Портфоліо Римар Ірини за 10 версією

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Постать Івана Мазепи в історії

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України

Вік учнів, клас

8 клас, 14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Виконуючи цей проект впродовж місяця, учні 8-х класів вивчали багатогранну особистість Гетьмана України Івана Мазепи, досліджували його діяльність як видатного політичного, військового діяча та мецената часів Гетьманщини, його літературну спадщину. На завершення проекту було створено карту «Україна за Гетьмана Івана Мазепи», випущено газету «Історичний вісник», проведено конкурс творів-роздумів,підготовлено методичну розробку позашкільного заходу – театралізований вечір «Батуринська трагедія».

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях . Учні з самого початку роботи над проектами використовують форму оцінювання презентації, форму оцінювання дослідження, форму оцінювання буклету в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запрошено учнів використовувати форму оцінювання проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Під час виконання проекту учні проводять опитування для визначення найвищого рівня засвоєння теми та результати представляють у вигляді діаграми.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Урок1

Підготовка

Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує, заохочує учнів. Знаючи добре свій предмет, вчитель має бути компетентним і в інших галузях науки, розуміти своїх учнів, враховувати їхні можливості і інтереси, бути комунікабельним, толерантним, творчим. Учитель повинен пересвідчитись чи розуміють учні поняття Коломацькі статті , меценат, бунчукові товариші, значкові товариші, анафема. Для цього учитель демонструє власну презентацію проекту, знайомить їх з ключовими та тематичними запитаннями, конкретною проблемою та визначає розуміння учнями вищевказаних понять, використовуючи при цьому « З-Х-Д». Саме так визначатимуться наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають у мережі Інтернет та бібліотеці інформацію по даній темі та складають план самоспрямування.

Дослідження

Учні, протягом 1 місяця, при допомозі учителя, досліджували внутрішню та зовнішню діяльність Івана Мазепи. Учні переконалися, що його державотворча політика була позитивною. Учні з допомогою учителя створюють блог або презентацію, на яких розміщують результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими.

Урок 2

Учні ознайомлюються з процесом відродження козацького устрою на Правобережній Україні за часів гетьманування Мазепи.

Дослідження

Учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає для себе клас, з яким буде працювати. Роблять висновки про те, що за часів Івана Мазепи процес відродження козацького устрою на Правобережжі сягає найвищої точки розвитку. Результати отримані на цьому уроці вносять до журналу досліджень, порівнюючи їх із результатами отриманими на минулому уроці. У кінці уроку учні самостійно визначають навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Урок 5

Учні створюють певну, запропоновану, учителем структуру папок та вносять до неї файли, які використовувались на попередніх уроках, за запропонованою інструкцією. Роблять висновки про те, учні якого класу найменше володіють інформацією про діяльність Мазепи. Учні проводять опитування серед учнів 8 класів, яке виявляє на скільки учні володіють вивченим матеріалом.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент у своїх класах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжностей. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом. Наприкінці кожного етапу проекту учні будують за допомогою табличного процесора таблиці та на основі цих даних будуються гістограми, за допомогою яких аналізують отримані результати. Висновки та результати досліджень розміщають у блозі. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом на кожному етапі проекту. Учні, які не встигають отримають підтримку та контроль своєї діяльності зі сторони учнів-консультантів. Ці учні, разом зі своїми консультантами, утворюючи сталі пари, будуть входити до одних і тих самих груп, під час об’єднання у групи. Для того, щоб самоспрямувати діяльність учнів, необхідно її планувати. При цьому вони користуються планом самоспрямування.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Римар Ірина

Фах, навчальний предмет

Вчитель початкових класів

Навчальний заклад

Брацлавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Місто\село, район, область

смт. Брацлав Немирівський р-н Вінницька обл..

Контактні дані

Тел. 0433151465

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-23.08 2013

Місце проведення тренінгу

ВОІПОПП

Тренери

Пойда С.А., Мартохнюк Л.О.