Портфоліо Світлани Бак з теми "Міфи народів світу"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Міфи народів світу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

світова література, історія, живопис

Вік учнів, клас

11 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «У пошуках світової Гори» проводиться з учнями 6 класу в розділі навчальної програми «Світова література» 2013 р (Ніколенко О.М.) з теми «Міфи народів світу». Учні будуть проводити дослідницьку роботу щодо вивчення виникнення міфів народів світу, зіставляти типології міфів; розуміння провідних міфологічних мотивів народів світу, визначення схожих мотивів та міфологем, моделей створення світу. Учні мають навчитися знаходити та використовувати інформацію з різних джерел, вчитися аналізувати тексти, виконувати роботу у малих групах.

План вивчення теми

План

Оцінювання

З метою формування вміння навчатися, вчитися швидко відшуковувати інформацію із різних джерел з даної тем, орієнтуватися в Інтернеті, вдосконалювати вміння використовувати комп’ютерні технології проводиться оцінювання знань, умінь учнів. Під час консультацій з учителем проводиться попереднє оцінювання готовності учнів до вивчення теми за допомогою діаграми ЗХД. На основному етапі роботи над проектом оцінюється ефективність пошуку інформації та добору зображень. Учитель за допомогою коментарів корегує роботу учнів. Учитель заповнює контрольний лист частин проекту учнів та слідкує за виправленням помилок. Учні постійно після коментарів учителя проводять самооцінку роботи та враховують зауваження. У кінці проектної роботи учні проходять тест з теми на блозі «Окуляри людства, крізь які людство дивиться на світ». На завершальному етапі учні заповнюють опитувальник та презентують свою роботу перед класом. Учитель оцінює роботу учнів разом з учнями. Оцінювання учителя може не співпадати з самооцінкою учнів та оцінкою робіт учень-учень.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи над проектом учитель знайомить учителів та батьків із методом проектів за допомогою публікації 200px та 200px. За тиждень до початку проектної діяльності учні заповнюють таблицю ЗХД та продивляються презентації учителя "Пошуки оберегу» та «Фасилітація» На етапі збору інформації учні проводять дослідження ресурсів з теми «Міфи народів світу», спілкуються у форумах та чатах з цієї теми, за бажанням створюють групу у будь-якій соцмережі «У пошуках оберегу» з метою обговорення цієї теми з спільнотою. Після чого учні створюють таблицю моделей світу різних народів, схему ієрархії богів. Учні досліджують Інтернет-сайти, оцінюють їх, інтерв'юють фахівців і читають міфи різних народів світу, щоб знайти відображення міфологічної свідомості у сучасному світі, відшуковують легендарні місця України, де збереглись відбитки уявлення людей про світ, про свій рід. Вони створюють мультимедійну презентацію «Колекціонер» у якій буде представлена колекція таких зображень, у яких учні можуть віднайти сліди вірувань давніх людей різних народів. Наступний етап – творчий – створення блогу «Важко бути богом», у якому будуть розміщені ессе, щоденник, записи від імені богів народів світу про уявлення давніх людей. Всю знайдену інформацію з теми учні розміщують на блозі Окуляри, крізь які людство дивиться на світ». Під час створення та наповнення блогу учитель у коментарях розміщує свої зауваження та оцінює дії учнів на даному етапі Учитель створює он-лайн опитування для учнів як підсумок вивчення теми із запитаннями. Після опрацювання результатів опитування учні мають створити діаграму «Міф сьогодні». Мета даної роботи: зясувати рівень сприйняття даного матеріалу, це дасть можливість учителю спланувати подальшу роботу з учнями під час вивчення творів М.Гоголя, Р.Шеклі, Г.Лонгфелло, А.Азімова, священних книг, детального вивчення міфів у 8 класі, творів 19 та 20 століття. Після опрацювання теми та прочитання міфів народів світу учні виконують завдання на самоспрямування «Міфи народів світу» Після того, як кожна група презентує результати своєї роботи обраним цільовим аудиторіям (батькам на батьківських зборах, одноліткам, тощо), проведіть спільне заняття для всього класу, або організуйте проведення тематичного вечора разом з батьками та адміністрацією школи, на якому учні обговорюватимуть як підготовку, виконання проектів, їх презентацію цільовій аудиторії, так і те, як їх виступ чи презентація були сприйняті. Завершіть вивчення теми обговоренням відповідей на Ключове запитання: Як та де живуть міфи у сучасному світі?

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Бак

Фах, навчальний предмет

учитель світової літератури

Навчальний заклад

Троянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с.Троянка Голованівський р-н Кіровоградська обл.

Контактні дані

тел.0966994306

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02 квітня - 18 квітня 2014 року

Місце проведення тренінгу

КОІППО імені Василя Сухомлинського

Тренери

Ганна Володимирівна Скрипка