Портфоліо Сарафінчука М.В. з теми "Річки і люди"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

РІЧКИ І ЛЮДИ

Основний та другорядні навчальні предмети

Географія

Навчальна тема

Географія 8 клас Тема 9. Внутрішні води Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії і водного режиму річок. Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро-Донбас, Північнокримський. Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища. Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони. Практичні роботи 4. Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України. Екологія, біологія, фізика

Вік учнів, клас

8 клас 13-14 років

Стислий опис

Учні проводять спостереження за ріками в природі і досліджують довжини найбільших рік України, а також досліджують довжини рік свого регіону, розглядаючи це з історичної точки зору. Проводять опитування у людей різного віку «Чим допомагає вам річка у вашому житті». Результати спостережень і досліджень демонструють у презентації з якою виступають перед жителями села. Учні створюють інформаційний бюлетень, і результати проекту розміщують на web-сайті

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

В учнів починає формуватися система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем. Вони відшукують інформацію в мережі Internet, підбирають різні форми для своєї діяльності. В учнів формуються уміння і навички добирати ілюстрації до наукового тексту, планувати свою діяльність, співпрацювати в групі. Формулювати гіпотези і планувати дослідження на перевірку цих гіпотез, порівнювати результати досліджень Під час презентування результатів досліджень учні будуть вчитися стисло і точно формулювати свою думку, подавати результати досліджень у привабливій і цікавій формі, посилатися на використані джерела При створенні Веб-сторінки в учнів формуються дизайнерські уміння, вони вчаться комп’ютерній термінології.


Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться а) діагностика навчальних потреб учнів б) рівня їх фактичних знань учнів з теми

2. Під час проведення проекту проводиться: a) анкетування для групування учнів та розподілення ролей, б) відслідковування ходу виконання роботи, в) контроль за дотриманням вимог до блогу

3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи

В результаті оцінювання побудували діаграму

Також оцінювання проводиться за допомогою фасилітації

Діяльність учнів

Перед проведенням проекту вчитель повинен поспілкуватисяі з батьками учнів та взяти в них дозвіл на публікацію робіт їхніх дітей в інтернеті, а також дозвіл на використання інтернет матеріалів На початку учні отримують завдання від учителя у формі учительського буклету та учительської презентації, обговорюють хід проекту. Проходять анкетування за допомогою Опитувальника Для його виконання вони об’єднуються в 2 групи. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Далі вони досліджують матеріали в бібліотеках, друковані та електронні публікації. Проводять опитування, результати вчаться представляти та оформляти в Excel. Реалізація проекту:

1. Впродовж роботи над проектом проводити консультації. Визначити навчальні потреби учнів за допомогою таблиці "Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався"

2. За допомогою контрольного списку «Дослідження», учні оцінять рівень проведення дослідницької роботи.

3. За допомогою контрольного список «Творчість», учитель оцінює рівень творчості учнів класу.


Після закінчення проекту:

1. За допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації, вікі-сайтів, повинен оцінити проекти учнів.

2. Обговорення проведення оцінювання роботи груп за допомогою форми «Оцінювання роботи групи»

Під керівництвом вчителя створюють власну презентацію Power Point, де висвітлюють результати свого дослідження. Створили інформаційний бюлетень, де була розміщена інформація про результати пошуку у ході експерименту, та Учнівська вікі-стаття "Річки та люди" з інформацією та отриманими результатами. З результатами своєї роботи вони виступають перед жителями села.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сарафінчук Михайло Васильович

Фах, навчальний предмет

вчитель

Навчальний заклад

Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

c. Рукшин, Хотинський район, Чернівецька область

Контактні дані

e-mail: mishastudioсобачкаbk.ua

тел. (099) 29741xx

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11-15 червня 2012 року

Місце провведення тренінгу

ІППО Чернівецької області

Тренери

Кошурба Григорій Григорійович, Скрипська Ганна Володимирівна, Кадук Алла Миколаївна