Портфоліо Рибчинського В.М. з теми ""

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

СПАДЩИНА ДРУЇДІВ

Основний та другорядні навчальні предмети

Географія, біологія

Навчальна тема

Географія. Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних. Лісові ресурси. Практична робота 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором). Учень: називає: види природних ресурсів; характеризує: поняття "географічне та навколишнє середовище", "антропосфера", "природокористування", "ресурсозабезпеченість"; закономірності розміщення різних видів природних ресурсів; виявляє: закономірності розміщення природних ресурсів; порівнює: співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу.

Вік учнів, клас

10 клас, 15-16 років

Стислий опис

Учні проводять спостереження та порівняння різних шляхів природокористування, визначають основні проблеми у використанні світових лісових ресурсів та їхню роль у житті суспільства та проектують проблему на власний регіон. Проводять опитування у людей різного віку «Яка роль лісу у вашому житті». Результати спостережень і досліджень демонструють у презентації. Учні створюють інформаційний бюлетень, і результати проекту розміщують на web-сайті

Повний План вивчення теми

[1]

[2]

Навчальні цілі

В учнів починає формуватися система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем. Вони відшукують інформацію в мережі Internet, підбирають різні форми для своєї діяльності. В учнів формуються уміння і навички добирати ілюстрації до наукового тексту, планувати свою діяльність, співпрацювати в групі. Формулювати гіпотези і планувати дослідження на перевірку цих гіпотез, порівнювати результати досліджень Під час презентування результатів досліджень учні будуть вчитися стисло і точно формулювати свою думку, подавати результати досліджень у привабливій і цікавій формі, посилатися на використані джерела При створенні Веб-сторінки в учнів формуються дизайнерські уміння, вони вчаться комп’ютерній термінології.


Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться а) діагностика навчальних потреб учнів б) рівня їх фактичних знань учнів з теми

2. Під час проведення проекту проводиться: a) анкетування для групування учнів та розподілення ролей, б) відслідковування ходу виконання роботи, в) контроль за дотриманням вимог до блогу

3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи

В результаті оцінювання побудували діаграму

Також оцінювання проводиться за допомогою фасилітації

Діяльність учнів

Перед проведенням проекту вчитель повинен поспілкуватисяі з батьками учнів та взяти в них дозвіл на публікацію робіт їхніх дітей в інтернеті, а також дозвіл на використання інтернет матеріалів На початку учні отримують завдання від учителя у формі учительського буклету та учительської презентації, обговорюють хід проекту. Проводять опитування, результати вчаться представляти та оформляти в Excel. Реалізація проекту:

1. Впродовж роботи над проектом проводити консультації. Визначити навчальні потреби учнів за допомогою таблиці "Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався"

2. За допомогою контрольного списку «Дослідження», учні оцінять рівень проведення дослідницької роботи.

3. За допомогою контрольного список «Творчість», учитель оцінює рівень творчості учнів класу.


Після закінчення проекту:

1. За допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації, вікі-сайтів, повинен оцінити проекти учнів.

2. Обговорення проведення оцінювання роботи груп за допомогою форми «Оцінювання роботи групи»

Під керівництвом вчителя створюють [3], де висвітлюють результати свого дослідження. Створили інформаційний бюлетень, де була розміщена інформація про результати пошуку у ході експерименту, та Учнівська вікі-стаття "Річки та люди" з інформацією та отриманими результатами. З результатами своєї роботи вони виступають перед жителями села.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Рибчинський Віталій Михайлович

Фах, навчальний предмет

вчитель

Навчальний заклад

Кельменецький ліцей

Місто\село, район, область

смт Кельменці, Чернівецька область

Контактні дані

e-mail: vit_r79@i.ua

тел. (099) 2133710

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11-15 червня 2012 року

Місце провведення тренінгу

ІППО Чернівецької області

Тренери

Кошурба Григорій Григорійович, Скрипська Ганна Володимирівна, Кадук Алла Миколаївна