Портфоліо Синельник Оксани з теми: "Створення та показ слайдових презентацій"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Создание и показ слайдовых презентаций

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика та інформатика

Вік учнів, клас

10 класс,16 лет

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Мета цього проекту для учнів – подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних, мовленнєвих умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про історію та культуру своєї країни. Основна ідея проекту полягає у розвитку у учнів навичок мислення високого рівня, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її; висувати гіпотези та ідеї; обговорювати результати досліджень. Цей проект об’єднує декілька шкільних предметів: інформатику, іноземну мову, історію України, народознавство, українську літературу. Учні починають з пошуку інформації у газетах, журналах, енциклопедіях, з опитування однолітків, батьків, вчителів. Потім вони здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет, шукаючи відповіді на питання, які ставить вчитель. Під час оформлення презентації своєї роботи учні зорієнтовані на використання певних граматичних структур та лексики. Учні створюють презентації, публікації та веб-сайти, та спілкуються один з одним з допомогою сучасних технологій. На завершення учні створюють PowerPoint презентацію. Вимогою проекту є подати інформацію в PowerPoint презентації в вигляді тез, доповнюючи її усно під час демонстрації. Після закінчення проекту учні виконують в класі творчу письмову роботу, відповідаючи на ключове питання проекту.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

ЗХЯД

опитування

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.03 – 28.03.2014

Місце проведення тренінгу

ХГ №12

Тренери

Фесенко О.В. Токар А.М.