Портфоліо Різанової Олени Леонідівни з теми "Звичайні дроби"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Звичайні дроби"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, історія

Вік учнів, клас

12 років, 6 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

При розв'язуванні математичних вправ іноді ми не можемо отримати точної відповіді. Чи дійсно точність має таке велике значення? Як у такому випадку правильно записати відповідь? Дослідженню цих питань присвячений проект «Звичайні дроби» Учасниками проекту є учні 6 класу. Для роботи над питаннями проекту діти об’єднуються в групи «Віртуали», «Дослідники», «Журналісти». Проект має на меті: розвивати навички мислення, прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації, вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати навички дослідницької діяльності на основі спільної праці учнів, розвивати в учнів уміння оцінювати та самооцінювати набуті знання, формувати вміння генерувати ідеї, працювати в групі.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання учнів проводиться на протязі всього проекту.

Перед початком проекту: Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань про звичайні дроби застосовується опитувальник з теми «Звичайні дроби». Учні заповнюють в таблицях «ЗХД» два стовпчики: Знаємо та Хочемо дізнатися.

В ході роботи над проектом: Для учнів було проведено анкетування з теми «Що ми знаємо про звичайні дроби?». За допомогою Контрольного списку процесу дослідження учні оцінюють рівень проведеної дослідницької роботи. Використовуючи Форми оцінювання командної роботи учні кожної групи оцінюють результати своєї діяльності.

По закінченню роботи над проектом: Учні презентують створені Вікі-статтю, мультимедійну презентацію та буклет. Для оцінювання залучаються і учні, які заповнюють Контрольний список для вікі-сайту та Форму оцінювання мультимедійної презентації. Школярі закінчують заповнення таблиці «ЗХД» (стовпчик Дізналися).

Остаточна оцінка за виконання проекту виставляється з урахуванням оцінки за презентацію, Вікі-статтю, буклет.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Учнівська Вікі-стаття "Використання дробів у житті людини"

За тиждень до початку роботи над проектом учитель готує публікацію для учнів та їх батьків про переваги методу проектів.

Rizanova1.jpg Rizanova2.jpg

Перший день. Вчитель проводить бесіду, на якій розглядаються питання (ключове, тематичні, змістові). Для зацікавлення учнів проектом вчитель демонструє власну презентацію, в якій описана проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні питання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою опитувальника «Звичайні дроби». Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблиці «ЗХД». Учні об’єднуються у три групи (за інтересами), в кожній групі по 6 учнів. Кожній групі надаються ролі: «Віртуали», «Дослідники», «Журналісти». Група «Віртуали»: використовуючи ресурси мережі Інтернет та довідкову літературу, досліджують питання “Коли з'явились дроби?” Результати своєї роботи презентують у формі мультимедійної презентації. Група «Дослідники»: проводять опитування серед однолітків щодо використання дробів у житті людини. На основі отриманих даних будують діаграми та аналізують отримані результати. Матеріали своєї роботи узагальнюють у формі буклету. Група «Журналісти»: розглядають питання «Де дроби використовуються в житті та як вони допомагають виконати роботу правильно і точно?». Результат їх діяльності - Вікі-стаття.

Перший тиждень. Учням групи «Віртуали» надається документ для фасилітації (шаблон мультимедійної презентації). Вчитель допомагає учням скласти орієнтований план їхньої подальшої діяльності та розподілити обов'язки між ними, роздає інструкції та правила роботи за комп’ютером, повідомляє способи оформлення кінцевих результатів, даючи змогу учням обрати більш оптимальний, а також повідомляє критерії, за якими буде проводитись оцінювання щодо кожного з можливих форм звітності. Учні висовують гіпотези щодо розв'язання поставленої проблеми, виявляють й обговорюють методи дослідження, на основі яких буде реалізовуватися проект, здійснюють пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, проводять соціологічні опитування. При використанні матеріалів учні вказують посилання на джерела інформації.

Другий тиждень. Вчитель направляє учнів у потрібне русло, тобто є фасилітатором. Працюючи в групах, учні створюють продукт своєї інтелектуальної діяльності, вчитель організовує консультації по групах. Використовуючи Форму оцінювання командної роботи, учні мають змогу оцінити себе. За допомогою Контрольного списку процесу дослідження учні оцінюють рівень проведеної дослідницької роботи

Третій тиждень. Вчитель контролює виконання завдань проекту. Учні завершують свої роботи. Презентують їх. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Форми оцінювання мультимедійної презентації та Контрольного списку для вікі-сайту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Різанова

Фах, навчальний предмет

Учитель математики, математика

Навчальний заклад

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені П. П. Шумилова

Місто\село, район, область

м. Бобринець, Бобринецький район, Кіровоградська область

Контактні дані

Rizanova.Olena на gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Бобринець, Кіровоградська область, 14 січня - 14 лютого 2014

Дати проведення тренінгу

14 січня - 14 лютого 2014

Місце проведення тренінгу

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені П. П. Шумилова

Тренер

Волошина Олена Вікторівна