Портфоліо Рубаненко Наталії Леонідівни з теми "Добрі діяння ніколи не слід відкладати"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Любов Пономаренко. "Гер переможений". Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська літератури, історія України, психологія

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект з української літератури призначено для учнів 7 класу та передбачає формування навичок працювати в групах, досліджувати проблему "Добро-зло"

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні зможуть:

-представляти результати своїх досліджень у вигляді Вікі-статті, комп’ютерної презентації, блогу;

-оцінювати ідеї однолітків у блогах;

-аналізувати знайдену в Інтернеті інформацію та раціонально використовувати ресурси всесвітньої мережі;

-проводити соціологічне дослідження з подальшою обробкою, аналізом даних, з отриманням узагальнень;

-з’ясувати причини та наслідки поведінки людей різних вікових категорій та виробити власну позицію щодо гуманності та милосердя;

-формувати навички поділу тексту на частини, виділення головної думки.

Опис оцінювання

Оцінювання учнів проводиться упродовж всієї навчальної теми.

До початку проекту:

Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань про добро і зло, гуманізм і толерантність застосовується Опитувальник з теми «Жорстокість і милосердя». Окрім цього учні заповнюють в Таблицях «З Х Д» дві колонки: Знаємо та Хочемо дізнатися. Учитель роздає учням Документ для фасилітації

У ході реалізації проекту:

Для визначення співпраці в групах, вчитель використовує Контрольний список. Співробітництво. Для взаємооцінювання учнями вмінь досліджувати в ході роботи використовується Контрольний список. Процес дослідження.

По завершенню проекту:

Учні презентують створені інтелектуальні продукти. Для оцінювання залучаються учні, які заповнюють Контрольний список для вікі-сайту та Форму оцінювання мультимедійної презентації до проекту «Добрі діяння ніколи не слід відкладати».

Учні заповнюють третю колонку Таблиці «З Х Д» - Дізналися. Остаточна оцінка за тему виставляється з урахуванням оцінки Віккі-статті, презентації та блогу (відповідно до завдання груп).

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Учнівська Вікі-стаття "Добро і зло в житті"

За тиждень до початку роботи над проектом учитель готує публікацію - буклет для учнів та їх батьків про проектну діяльність.

Dobro.jpg Dobro2.jpg


Учитель надає учням Документ для фасилітації

Перший день. Для зацікавлення учнів проектом учитель показує власну презентацію, в якій описана проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні запитання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою Опитувальника з теми «Жорстокість і милосердя».

Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблиці «ЗХД». Учні об’єднуються в три групи (за інтересом).Кожній групі надаються ролі: Літературознавці, Психологи, Історики.

Психологи: проводять опитування серед однолітків щодо толерантності, добра та зла, жорстокості та милосердя , результатом їх діяльності є Вікі-стаття «Добро і зло в житті».

Історики: проводять дослідження про відбудову України після Великої Вітчизняної війни. Матеріали дослідження узагальнюють у формі блогу.

Літературознавці: використовуючи ресурси Інтернету та довідкову літературу досліджують особливості художніх деталей в новелі.Проблемне запитання, над яким працює група - чи може бути жорстокою людина, яка любить квіти? Результат оформлюють у вигляді презентації «Художні деталі новели "Гер переможений".

Перший тиждень. Учні здійснюють пошук необхідної інформації. Проводять опитування. Учитель роздає критерії оцінювання продукту діяльності учнів. Оцінюють знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв. При використанні матеріалів у проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації.

Другий тиждень. Працюючи в групах учні створюють продукт своєї діяльності. Учитель організовує консультації по групах. Учні кожної групи оцінюють себе та свої однокласників.

Третій тиждень. Учні завершують свої роботи. Презентують продукт діяльності. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Форми оцінювання Вікі-статті та Форми оцінювання мультимедійної презентації до проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Рубаненко

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови і літератури Українська література

Навчальний заклад

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені П.П.Шумилова

Місто\село, район, область

м.Бобринець, Бобринецький район, Кіровоградська область

Контактні дані

Natrub7 на gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Бобринець, Кіровоградська область, 20 серпня - 14 вересня 2012

Дати проведення тренінгу

20 серпня - 14 вересня 2012

Місце проведення тренінгу

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені П.П.Шумилова

Тренери

Волошина Олена Вікторівна