Портфоліо Руденко Інесси Анатоліївни за проектом "Любов і містика"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Пізнай самого себе, « Формування модерної української нації»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

ІСТОРІЯ України. дотичні предмети: географія, українська мова і література, інформатика

Вік учнів, клас

9 клас, 13 -14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Під час вивчення теми – « Формування модерної української нації» у 9 класі, на вивчення якої відводиться 4 годин, учні вивчають зміст понять «етнос», «народність», «нація». Учні досліджують значення історичної пам’яті у формуванні національної свідомості. Потрібно знайти спосіб розв'язання завдання, підібрати необхідну інформацію, обміркувати і співвіднести результати, зробити висновки. Завдяки роботі над проектом учні зрозуміють, значення історичної пам’яті у формуванні історичної свідомості та нації, вони навчаться складати питання та надавати інформацію про етапи формування та особливості української ментальності та нації, про явища, які впливають на спільноти людей, події, факти. Продуктами діяльності учнів стануть створені презентації, кросворд, сформульовані поняття. В подальшому ці знання будуть використані на уроках української мови та літератури, географії, правознавства та художньої культури. Це дасть змогу сформувати предметну компетентність. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної, життєвої.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують: 1. До початку проекту проводиться: а) Діагностика навчальних потреб учнів діагностика навчальних потреб учнів Таблиця З-Х-Дтаблиця з-х-д, організаційна діаграма б) рівня їх фактичних знань учнів з теми. 2. Під час проведення проекту проводиться: а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей; б) оцінювання інтернет-ресурсів Контрольний лист оцінювання веб-ресурсівоцінювання веб - ресурсів в) відслідковування ходу виконання роботи; с) контроль за дотриманням вимог до вікі-статті та презентації Форми оцінювання учнівської презентаціїоцінювання презентації г) оцінювання учнями власної діяльності – ведення шоденника дослідженьсамооцінювання 3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання Форма оцінювання навичок виявлення та опису проблеми; б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботиоцінювання навичок спільної діяльності

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку роботи Вчитель проводить бесіду з учнями про метод проектів, розкриває сутність і об’єм запланованої роботи, роздає відповідні публікації для їхніх батьків буклет. Також вчитель знайомить учнів з матеріалами щодо захисту авторських прав та правилами користування інформацією з інтернету стратегії проти плагіату, презентація про авторське право, використання матеріалів з авторського права, закон про авторське право і суміжні права, конфіденційність учня, презентація авторське право. Вчитель отримує дозвіл батьків на публікацію роботи учня в інтернеті батьківський дозвілНаступним кроком вчителя є знайомство учнів з обраною темою, використовуючи презентацію модерна нація, яка містить цікаві фото з запитаннями для зацікавлення учнів. Потім вони виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі таблиці ЗХД таблиця з-х-д, на основі яких формулюються питання які будуть розглядатися в дослідженнях. Проводить опитувальник серед учнів опитувальник, за результами якого з’ясовує чи зацікавились учні даною темою. Вчитель знайомить учнів з інструкцією створення блогу , щоб учні самостійно обрали форму представлення свого звіту. Під час роботи

Вчитель проводить анкетування з’ясовуючи рівень підготовленості учнів, з урахуванням чого формулює завдання для різних груп. Формує декілька груп та розподіляє завдання в кожній групі, обирає форму звітності кожного завдання. Учні переглядають презентацію вчителя, знайомляться з тематичними та ключовим запитаннями, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези., працюють в парах,виявляючи сильні та слабкі сторони своїх повідомлень. Вчитель знайомить учнів із критеріями оцінювання робіт та законом про авторське право закон про авторське право та суміжні права. Учні отримують від вчителя форму оцінки презентації, блогу, контрольний лист оцінювання Internet-ресурсів, форму оцінювання командної роботи Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Практики, отримавши, результати експериментальної діяльності, розміщують їх на вікі-статті та роблять відповідні висновки на поставлені перед ними завдання, після чого теоретики доповнюють статтю матеріалами знайденими в Інтернеті та в літературі, записуючи адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел. Після знаходження результатів вносять в журнал виконання проекту щоденник навчання дані, по яких вони здійснили пошук: ключові слова, кількість знайдених ресурсів, власна оцінка отриманої інформації. Після виконання лабораторної роботи всі групи учнів отримують документ для поточного оцінювання, де вчитель виступає в ролі фасилітатора.

По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту. В домашній роботі учні виконують завдання те що не робили на уроці. Завершується проект підготовкою презентації формування української нації, публікації монографія нація, кросворди кросворд історія україни wiki-сторінки. У цей термін вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Вчитель розвиває навички самоспрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Інесса Руденко

Фах, навчальний предмет

викладач історії і суспільствознавства, історія України

Навчальний заклад

КЗО "Середня загальноосвітня школа №56" Дніпропетровської міської ради

Місто\село, район, область

м.Дніпропетровськ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Вiдкритий свiт

Дати проведення тренінгу

11-23 квітня 2016 року

Місце проведення тренінгу

КЗО "Середня загальноосвітня школа №56" Дніпропетровської міської ради

Тренери

Філюк Галина Іванівна

Корисні посилання

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м. Дніпропетровськ, КЗО СШ № 56, 11 - 23 квітня 2016 року

www.goole.com www.yandekx.ru

www.iteach.com.ua

http://educate.intel.com/uahrojectdesign

htt://ru.wikipedia.org/wik

wikilavesearth.org.ua