Портфоліо П.І. з теми " Київська Русь – початок нашої держави"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

" Київська Русь – початок нашої держави"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - історія України Другорядні предмети - географія,література, етика

Навчальна тема

«Виникнення та розвиток Київської Русі» та «Держава Київська русь у Х ст.» .

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 р.

Стислий опис проекту

На початку проекту відбувається попереднє оцінювання знань учнів за допомогою усного опитування чи тестів На протязі проекту вчитель спостерігає роботу груп надаючи при необхідності необхідну допомогу ( усні консультації).Переглядає заповнення щоденників, виконання завдань та тестів Під час захисту проектів відбувається оцінювання презентації, дотримання необхідних умов складання та етапів розкриття питань. В групах відбувається само оцінювання своєї роботи та оцінювання роботи інших учнів. Останнім етапом є рефлексія.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Учні повинні вміти: називати роки правління перших князів, слов’янські племінні союзи на території України та їхніх сусідів, версії походження назви «Русь»; показувати на карті території розселення східнослов’янських племінних союзів; описувати заняття, побут і спосіб життя східних слов’ян;наводити приклади впливу природно-географічних умов на господарство та спосіб життя східних слов’ян; характеризує відносини східних слов’ян з сусідами, їхнє суспільне життя за передержавної доби, роль міста Києва в утворенні держави східних слов’ян та роль перших князів у становленні держави Київська Русь;

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всієї роботи над проектом. На початку вивчення теми буде визначено обсяг навчальних потреб учнів. Впродовж вивчення теми буде оцінюватись розвиток самостійності, перевірка розуміння фактичного матеріалу. Також буде проводитись моніторинг процесу.На початку роботи учні заповнюють таблиці з-х-д з метою виокремлення основних елементів того, про що вони хочуть дізнатися. У ході виконання проекту вчитель контролює рівень задіяності учнів у колективній діяльності за допомогою щоденників, які вчитель переглядає та оцінює виконання завдань та тестів ,освітлювання етапів пошуку над яким процюють учні. Під час захисту проектів відбувається оцінювання презентації,переглядається дотримання необхідних умов складання та етапів розкриття питань. В групах відбувається само оцінювання своєї роботи [1] та оцінювання роботи інших учнів. Останнім етапом є рефлексія [2]

Діяльність учнів та вчителя

На першому етапі, учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, складають схему З-Х-Д, у ході мозкового штурму можуть складати асоціативний кущ або схеми. За необхідносттю отримають консультаціїї[3] вчителя.Учні об’єднуються у 3 групи: етнографи, історики, культурологи по 4-6 осіб, розподіляють ролі. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, планують свою роботу. На другому етапі проекту групи отримують завдання, обговорюють його. Відбувається створення продуктів проекту за допомогою опрацювання рекомендованою вчителем літературою, роботи з Інтернет-ресурсами , відбір необхідних матеріалів, проведення запланованих досліджень, узагальнення їх, обговорення власних думок та заповнення необхідних сторінок щоденника роботи. Останній етап роботи захист підготовлених проектів [4] Кожна з творчих груп презентує результати власної роботи [5][6], здійснюється обговорення проектів та обмін думками, само та взаємооцінка результатів.Оцінювання відбувається за допомогою форм оцінювання [7]різних видів проектів.Для оцінювання вмінь учнів їм пропонується історичний диктант [8].Вчитель оцінює результати роботи учнів, проводить рефлексію, робить висновки щодо результативності проекту в цілому.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Аннєнкова Тетяна Леонідівна

Фах, навчальний предмет

Історик, вчитель історії

Навчальний заклад

ОНВК №67

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

Адреса навчального закладу: м.Одеса,вул.Бочарова14

Тел.:

e-mail:

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.08.12 – 17.08.12

Місце проведення тренінгу

м.Одеса ОСШ №40

Тренери

Желязкова Светлана Анатоліївна