Портфоліо Романчук Ольги з теми "Магічний квадрат"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Магічний квадрат.

Вік учнів, клас

10 клас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Інформатика

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Магічні квадрати» розроблено відповідно до навчальної програми вивчення математики 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Реалізація розв’язування магічних квадратів.

Завданням проекту є розширення кругозору учнів, оскільки магічні квадрати завжди привертали увагу не стільки своїми математичними, скільки прихованими в них на думку багатьох містичними властивостями. У сучасному світі від містики вже давно відмовилися, але так і не відмовилися від теорії магічних квадратів, яка тепер знайшла своє нове застосування в науці та навчанні. На сьогоднішній день важливо розглянути теорію в інших можливих аспектах з метою пошуку ще активізованих способів її застосування. Реалізація розв’язків магічних квадратів за допомогою Microsoft Excel.

Основна ідея проекту:

• познайомитися з історією появи і назви магічних квадратів;

• вивчити відомі способи заповнення магічних квадратів;

• розробити в Microsoft Excel шаблони для заповнення магічних квадратів, дослідити кількість рішень для магічних квадратів 3 і 5 порядку.

Результати діяльності будуть оцінені, як самостійно робота , та будуть виставленні відповідні оцінки, за дослідження і оформлення результатів проекту.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Cайт

Оцінювання

Оцінювання проводиться впродовж всього проекту. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми проводиться організоване обговорення ключового питання, вчитель пропонує розроблену ним Презентацію;, а також Схеми для визначення рівня знань учнів та Таблиця З-Х-Д. Потім проводиться обговорення основних питань проекту для передбачення можливих питань учнів при проведенні консультацій та належної підготовки, щоб якісно дати на них відповідь. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет. Передбачається розвиток навичок мислення вищих рівнів за таксономією Блума та навичок 21 століття. Впродовж роботи над проектом Використовують для оцінювання учнів наступні методи: консультації; продовження роботи з таблицею З-Х-Я-Д; онлайн-спілкування; спільний доступ до документів і файлів; використання форм; пошук Інтернет-ресурсів; самостійна робота учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання).

Всі основні інструменти Оцінювання роботи у проекті розміщені на власному блогові вчителя Магічні квадрати, створеного спеціально для співпраці з учнями. Учні разом з учителем переглядають Таблицю З-Х-Д та проводять оцінювання, а також самооцінювання, співставлення записів у колонках 2 і 3. Для оцінювання створених учнями продуктів вчителем створено відповідні форми:

форма для оцінювання презентації;

форма для оцінювання вікі-статті;

форма для оцінювання веб-сайту.

Оцінювання вчителем буде здійснюватися щоденно на основі перегляду результатів діяльності учнів та опитування про обізнаність учнів з розглянутих ними питань проекту. Для оцінювання кінцевих результатів завершених проектів використовується форма для оцінювання обраних стандартів По закінченню роботи учнів над навчальним проектом вчитель заповнює Журнал успішності.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи над проектом потрібно: ознайомитись з методом проектів, переглянути властивості та основні поняття, вимогами до підготовки та створення навчального проекту учнями. На початку створення плану навчального проекту необхідно визначити його місце в навчальному процесі, виходячи з вимог Чинного державного стандарту за Чинним державним стандартом,які беруться з сайту МОН України, визначити навчальні цілі та важливі поняття обраної теми, від яких формулюватимуться Основні запитання, що формують зміст проекту. Також важливим моментом є створення умов, за яких використання методу проектів буде ефективним.

Для фасилітації з використанням ІКТ на початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює учнів з роздрукованим Планом вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.

Вчитель наголошує на безпечній роботі в мережі Інтернет, а також дає відповідні форми-дозволи батьків. Можна скористатися наступними документами:

Безпека дітей на магістралях

Безпечна робота в мережі

Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет

Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня

Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За тиждень до початку проекту вчитель роздає брошуру, по проектній діяльності батькам, учням, іншим вчителям та проводить ознайомлення з Презентацією.

ТИЖДЕНЬ 1

Спочатку вчитель знайомить учнів з ключовим питанням проекту: Як самостійно створювати магічні квадрати? Обговорення цього питання можна провести у вигляді мозкового штурму чи дискусії. Учні ознайомлюються публікацією та Презентацією учителя,а також заповняють Схеми для визначення рівня знань учнів та Таблицю З-Х-Д. після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань (змістових):

Що таке магічний квадрат?

Як розв’язати магічний квадрат?

Створення магічних квадратів?

Після розгляду і обговорення питань учні об’єднуються у 3 групи по 4-5 чол і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження – Історики, Аналітики, Практики. Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує власний блог Магічні квадрати. Проходять вхідний тест.

ТИЖДЕНЬ 2

Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму: Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти "Тест про авторське право", проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад1, Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи Історики:

1. Розглянути особливості магічних квадратів.

2. Визначити властивості магічних квадратів.

3. Дослідити надані Інтернет-ресурси відповіно до поставлених завдань та провести їх аналіз за Формою оцінювання Інтернет-ресурсів

Завдання для групи Аналітики:

1. Дізнатися про вчених, які працювали над магічними квадратами.

2. Провести опитувальник, серед учнів класу.

3. Дослідити надані Інтернет-ресурси відповіно до поставлених завдань та провести їх аналіз за Формою оцінювання Інтернет-ресурсів

Завдання для групи Практики:

1. Визначити, які є способи розв’язання магічних квадратів.

2. Проаналізувати приклад розв’язання квадрата.

3. Дослідити надані Інтернет-ресурси відповіно до поставлених завдань та провести їх аналіз за Формою оцінювання Інтернет-ресурсів

Вчитель пропонує учням ознайомитись із Інструкцією по створенню презентацій.Для забезпечення контролю за діяльністю учнів у проекті, вчитель формує інструментарій документів фасилітації для учнівських груп Шаблон презентації, Шаблон Мій журнал спостережень. При цьому вчитель користується документом Стратегії фасилітації. Відповіді і допомогу на будь-які питання учні отримують на блозі Питання та відповіді. На протязі усього проекту замітки про виконану роботу учні роблять в електронній таблиці "Карта успішності команд", щоб відслідковувати завершеність кожних етапів усіх команд.

ТИЖДЕНЬ 3

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні отримують наступні завдання та заповнюють Мій журнал спостережень.

Завдання для групи Історики:

1. Теоретично обгрунтувати особливості магічних квадратів.

2. Практично перевірити розв’язок магічних квадратів.

3. Заповніть форму Опитувальник для групки Істориків

Завдання для групи Аналітики:

1. Теоретично обґрунтувати особливості розв’язання магічних квадратів 3х3.

2. Визначити хімічний най оптимальний розв’язок магічного квадрата 4х4.

3. Заповніть форму Опитувальник для групки Аналітиків

Завдання для групи Практики:

1. Теоретично описати розвя’зки відомих магічних квадратів.

2. Інтерпритувати розв’язання магічного квадрата в MS Ecxel.

3. Заповніть форму Опитувальник для групки Практиків

ТИЖДЕНЬ 4

Щоб допомогти учням планувати та стежити за своєю власною роботою над проектом вчитель роздає форми:

форма для оцінювання презентації;

форма для оцінювання вікі-статті;

форма для оцінювання веб-сайту.

Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всього проміжку часу роботи над навчальним проектом. На завершення проекту, вчитель пропонує учням у групах виконати різноманітні інтерактивні вправи у вигляді ігрової діяльності.

Завдання для групи Історики: Розв’язати кросворд

Завдання для групи Аналітики: Встановити відповідність

Завдання для групи Практики: Інтерактивна вправа розв’язання магічного квадрата

Учні працюють над створенням своїх звітних документів: презентації, вікі-статті, веб-сайту. Усі результати своєї роботи учнівські групи презентують у вигляді звітних презентацій та публікацій.

Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі; оцінювання виконання групового завдання, Форму самооцінювання роботи у проекті, Форма оцінювання самоспрямування власного навчання;

Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д;

Учні разом з учителем переглядають таблицю З-Х-Д, проводять оцінювання та самооцінювання, співставляють записи у колонках 2 і 3;

Учні презентують результати роботи над навчальним проектом;

Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання;

Проведення рефлексії.

Підведення підсумків, оцінювання результатів навчального проекту учнів вчитель має здійснити відповідно до Загальні критерії оцінювання проекту.

Результати діяльності учнів будуть представлені на відкритому уроці.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Група Історики web-сайт

Група Аналітики Презентація

Група Практики wiki-сторінка Практики

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Романчук Ольга Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

Математика, інформатика.

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренер

Кобися Алла Петрівна