь на яке учні дають за підсумками дослідження. Кожний учень групи має конкретне завдання.

Під час вивчення теми:« Лінійні рівняння з однією змінною» групи учнів створюють: •презентації •друкують буклети Кожна група, отримавши завдання, планує свою діяльність за допомогою вчителя, здійснює пошук в Інтернеті необхідних ресурсів, ознайомившись з інструкцією вчителя. Учитель спостерігає за роботою груп, ставить їм питання, робить короткі нотатки про хід обговорення, планування, розв’язання поставлених завдань та відслідковує досягнутий учнями прогрес, допомагаючи їм у спільній роботі та сприяючи формуванню у них навичок самокерування та самоспрямування у навчанні. Учитель пропонує учням відповісти на це запитання у їхніх щоденниках.Надає їм свої коментарі до їх записів у журналах. Нагадує їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім організовує обговорення всім класом щоб кожна група могла поділитися своїми відповідями з усіма.

Повний План вивчення теми

план проекту [2]

план впровадження проекту [3]

Навчальні цілі

Мета вивчення теми: освітня: • Повторити і привести в систему відомості учнів про рівняння, корені рівняння, розв’язування рівнянь; • Ввести означення лінійного рівняння із однією змінною та рівняння першого степеня із однією змінною; • Навчити учнів розпізнавати та розв’язувати лінійні рівняння із однією змінною і рівняння, що зводяться до них; • Виробити навички у складанні математичних моделей задач; • Заохочувати учнів самостійно складати текстові задачі за відомою математичною моделлю; • Формувати знання, уміння та навички розв’язувати текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь із однією змінною; розвиваюча: • Розвивати творчі здібності учнів шляхом складання власних задач; • Стимулювати учнів до висловлювань без побоювання помилитися; • Формувати вміння переносити набуті знання у нові ситуації; • Заохочувати учнів знаходити свій спосіб роботи; виховна: • Виховувати культуру математичного запису, математичної мови; • Виховувати працьовитість, кмітливість, увагу, спостережливість; • Стимулювати інтерес до нових знань і прагнення їх набути; • Намагатися скласти ситуацію успіху для кожного учня. Учні повинні: • Мати уявлення про рівняння, корені рівняння, рівносильні рівняння; • Розпізнавати лінійні рівняння серед даних рівнянь; • Наводити приклади лінійних рівнянь; • Характеризувати етапи розв’язування задачі за допомогою рівняння. Знати : • Означення лінійного рівняння з однією змінною, рівняння першого степеня; • Зміст вимоги „ розв’язати рівняння ”; Уміти: • Розпізнавати та розв’язувати лінійні рівняння із однією змінною; • Перевіряти, чи є дане число коренем рівняння; • Знаходити рівняння рівносильне даному; • Складати математичну модель текстової задачі;

Опис оцінювання

До початку проекту: На початку роботи учитель демонструє учням аналіз власної системи оцінювання ("Оцінювання в моєму класі")[4] . Складаються план роботи групи та критерії оцінювання робіт учнів, за якими відбувається контроль і самоконтроль в групах з якими знайомляться учні на початку роботи над проектом. Під час проекту: В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і бланк самооцінки у групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень за групами. Після закінчення міні-проекту групи: Учитель оцінює проекти учнів та їхній захист; Учні проводять самооцінювання та оцінювання робіт кожної групи. Дослідницькі міні-проекти груп презентуються протягом теми. Крім того учні з самого початку роботи над проектами використовують •контрольний список для оцінювання однолітками презентації [5] Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів.

Запросіть учнів •ознайомитись з програмою Microsoft Publisher " Створюємо буклет"[6] •використовувати Форму оцінювання буклету[7]

Діяльність учнів

До початку проекту:Учитель повідомляє тему та мету проекту, основні цілі та завдання. Проводить підготовчу роботу по використанню мережі Інтернет. Створює організаційні, дидактичні та методичні вказівки до проекту. Проводить анкетування учня за допомогою опитувальника[8] для виявлення початкових знань з теми. Під час проекту: Учні діляться на групи. Перша група досліджує питання «Що таке лінійне рівняння з однією змінною?». Друга група досліджує питання «Рівняння як математична модель задачі». Третя група досліджує питання «Розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною». На протязі дослідницької роботи кожна група відповідає на змістові питання теми, які пов’язані з тематичним питанням відповідь на яке учні дають за підсумками дослідження. Кожний учень групи має конкретне завдання. Кожна група визначає проблему над якою будуть працювати. Кожен учень групи визначає свою роль у вирішенні поставленої проблеми. Вчитель допомагає учням. Після закінчення проекту учасники проекту підводять підсумки та роблять висновки. Учнівська презентація " Що таке лінійне рівняння [9] Учнівська презентація "Рівняння як математична модель задачі"[10] Буклет "Що ми знаємо і як використовуємо при розв'язуванні рівнянь"[11]

Відомості про автора

Ім'я,прізвище

Скрипник Тетяна Павлівна

Фах,навчальний предмет

Вчитель математики, методист

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа № 22 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської Області

Місто\село,район,область

м.Одеса

Контактні дані

е-mail: skripnik1970@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

ОСШ №40

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна