Портфоліо Рукавченко Ірини з теми: "Крикливі слова"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Крикливі слова

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова

Навчальні цілі

Вік учнів, клас

12 років, 7 клас

Стислий опис проекту

До початку навчання за цією темою учні повторюють означення та ознаки вивчених раніше частин мови. Пересвідчитися, що учні знають, як користуватися програмними засобами пакету MS Office. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати Спочатку перед учнями поставимо Ключове запитання: Чи потрібні нам вигуки? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та класифікують вигуки за використанням та написанням тощо. Учні обмірковуватимуть це запитання наприкінці вивчення теми після виконання групових проектів. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Як ми виражаємо свої почуття? Спонукання чи наказ? Збідніла чи збагатилася б на ша мови без вигуків? Учні мають розробити невеличкі ессе (з вигуками та без) та порівняти їх. Результати власних досліджень учні презентують під час захисту та публікують на блозі.

Публікація про метод проекту


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Презентація вчителя

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Знання істотних ознак різних частин мови, ролі морфологічних засобів у побудові висловів. Уміння комунікативне доцільно використовувати стилістичні можливості вивчених мовних одиниць в усному і писемному мовленні. Уміння правильно писати слова відповідно до вивчених орфографічних правил та словникові слова. Уміння встановлювати смислові і синтаксичні відношення у реченні для обґрунтування вибору розділових знаків; пунктуаційно правильно оформлювати речення різних видів, діалог.

Опис оцінювання

Для оцінювання навчальних досягнень учнів під час проекту використовую тестування впродовж вивчення всієї теми для контролю над правильними знаннями учнів і чи правильно вони розуміють Основне запитання теми і інші важливі проблеми. Визначення попередніх знань та умінь учнів, а також очікуваних результатів відбувається за допомогою Таблиці ЗХД. В процесі роботи над блогом учні керуються при цьому методичними вимогами щодо відображення власної роботи над проектом. Періодичний перегляд та читання їх записів на відповідні коментарі та відгуки дозволяє оцінити розуміння учнів і за потребою скерувати їх навчальння у правильному напрямку. На різних етапах проведення та реалізації проекту, планування та провадження своїх планів, учні використовують план своєї діяльності. На останньому зайняти-захисті учні оцінюють як самі себе (самооцінювання з використанням Контрольного списку самооцінювання), так і вчитель, котрий керуються своєю Формою оцінювання. Впродовж роботи доцільно використовувати Онлайн опитувальник знань учнів. Під час підсумкового оцінювання учні обговорюють Ключове питання та презентують свій блог.

Діяльність учнів та вчителя

Учнівський блог

Фасилітація для учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Рукавченко Ірина Юріївна

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 81

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

(0564)91-29-41

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08 жовтня - 20 жовтня 2012

Місце проведення тренінгу

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Криворізький науково-технічний ліцей № 81

Тренери

Власенко Тетяна Володимирівна