Портфоліо Резнік Галини Анатоліївни з теми "Кисень. Реакції розкладу і сполучення"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Кисень. Реакції розкладу і сполучення

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Прості речовини: метали і неметали

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Проект запланований для вивчення семикласниками перших шести уроків теми «Метали і неметали». На початку роботи над проектом перед учнями постає питання про можливість чи неможливість існування життя без кисню. Шукаючи відповіді на це запитання вони повинні з’ясувати за допомогою яких реакцій відбувається окиснення та кругообіг кисню в природі та наглядно представити їх. Над проектом будуть працювати три творчі групи: відео оператори, художники та науковці. Їх завдання - зібрати матеріал про реакції розкладу та сполучення та оформити його в вигляді презентації відеороликів з коментаріями, буклету або бюлетня, тренувальних карток для вдосконалення навичок в підборі коефіцієнтів в рівняннях сполучення та розкладу. Результати роботи над проектом учні демонструють на підсумковому уроці. По закінченню теми, виконуючи практичну роботу « Одержання кисню та вивчення його властивостей» вони мають змогу оцінити роботу над проектом.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні: - називають склад молекул кисню; - наводять приклади реакцій розкладу і сполучення; - описують поширеність Оксигену у природі; - характеризують фізичні та хiмічні властивості кисню, складають рівняння відповідних реакцій; - використовують прилад для добування кисню; - визначають наявність кисню дослідним шляхом; - пояснюють суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, горіння, колообіг Оксигену; - аналізують умови процесу горіння; - обґрунтовують застосування кисню; - оцінюють роль кисню в життєдiяльності організмів, значення каталізаторів.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Учні: - називають склад молекул кисню; - наводять приклади реакцій розкладу і сполучення; - описують поширеність Оксигену у природі; - характеризують фізичні та хiмічні властивості кисню, складають рівняння відповідних реакцій; - використовують прилад для добування кисню; - визначають наявність кисню дослідним шляхом; - пояснюють суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, горіння, колообіг Оксигену; - аналізують умови процесу горіння; - обґрунтовують застосування кисню; - оцінюють роль кисню в життєдiяльності організмів, значення каталізаторів.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На початку проекту ( першому уроці теми « Прості речовини – метали й неметали»вчитель повторює з учнями класифікацію простих речовин речовин, закріплює знання учнів про неметали на прикладі Оксигену та кисню і пропонує дати відповідь на ключове запитання: « Чи можливе життя без кисню? За допомогою мозкового штурму та заповнення таблиці З-Х-Я-Д семикласники роблять висновок про те, що їм, поки що, бракує знань для того, щоб дати однозначну відповідь на на це запитання. Вчитель пропонує вивчати тему за допомогою методу проекту. Презентація вчителя. Учні: - обговорюють тему проекту,розподіляються на групи за інтересами: відео оператори, художники та науковці, обговорюють цілі, завдання, вживаютья в ситуацію; - складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі.Вчитель: - готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі; - відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам та одержує від них дозвіл на публікацію роботи учня в мережі інтернет; формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні за наведеним списком відшукують теоретичну на методичну інформацію в бібліотеці та мережі Інтернет та створюють презентацію з використанням відео реакцій розкладу та сполучення, публікацію та дидактичні карточки. Всі ці матеріали вони представляють на підсумковій конференції, на якій проходить взаємооцінювання роботи груп.Учасники проекту підводять підсумки своєї роботи, працюючи з діаграмою Венна. Під час роботи учнів, вчитель виконує консультуючі та перевіряючи функції за допомогою блогів створених кожною групою учнів та щоденників роботи над проектом. В кінці вивчення теми проводиться практична робота, виконуючи яку учні зможуть оцінити наскільки успішно вони працювали над проектом. Звіт про практичну роботу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Резнік Галина Анатоліівна

Фах, навчальний предмет

вчитель хімії, хімія

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №113

Місто\село, район, область

Одеса, Суворовський район

Контактні дані

Адреса школи:м.Одеса,вул.Чорноморського козацтва,7 тел.: 723-32-16.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20 -24 серпня 2012 року

Місце провведення тренінгу

Одеська загальноосвітня школа №113

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна