Портфоліо Романова Наталія Анатоліївна з теми "Відсотки в нашому житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Відсотки в нашому житті"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія, фізика, астрономія, інформатика.

Вік учнів, клас

9-10 років, 5 клас

Стислий опис проекту

При вивченні розділу «Відсотки» учням 5-х класів пропонується виконати навчальний проект на тему «Відсотки в нашому житті». Для реалізації проекту учні організовуються у різні групи за інтересами:

• Історики” - знайдіть історичні відомості походження відсотків і їх теоретичне підґрунтя на якому вони базуються. Дослідіть як змінився його зміст з часом.;

• “Аналітики” - з’ясуйте, які задачі розв'язуються на знаходження відсотків в математиці.

• “Банкіри” - дослідіть, які існують вклади у банках України; на яких умовах можна покласти свої кошти і під які відсотки;

• “Лікарі” – проаналізуйте,як правильно змішати процентні розчини та чи можливо в хімії обійтися без відсотків;

•“Домогосподарки” - з’ясуйте, де в домашньому господарстві потрібно знати про відсотки;

•“Фізики” – розгляньте можливі задачі для знаходження енергії та роботи використовуючи відсотки.

Учні будуть розробляти інформаційний бюлетень та розробляти веб-сторінки з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу. В ході проекту учні зрозуміють, що відсотки оточують нас і є потрібними для кожної людини. Учні набудуть навиків організації колективної роботи.

По закінченні проекту учні груп будуть нагородженні подарунками за активну та плідну працю над проектом.

План вивчення теми

Мій план

План реалізації проекту

Оцінювання (опис та інструменти)

На початку проекту визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Вчитель спрямовує учнів на набуття навичок 21 століття та їх самооцінку.

Впродовж роботи над проектом для оцінювання учнів використовують консультації (on-line); продовження роботи з таблицею; самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання); роботу з опитувальниками до теми. Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі; листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Результати роботи подають в онлайн-таблиці для контролю роботи.


Наприкінці роботи над проектом використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

Діяльність учнів та вчителя

І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель створює сайт проекту, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті; передбачає сторінку для On-line консультацій учнів.

Вчителю потрібно разом з учнями переглянути буклет про метод навчальних проектів, про навички 21 століття; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.


ІІ етап – Мотиваційний

Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 6 груп, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи. Вчитель повідомляє, що на сайті проекту створено сторінку для рефлексії, для проведення консультацій on line. Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.


ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації, публікації, веб-сторінок.

  • І група – Історики” - знайдять історичні відомості походження відсотків і їх теоретичне підґрунтя на якому вони базуються. Досліджують як змінився його зміст з часом. повинні представити результат своєї роботи у вигляді статты в публыкації та сторінки на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження, подаються графічні відомості про результати дослідження, висновки.
  • ІІ група – “Аналітики” - з’ясовують, які задачі розв'язуються на знаходження відсотків в математиці. Вона представлятиме результат своєї роботи у вигляді презентації та реферату.
  • ІІІ група – “Банкіри” - досліджують, які існують вклади у банках України; на яких умовах можна покласти свої кошти і під які відсотки.
  • ІV група - “Лікарі” – аналізуть, як правильно змішати процентні розчини та чи можливо в хімії обійтися без відсотків. Вона представлятиме результат своєї роботи у вигляді сторінок публікаці та сторінки спільного сайту.
  • V група - “Домогосподарки” - з’ясовують, де в домашньому господарстві потрібно знати про відсотки; . Оформлюють результати своєї роботи у вигляді сторінки сайту та декількох статей в публікації.
  • VI група -“Фізики” – розглядають можливі задачі для знаходження енергії та роботи використовуючи відсотки.

Вчитель роздає учням документ Контрольний список. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель у дотримується стратегій фасилітації. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.


IV етап – захист проекту

Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі; оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Романова Наталя Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

romanovanatan12@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12 квітня - 26 квітня 2014 року

Місце проведення тренінгу

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 12 квітня - 26 квітня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна,

Шокалюк Світлана Вікторівна