Портфоліо Рожкової Людмили Петрівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Річка мого міста

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство, Водойми на території України.

Вік учнів, клас

4 клас,9-10 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

В результаті спостережень учні будуть досліджувати річку Південний Буг, вставши на позицію «біолога», «історика», «архітектора», «географа». Будуть працювати з різними джерелами інформації, пошуком інформації в Інтернеті, легко визначати властивості води, значення для живих організмів , про місце і роль людини в природі.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадженення

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення відповідно до віку. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності. З метою оцінювання результатів використовуються дослідження, підсумкової презентації, публікації. У процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я розумію!»та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, вчитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних педагог зможе дещо змінювати завдання, приводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проекту через використання опитувальник Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Учні використовують самооцінювання.


формою Я розумію

Журнал спостережень

Опитувальник


Самооцінювання

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Урок 1 . Підготовка Учитель готується до уроку згідно плану впровадження. Учитель повинен пересвідчитися в тому, що діти мають уявлення про властивості та стани води, значення води для життя рослин, тварин, людини; про необхідність економного використання води; дотримуватися інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні демонстраційних дослідів, практичних робіт. Проект розпочинається з обговорення з учнями питань по темі проекту(для цього використовується Стартова презентація "Велика дослідницька експедиція"). В ході цієї роботи робиться оцінювання представлень учнів по темі проекту, виявляються їх інтереси і переваги. Учні розподіляються на 4 групи залежно від власних інтересів(історики, географи, архітектори, біологи). У групах йде обговорення, уточнення поставлених питань, відповідно до плану роботи над проектом ставляться цілі, екскурсії для кожної групи, планують дослідження. Викладач пропонує буклет з основними питаннями по темі.Обговорюються критерії оцінювання роботи груп, план роботи за проектом. Обговорюються питання необхідності дотримання авторських прав. Дослідження 1 тиждень (2 години екскурсія і 1 година самостійної роботи) Перед початком екскурсії(з урахуванням віку учнів) проходить обговорення з кожною групою планів проведення досліджень, проговорюються правила техніки безпеки. Діти самостійно знаходять необхідну інформацію на Інтернет-ресурсах, запропонованих учителем. Вхідна презентація перед екскурсією для групи " Географи" В ході екскурсії "географи" визначають швидкість течії річки, міру забруднення, проводять досліди, роблять фото і записи; "біологи" знайомляться з флорою і фауною Південного Бугу, роблять фото і замальовки; "історики" здійснюють екскурсію в краєзнавчий музей, "архітектори" вивчають характер берегів, міру їх благоустрою, роблять фото. Після екскурсії вчаться узагальнюють результати, отримані в ході спостережень і досліджень, уточнюють критерії оцінювання робіт груп. Керівники консультують групи.Учні проводять самооцінювання, використовуючи контрольні списки дослідження.Отримані результати записують у щоденник спостережень, оформляють продукти діяльності за власним вибором (малюнки, фотоальбом, книжки-саморобки, презентації тощо з даними результатів). Зміст індивідуальних та гру¬пових домашніх досліджень Самостійна робота учасників проекту над індивідуальними та гру¬повими дослідженнями. 2 тиждень(2 години роботи в групах) Підготовка Аналізують нові дані, отримані іншими учнями. Аналізують розбіжності (схожість) у даних. Виявляють причини розбіжностей. Учитель готується до уроку згідно плану впровадження. Групи оформляють результати своїх спостережень і досліджень, готуються до захисту проекту : "Географи", " історики" готують презентації, " архітектори" і " біологи" – фото,гербарії,малюнки. Керівники груп надають технічну допомогу. Результати дослідження групи учнів за проектом Річка Південний Буг (презентація) До захисту учні усіх груп готують питання для вікторини за змістом свого виступу. Для розвитку самостійності і взаємодії в ході проектної діяльності використовуються листи планування праці в гурті, самооцінювання просування груп за проектом, самооцінювання продуктів проекту. 3 тиждень(1 година - захист проекту) Підготовка Аналізують нові дані, отримані іншими учнями. Учитель готується до уроку згідно плану впровадження. Запрошення батьків, шкільного кореспондента, експертів з охорони водного середовища. Підготовка інтерактивного обладнання, необхідного для захисту своїх досліджень. Підведення підсумків 1Захист учнями результатів експерименту «Економія води» (на основі записів у щоденнику спостережень і підтвердження діаграмою). Рефлексія. Ми щойно наочно переконалися в тому, що і ми можемо багато зробити для збереження води. Кожен з нас тепер буде економно використовувати воду у своїх цілях. 2Захист учнями дослідження «Яка вода чистіша?». Роблять висновки, як можна очистити воду, яку воду краще вживати. Учні захищають свої роботи, намагаються відповісти на поставлені питання. Учні проводять вікторину, використовуючи підготовлені заздалегідь кросворди, ребуси, загадки по темі свого дослідження. Рефлексія роботи над проектом здійснюється через роздум про те, що вдалося і не вдалося зробити в цьому проекті, які питання необхідно обговорити, або розкрити в майбутніх роботах. Педагог робить оцінку результатів роботи над проектом, використовуючи форми оцінювання дослідження , здійснює після конкурсу заповнення форми оцінювання за діяльністю. Учитель забезпечує оцінювання навчання учнів та проекту в цілому, отримання зворотнього зв’язку щодо успіху навчальної теми за бажанням (самооцінка вчителя, опитування батьків.). Учні, які не встигають, отримують підтримку та контроль своєї діяльності з боку учнів-консультантів, вчителя. Ці учні, разом із своїм консультантом утворюють пари (входять до одних груп). Цим учням також надається додатковий час для виконання окремих самостійних занять, запроваджуються календарі термінів виконання завдань, адаптовані до індивідуальних потреб учнів, за необхідності надається підтримка спеціалістів. На основі оцінювання можуть модифікуватися цілі навчання та завдання. При захисті своїх робіт застосовується письмова робота, чи перегляд та оцінки рефлексії . Для учнів, які додатково займаються інформатикою, планується проведення конкурсу на кращу презентацію. На протязі роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації, яка використовується як засіб для фасилітації.


[1] Презентація вчителя]


ЗХД


Організаційна діаграма


Я-розумію


Самооцінювання дослідження


Результати роботи учнів


Підсумкова презентація


Результати досліджень


Презентація учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Рожкова Людмила Петрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель початкових класів

Навчальний заклад

Навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №6

Місто\село, район, область

м.Вінниця

Контактні дані

Ludmilywka@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02-11.02.2013

Місце проведення тренінгу

Школа-гімназія №6

Тренери

Пойда Сергій Андрійович Марковська Тетяна Василівна