Портфоліо Рожок Наталії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Учнівське самоврядування у сучасному вимірі. Використання технологій інтерактивного навчання на засіданнях самоврядування.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Рада гімназистів - орган учнівського самоврядуванння НВК "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського", людина і світ, інформатика,зарубіжна література, мистецтво, історія.

Вік учнів, клас

10-16 років, 1-7 класи гімназії

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Мета проекту полягає у тому, щоб обґрунтувати важливість та цінність використання технологій інтерактивного навчання на засіданнях самоврядування для формування активної, творчої позиції особистості, її подальшої соціалізації в суспільстві, розвитку загальнолюдських цінностей, формуванню світогляду. Завдяки технологіям інтерактивного навчання гімназисти здобуватимуть теоретичні та практичні навички ефективної роботи в колективі, співпраці.

План вивчення теми (вставити файл)

план план впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на відповідях до опитувань«Якби не було самоврядування?», «Хто такий лідер», які попередньо записані вчителем для учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на проміжних етапах проекту для презентації-захисту представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання лідерських якостей для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту та документ для фасилітації допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання обраного ними проекту діяльності самоврядування. При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися: характеристики відповіді учня - цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність;- якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;- ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези); самостійність оцінних суджень. Результати опитування подано у діаграмах. таблиця З-Х-Д

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку вивчення теми вчитель розробляє та роздає [іhttps://drive.google.com/open?id=1WOrV52DANrHAek0xLd9HoxOm9LvAZm8R нформаційний буклет] для батьків, щоб повідомити про старт проекту, пояснити зміст проекту та залучити їх до участі в дитячому проекті; бере дозволи у батьків на використання учнями Інтернету. Перед початком основної роботи вчитель проводить інструктаж по роботі за комп’ютером. Учні знайомляться з темою проекту переглядаючи презентацію вчителя, в ході презентації заповнюють форми для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів «Кого називаємо лідером», «Якби не було самоврядування», за допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, повідомляються проблемні питання проекту. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Учні отримують контрольні списки до своїх продуктів проектної діяльності. Учні після обговорення заповнюють таблицю З-Х- Д; Вчитель аналізує результати опитування та проводить додаткові консультації з окремими учнями. Вчитель повідомляє учнів про використання матеріалу з Інтернету, інформує дітей про авторське право, захист авторських прав. Учні оцінюють знайдену в Інтернеті презентацію та аналізують отриману інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем. При використанні матеріалів в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності. Вчитель залучає учнів до оцінювання їх проектної діяльності заповнючи контрольний список самоспрямування у навчанні; Учні демонструють та обговорюють результат своєї діяльності в парах та малих групах; Учні представляють свої роботи і оцінюють один одного; Учні вносять зміни з урахуванням порад однокласників; Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. Заповнюють форми для самооцінювання та взаємооцінювання. Працюючи в групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності – презентацію

Відомості про автора

Рожок Наталія

педагог-організатор учнівської молоді

Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського"

місто Луцьк, Волинська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

30.10.2017 - 04.11.2017

Місце проведення тренінгу

НВК "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського"

Тренери

Гісь Ігор Володимирович