Портфоліо Рудь Алли

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Народний календар

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство, Літературне читання, Математика

Вік учнів, клас

2 клас, 7 - 8 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Даний проект реалізується у 2 класі.

У програмі проект вивчається у темі «Погода взимку (зміна температури, хмарність, опади). Народні прикмети про погоду взимку. Які спостереження за природою допомогли людині створити календар?"

У ході цього проекту учні навчаться здобувати інформацію та досліджувати назву та походження зимових місяців, добирати народні прикмети, вести спостереження за природними явищами і заносити їх в щоденник спостережень, на основі спостережень побудувати графік, що показує стан погоди за місяць і спрогнозувати погоду на майбутнє.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителю поставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб перевірити мислення учнів та їх міркування. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію навчального проекту1 або презентацію 2 та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я-Розумію!» у розділі підготовка до 1 заняття. У цей час відбувається включення суб’єктивного досвіду та оцінка початкових уявлень учнів з теми проекту. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення самооцінювання.

В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту.

По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться самооцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі пороекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення самоспрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати. Самооцінювання (рефлексія) проведеної роботи учні роблять в учнівському блозі.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Протягом впровадження проекту вчитель планує діяльність згідно з планом впровадження.

Урок 1. Підготовка. Учитель повинен пересвідчитися в тому, що діти мають уявлення про народний календар, значення його в житті людини, дослідити кілька зимових народних прикмет, їх проаналізувати та перевірити. Наголосити школярам про дотримання інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень. Учитель ознайомлює з публікацією про проект, роздруковану публікацію пропонує для ознайомлення членам громади, адміністрації, учнівському колективу тощо. Учитель демонструє власну презентацію навчального проекту 1 або презентація для фасилітацію . Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм З-Х-Д та анкетування визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів.

Дослідження. Діти об’єднуються в чотири групи: центр літераторів, науковий центр, математичний і дослідницький, кожна з яких отримує певне завдання даного проекту. Діти шукають в підручнику і додаткових джерелах, мережі Інтернет народні прикмети, досліджують звідки походять назви місяців, проводять спостереження за природою і фіксують дані результати. Аналізуючи отримані результати, роблять відповідні висновки. У кінці уроку учні працюють із документом «Я- розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Результати вносяться до журналів спостережень.

Урок 2. Підготовка. Учні презентують зібраний матеріал, оголошують результати спостережень, визначають свої знання через Організаційну діаграму.

Дослідження. Учитель наголошує на важливості цих досліджень, визначає коло завдань, які необхідно виконати, аби остаточно знайти вирішення проблеми,а саме діти визначають як людина використовує народний календар в повсякденному житті, чи справджуються народні прикмети в сучасному світі.

Урок 3. Підготовка. Оголошуються дані спостережень за погодою рідного краю (температура повітря, опади, напрям і сила вітру, хмарність).

Дослідження. У читель наголошує на важливості цих досліджень, визначає коло завдань, які необхідно виконати, аби остаточно знайти вирішення проблеми, а саме побудувати новий сучасний календар. На основі проведеного дослідження учні аналізують дані, будуть діаграми та графіки, роблять відповідні висновки. Починають готувати власну презентацію та вносять дані до журналу спостережень . Протягом дослідження відбувається взаємодопомога та взаємооцінювання учнів.

Урок 4. Підготовка. Учні створюють певну, запропоновану, учителем структуру папок та вносять до неї файли, які використовувались на попередніх уроках, за запропонованою інструкцією.

Дослідження. Учні об’єднуються в групи та використовуючи результати досліджень створюють і демонструють підсумкові презентації за проектом. Шляхом використання форми із «З-Х-Д» проводиться повторна оцінка рівня знань та домагань учнів. Протягом роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації, яка використовується як засіб для фасилітації. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям провести спостереження за погодою в іншу пору року і скласти відповідний народний календар та розмістити його на блозі. Найвдаліший новий народний календар можна надрукувати у шкільній газеті «Дзеркало ліцею». Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом, використовуючи форми самооцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Рудь Алла Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель початкових класів

Навчальний заклад

заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей №7 Вінницької міської ради"

Місто\село, район, область

м.Вінниця

Контактні дані

alla.rud02atgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02 - 10. 01. 2014

Місце проведення тренінгу

заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької міської ради"

Тренери

Пойда Сергій Андрійович