Портфоліо Серьогіної Лілії Володимирівни для учнів 7 класу з фізики за темою "Світ навколо нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Світ навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний: Фізика

Другорядні: біологія, хімія, екологія

Вік учнів, клас

11-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект розроблений в рамках програми з фізики у 7 класі при вивченні теми: Дифузія. У даному проекті ми розглянемо фізичні властивості змішування речовин, значення і роль дифузії в навколишньому світі. Мета проекту навчити дітей використовувати ці знання не лише в навчально – пізнавальному процесі, а й у повсякденному житті. У ході виконання проекту учні використовують міжпредметні зв'язки, шукають більш ефективні шляхи вирішення завдань проекту, вчаться мережевого спілкування в Інтернеті, знайомляться з особливостями проектної методики навчання. Проект створюється на основі проведених досліджень, огляду літератури, використання медіа – ресурсів. Результати проекту учні узагальнюють у випусках публікацій, презентацій.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

На початку проекту проводиться оцінювання знань за допомогою вхідного анкетування для групування учнів і розподілення завдань між ними. Проводиться вхідне оцінювання «З-Х-Д»у вигляді таблиці «Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався», яке передбачає актуалізацію опорних знань учнів з метою визначення рівня обізнаності учнів з питаннями теми проекту, оцінку на цьому етапі отримує вся група від вчителя. Для перевірки знань учнів вчитель використовує онлайн – опитування. Протягом роботи оцінюються навички викоритсання інтернет – ресурсів. За допомогою форми «Оцінювання роботи групи» під час захисту робіт учні оцінюють діяльність кожної з груп, а також проводять самооцінювання. В кінці проекту діти демонструють презентації виконаних проектів, публікації, свій блог та обговорюють кожен проект між групами. Для оцінювання результатів, тобто презентації, використовується оціночний лист з чітко прописаними критеріями та балами (оцінювання презентації)

Діяльність учнів та вчителя

Перший урок.

Вчитель знайоме учнів з вимогами щодо роботи в Інтернеті, навчає шукати відомості в Інтернеті, пояснює правила дотримання права про авторське право, з дозволу батьків створює електронні скриньки для обміну інформацією між членами групи. На початку проекту від батьків береться дозвіл на публікаціюроботи учнів в Інтернеті, а учням надається тест про Авторське право.

Другий урок.

Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної публікації про метод проектів. Для об’єднання учнів в групи вчитель проводить тестування та обговорення теми проекту за результатом яких об’єднує учнів в групи: «Дослідники», «Теоретики», «Практики».

Поставити учням Ключове запитання:

Яке значення має дифузія в процесах життєдіяльності людини, тварин і рослин?

Обговорюючи дане питання в групах, учні висунуть гіпотези позитивного та негативного впливу на життєдіяльність людини і тварин. Учні обговорюють тему проекту, цілі та завдання проекту, складають план роботи своєї групи та розподіляють обов’язки в групі. Актуальність роботи полягає в тому, що вивчення впливу дифузії на життєдіяльність рослин, тварин і людини розширить спектр знань учнів про живу природу, продемонструє тісний зв'язок фізики, біології, екології, медицини.

Третій та четвертий уроки.

Поставити учням змістові запитання:

Які властивості молекул зумовлюють змішування речовин?

Які невидимі процеси відбуваються з молекулами при дифузії?

Як пояснити явище проникнення однієї речовини в іншу?

Перша група «Дослідники» досліджують, як відбувається явище дифузії у різних агрегатних станах, і чи залежить процес дифузії від температури (демонструє явище дифузії і робить відповідні висновки).

Друга група «Теоретики» пояснюють будову речовини, від чого залежить дифузія, яке значення дифузія відіграє у житті людини, тварин, рослин.

Третя група «Практики» знаходять практичне застосування дифузії в техніці та природі.

Учням повідомляється, що результати роботи у групі вони мають описати у блозі. З цією метою наводиться приклад учнівської роботи – учнівського блогу. Вчитель забезпечує учнів формами оцінювання для блогів, щоб допомогти їм у написанні свого блогу.

П’ятий урок.

Впродовж всієї роботи учні оформляють проект, консультуються з вчителем, готуються до захисту проекту, обговорюють та оцінюють роботу в команді. Під час захисту проекту кожна група представляє та захищає свою частину спільної презентації. Дві інші групи та вчитель в цей час заповнюють форму оцінювання презентації. Результатом роботи групи буде середнє арифметичне оцінок учнів та вчителя в (MS Excel).

презентація

оцінювання

оцінювання блогу


Metod priektiv 1 ser.jpeg
Metod priektiv 2 ser.jpg

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лілія Серьогіна

Фах, навчальний предмет

учитель фізики

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №117

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

l.seregina@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

18.11.2013-08.12.2013

Місце проведення тренінгу

Криворізька Тернівська гімназія

Тренери

Іванова Дарія Володимирівна