Портфоліо Скрипки Ганни Володимирівни з теми "Урановий меч Кіровограду"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Урановий меч Кіровограду

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети


Фізика, інформатика

Навчальна тема


Тема «Ядерна енергетика»

Вік учнів, клас


14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту


Наприкінці вивчення розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика» з фізики пропонується розглянути тему «Радіоактивність» та здійснити навчальний проект «Урановий меч Кіровограду». Цей проект включає проведення вимірів радіоактивного фону в різних районах міста та їх порівняння з тими, що подаються офіційними органами. Працюючи в групах, учні систематизують та узагальнюють інформацію щодо природного радіоактивного випромінювання. Учні розглядають питання, як можна вберегтися від шкідливого радіоактивного випромінювання і складають план дій для усіх мешканців міста. Учні демонструють свої знання у формі блогу, вікі-статті або інформаційного бюлетеня. Обдаровані учні матимуть змогу спрогнозувати, якою б була кількість онкозахворювань у Кіровоградської області, якби рівень радіоактивного фону в ній був таким, як у «найчистіших» регіонах.

Повний План вивчення теми


план вивчення теми "Урановий меч Кіровограду"

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні зможуть

— Вимірювати радіоактивний фон;

— Порівнювати та співставляти показники радіоактивного фону міста з показниками, які надають офіційні джерела;

— Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, буклету, блогу;

— Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію про заходи, які вберігають від дії шкідливого радіоактивного випромінювання;

— Збирати експериментальні дані; впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки;

— Під час проведення експериментів правильно використовувати вимірювальні інструменти (дозиметр);

— Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел з питання зв’язку шкідливого радіоактивного випромінювання з онкозахворюваннями;

— Застосовувати навички письмового спілкування та збирати дані від численних осіб з допомогою інтернет-ресурсів для спілкування – електронної пошти;

— Критично та конструктивно відповідати на ідеї однолітків у ресурсах для спільної роботи – блогах;

— Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності;

— Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Контрольний список для блогу проекту "Урановий меч Кіровограда"

Контрольний список запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом

Контрольний список групової роботи в проекті

Самоспрямування - нагадування і підказки

Діяльність учнів

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію для учнів про метод проектів та навички 21 століття.

Файл:Фото g8f87пр6dj47.jpg Файл:Фото g8п87пр6dj47.jpg



1 День

Навчальна тема розпочинається із заповнення учнями опитувальника «Твої очікування від проекту» (створений засобами https://docs.google.com/), з допомогою якого визначається бажання/небажання учнів працювати у проекті, рівень обізнаності з технологіями веб 2.0 та бажання виконувати ту чи іншу роль у групі.

Наступний крок – ознайомлення учнів з учительською презентацією, в якій представляється ключове запитання: Ми в безпеці? та оголошуються тематичні питання проекту: Радіоактивне випромінювання – неминучість? Чи правду нам говорять про радіоактивний фон? Як вберегти себе від шкідливого радіоактивного випромінювання?

З допомогою учительської презентації проводиться мозковий штурм для виявлення вхідних знань, уявлень, переконань з питання Чи правду нам говорять про радіоактивний фон?

На наступному кроці учні об’єднуються у групи. Далі з допомогою мозкового штурму (таблиця ЗХД), але в групах, учні працюють над питанням «Що я знаю про радіоактивне випромінювання».

Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – презентація, яка розміщується в Інтернеті і є доступною будь-кому та будь-де.

Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів).

1 тиждень роботи над проектом

1 група (науковці) виконують наступні завдання:

Ознайомлюються з поняттям “радіаційний фон” в різних джерелах (підходить підручник, Інтернет, інші друковані джерела). Після цього вони:

•Знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про природне радіоактивне випромінювання та його види. Під час пошуку інформації в Інтернеті учні оцінюють знайдені веб-сайти, користуючись контрольними списками оцінювання сайтів, розробленими вчителем. Також вони використовують інструкцію по пошуку інформації в Інтернеті.

2 група (фізики) виконують наступні завдання:

•Вимірюють радіоактивний фон в різних районах міста.

•Складають таблицю з показниками радіоактивного фону різних районів міста.

•Порівнюють отримані показники радіоактивного фону міста з показниками, які надають офіційні джерела (за допомогою гістограми).

Результати своїх досліджень представляють в учнівському блозі.

3 група (журналісти)

•Знаходять в Інтернеті інформацію про заходи, які вберігають від дії шкідливого радіоактивного випромінювання.

•Із знайдених заходів обирають ті, які можна застосувати в кожній родині свого міста.

4 група (видавці)

З допомогою Інтернету та друкованих шукають зв’язок шкідливого радіоактивного випромінювання з онкозахворюваннями.

Обдаровані учні мають спрогнозувати, якою б була кількість онкозахворювань у Кіровоградської області, якби рівень радіоактивного фону в ній був таким, як у «найчистіших» регіонах.

Під час виконання дослідницьких завдань учні самостійно здійснюють самоспрямування у діяльності за допомогою розроблених вчителем підказок та нагадувань.

2 тиждень роботи над проектом

Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого:

1 група (науковці)

•Створюють вікі-статтю про природне радіоактивне випромінювання.

2 група (фізики)

Хід, а також результати своєї роботи представлять в блозі. Між собою учні спілкуються за допомогою електронної пошти.

3 група (журналісти)

Результати своєї роботи представляють на окремій сторінці блогу. Інформацію учасникам інших груп передають з допомогою електронної пошти.

4 група (видавці)

На основі отриманих даних видають буклет про зв’язок шкідливого радіоактивного випромінювання з онкозахворюваннями.

Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей).

Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на загальношкільній конференції.

Опитувальник учнів перед тренінгом

Приклад учнівського блогу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Скрипка Ганна Володимирівна

Фах, навчальний предмет

інформатика, фізика

Навчальний заклад

КОІППО імені Василя Сухомлинського

Місто\село, район, область

м.Кіровоград

Контактні дані

Anna_Skripka на list.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

2-7 грудня 2011 року.

Місце провведення тренінгу

ЦІППО м.Київ

Тренери

Морзе Наталія Вікторівна, Дементієвська Ніна Петрівна