Портфоліо Сарафінчука М.В. з теми ""

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Люди і річки

Основний та другорядні навчальні предмети

Географія та екологія

Навчальна тема

«Внутрішні води»

Вік учнів, клас

8 клас 13-14 років

Стислий опис

Учні проводять спостереження за ріками в природі і досліджують довжини найбільших рік України, а також досліджують довжини рік свого регіону, розглядаючи це з історичної точки зору. Проводять опитування у людей різного віку «Чим допомагає вам річка у вашому житті». Результати спостережень і досліджень демонструють у презентації. Учні створюють інформаційний бюлетень, і результати проекту розміщують на web-сайті

Повний План вивчення теми

[[1]]

Навчальні цілі

В учнів починає формуватися система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем. Вони відшукують інформацію в мережі Internet, підбирають різні форми для своєї діяльності. В учнів формуються уміння і навички добирати ілюстрації до наукового тексту, планувати свою діяльність, співпрацювати в групі. Формулювати гіпотези і планувати дослідження на перевірку цих гіпотез, порівнювати результати досліджень Під час презентування результатів досліджень учні будуть вчитися стисло і точно формулювати свою думку, подавати результати досліджень у привабливій і цікавій формі, посилатися на використані джерела


Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться а) діагностика навчальних потреб учнів б) рівня їх фактичних знань учнів з теми

2. Під час проведення проекту проводиться: a) анкетування для групування учнів та розподілення ролей, б) відслідковування ходу виконання роботи, в) контроль за дотриманням вимог до блогу

3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи

Діяльність учнів

На початку учні отримують завдання від учителя у формі учительського буклету та обговорюють хід проекту. Для його виконання вони об’єднуються в 2 групи. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Далі вони досліджують матеріали в бібліотеках, друковані та електронні публікації. Проводять опитування, результати вчаться представляти та оформляти в Excel. Під керівництвом вчителя створюють власну презентацію Power Point, де висвітлюють результати свого дослідження. Створили інформаційний бюлетень, де була розміщена інформація про результати пошуку у ході експерименту, та web-сайт з інформацією та отриманими результатами. З результатами своєї роботи вони виступають на виховній годині.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сарафінчук Михайло Васильович

Фах, навчальний предмет

вчитель

Навчальний заклад

Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

c. Рукшин, Хотинський район, Чернівецька область

Контактні дані

e-mail: mishastudio@bk.ru

тел. 099 29741хх

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11-15 червня 2012 року

Місце провведення тренінгу

ІППО Чернівецької області

Тренери

Кошурба Григорій Григорійович, Скрипська Ганна Володимирівна, Кадук Алла Миколаївна