Портфоліо Романенко Світлани

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Іменник як частина мови

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова, українська література, інформатика

Вік учнів, клас

6 клас 11-12 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект з української мови для учнів 6 класів за темою «Іменник як частина мови». «Юні мовознавці» спробують дослідити граматичні категорії іменників, дослідити правила відмінювання іменників, їх роди та числа. Для цього вони об’єднаються у три групи «Рід», «Число» та «Відмінок». Цей проект об’єднує шкільні предмети: інформатику та українську мову. Основна ідея проекту полягає в розвитку учнів навичок мислення високого рівня, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її; висувати гіпотези та ідеї; обговорювати результати досліджень. Учні повинні вміти шукати інформацію в Інтернеті, зробити висновки, що виділило б їх як лідерів і підтверджує їх високий статус та знайти шляхи, як стати лідерами та підготувати свої власні презентації.

Для вивчення даної теми учні згідно своїх навчальних досягнень розбиваються на групи. Після того, як групи були сформовані, учні обирають собі лідера. Кожна з груп отримує «Картку оцінювання», в якій буде виставлено бали за активність на уроці. Також учнями було проведено дослідження на тему «Чи може існувати лише одна частина мови - іменник? », «Чому іменник ми вивчаємо в першу чергу?». Проаналізувавши результат, учні обирають для себе ряд питань, на які можна отримати відповідь лише після того, як буде опрацьовано потрібний матеріал. Також учні повинні розглянути, в яких сферах діяльності людини можна застосувати знання, отримання після вивчення даної теми. Цей проект призначений для того щоб учні подивилися навкруги і побачили величезну кількість іменників. Вони повинні навчитися спостерігати і бачити світ навколо себе. До відома батьків необхідно донести інформацію про переваги методу проектів як один із засобів розвитку творчих здібностей учнів (буклет)

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Провести обговорення та попереднє опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань та оцінювання навчальних потреб учнів за таблицею З-Х-Д, організаційна діаграма для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектом; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок в разі необхідності та провести поточне опитування кожної групи: Рід, Число, Відмінок. На завершальному етапі провести підсумковий тестта розробити діаграму оцінювання учнів.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За 2 тижні до початку проекту: учитель розповідає учням та батькам про метод проектів, показує публікацію «Метод проектів» й заохочує до роботи, пояснює специфіку проектної роботи й формує в учнів навички об’єктивного самооцінювання, колективної роботи (групова робота на уроках). До початку проекту: для учнів було проведено тестування «Іменник» на основі якого учні об’єдналися в три групи «Рід», «Число», «Відмінок» та з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список питань до проекту, який допомагає їм планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання досліджень та опитування. Після обговорення в класі оцінюється ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. Оцінювання здійснюється вчителем щотижнево на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Учні узагальнюють дослідження у вигляді презентацій Рід іменників, Число іменників, Відмінки іменників. Проводиться рефлексія. Після закінчення проекту: - за допомогою форми оцінювання презентації, вчитель повинен оцінити проекти учнів; - за допомогою форми оцінювання кожен учень має оцінити свої досягнення; - за допомогою форми оцінювання роботи в групах, учні оцінять роботу кожної групи. - оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступів, грамотність, творчий підхід. На першому етапі проекту(1 тиждень) : • Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням «Яких слів в українській мові існує найбільше?» На початку заняття вчителем здійснюється опитування учнів за темою уроку «Іменник». • Робота над проектом починається з презентації вчителя. На початку проектної діяльності проводиться анкетування для учнів. • Ознайомившись з тематичними питаннями (Яким би був оточуючий світ, якби не було іменників? Чому ми не можемо обійтися без іменників?) діти, використовуючи стратегію Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався, висувають ідеї щодо реалізації проекту. • Учні отримують форму оцінювання проектів і обговорюють її. Використання Форми допоможе їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання. • Учні складають план проектної діяльності своєї групи, визначають ролі та обв’язки в групі. Визначають форму кінцевого продукту та отримують контрольні списки до цих продуктів. Учні отримують: «Правила роботи за комп’ютером», «План виконання навчального проекту». Вчитель разом з учнями обговорює друковані та електронні ресурси для збору даних. На другому етапі проекту (2 тиждень): Учні класу об’єднуються в три групи (Форма оцінювання виконання групового завдання), кожна з яких буде досліджувати свою тему: 1 група («Рід» ) - працює над темою «Роди іменників». Розглядають такі питання: що таке іменник, які граматичні категорії має іменник, які роди мають іменники. Переглядають джерела Інтернет, відбирають матеріал про іменник та його граматичні категорії, узагальнюють його. 2 група («Число») - працює над поставленою проблемою «Число іменників». Учні проводять «Лінгвістичний експеримент». Розглядають такі питання: що таке іменник, які граматичні категорії має іменник, які числа мають іменники. Переглядають джерела Інтернет, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Завдання: знайти відповіді на питання і відобразити свої висновки у презентації. 3 група («Число») - працює над поставленою проблемою «Відмінки іменників». Учні проводять розглядають такі питання: що таке іменник, які граматичні категорії має іменник, за якими відмінками змінюються іменники. Переглядають джерела Інтернет, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Завдання: знайти відповіді на питання і відобразити свої висновки у презентації. Протягом всього проекту проводяться консультації (на блозі) для вирішення питання, пов’язаних з реалізацією проекту. Використовуючи контрольні списки, група (за потреби) корегує свій план, обов’язки членів команди. • Учні готуються до захисту. За результатами своєї роботі створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентації). • Роблять висновки за темою. • Учитель та експерти, запрошені на захист роботи (учитель інформатики, української мови), беруть участь в обговоренні звіту-презентації «Граматичні категорії іменників» • Учитель задає цілеспрямовані додаткові питання, узагальнює отримані результати, підводить підсумки роботи кожної з груп, визначає перспективи, нагороджує учнів грамотами за дослідницьку виконану роботу. Учні: • оцінюють роботи однолітків; • беруть участь в колективному аналізі та оцінці результатів; • проводять захист проекту; • презентують результати; • обговорюються висновки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Романенко

Фах, навчальний предмет

вчитель Української мови

Навчальний заклад

Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського"

Місто\село, район, область

м. Луцьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

30.10.2017 - 04.11.2017

Місце проведення тренінгу

Луцький НВК "Гімназія 14 імені Василя Сухомлинського"

Тренери

Гісь Ігор Володимирович