Портфоліо Сироти Марії Володимирівни з теми "Статистика як метод вивчення явищ економіки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

назва посилання

Назва проекту

Статистика ,як метод вивчення явищ економіки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

алгебра,інформатика,економіка

Навчальна тема (як записано в програмі)

Елементи прикладної математики

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис

Навчальний проект буде проводитися в 9 класі з теми «Елементи прикладної математики». Клас буде поділено на три групи, кожна з яких представить свій проект. Одна група збирає інформацію ,друга готує презентацію, а виконує таблиці та діаграми.

Повний План вивчення теми

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні будуть Знати: поняття : математичне модулювання:відсотки: статистика: статистичні вимірювання :частота, медиана,мода

формули : складних відсотків,фолрмулу знаходження частоти

Вміти: наводити приклади математичної моделі реальних ситуацій, подавати данні у вигляді таблиць ,діаграм та графіків; висувати гіпотези збирати, обробляти інформацію, виділяти головне, планувати свою діяльність, ілюструвати свої ідеї створювати презентації, публікації за шаблоном;працювати в малій групі ; оцінювати свою роботу та роботу групи;співпрацювати у команді.

Розв’язувати задачі, що передбачають: виконання відсоткових розрахунків; ; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків; знаходження середнього значення. Обгрунтувати; вибір професії,

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту

• Т-таблиця, діаграма

З-Х-Д схема

• Учительські консультації

• Постановка запитань

• Груповий план

Учні працюють над проектом, виконують завдання

• Запис статистичних даних з динаміки розвитку сільськогосподарських галузей у селі

• Учительські консультації

• Постановка питань

• З-Х-Д схема • Нотування цікавих випадків

• Зворотній зв'язок від однолітків

оцінювання презентації

Після завершення проекту

• З-Х-Д схема

• Журнал взаємного оцінювання

• Постановка питань

• Рефлексія

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

1.На початку роботи над проектом учні готують відповіді на запитання « Мозкової атаки». []Виділяють ключові слова « модель, відсотки, середне арифметичне, графік, діаграма.»

2. Вчитель демонструє вступну презентацію . Під час перегляду презентації учні заповнюють карту З-Х-Д. Учні формулюють питання , що їх цікавлять з даної теми .

3. Учитель об’єднує учнів за рівнем підготовленості групи ( а саме учні , які володіють комп’ютером, учні, що володіють навичками інтерв’ювання та збору інформації;учні , які володіють навичками обробки матеріалів, комунікабельними навичками) проводить інструкцію

Учні вибирають лідера та формулюють завдання для роботи над проектом, отримують контрольні списки до продуктів своєї діяльності.

І група «Соціологи» - проводять опитування населення ,та збір матеріалів з бухгалтерських документів з питань екологічного положення в регіоні: вивчають динаміку росту та розвитку сільськогосподарських галузей у регіоні, а саме : птахівництва; тваринництва ;рослинництва.

ІІ група «Менеджери» - обробляють зібраний матеріал ; складають таблиці; готують рекомендації та [1] бюлетень;

ІІІ група «Програмісти» - заповнюють таблиці в програмі Excel , будують графіки та діаграми; виконують презентацію.

Учні заповнюють карти самоперевірки та форма 2 взаємоперевірки, презентують свої рекомендації в вигляді бюлетеня та презентацію «Статистика в житті села Чермалик»

Учитель- вивчає нотатки учнів, [2] планує і проводить консультації ; перевіряє хід виконання роботи.надає допомогу при роботі з програмою Excel та Power Point. заповнює таблиці оцінювання , а саме діаграму попередніх знань до початку проекту, таблицю З-Х-Д , таблицю запитань для проведення Мозкової атаки; ознайомлює з правилами роботи з комп ютером, [ https://docs.google.com/open?id=0B_4-SzJ89fJOeWcySlFodS1LR00]форма оцінюванняформа оцінюваня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марія Сирота

Фах, навчальний предмет

вчитель математика

Навчальний заклад

Чермалицька ЗОШ І-ІІІст

Місто\село, район, область

село Чермалик Тельманівского району Донецької області

Контактні дані

телефон 380999296168

Відомості про тренінг

10 версія

Дати проведення тренінгу

05.06.-09.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк Донецький ОІППО

Тренери

Стрига Марія Валеріївна