Портфоліо П.І. з теми "Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Ти і твоє здоров'я

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - алгебра, другорядні - геометрія, біологія, фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь

Вік учнів, клас

11-12 років, 7 клас

Стислий опис проекту

У навчальному проекті «Ти і твоє здоров'я» учні досліджують, як можна застосувати рівняння при розв’язуванні задач практичного змісту; шукають відповідь на питання «Чи відповідально ми ставимося до свого здоров’я?»; з’ясовують, яким чином рівняння допомагають виконати роботу вчасно і вірно. Впродовж виконання проекту учні шукають інформацію в Інтернеті, створюють власний блог, проводять анкетування. Вони стають дослідниками інформації і самі для себе, отримують нову і важливу для них інформацію. Учні в повному обсязі використовують навички роботи з ІКТ, які дуже важливі у ХХІ столітті.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Розпізнає лінійне рівняння серед даних рівнянь. Наводить приклади лінійних рівнянь. Характеризує етапи розв’язування задачі за допомогою рівняння. Розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною.

Опис оцінювання

Важливим інструментом в оцінюванні діяльності дітей є таблиця З-Х-Д. Також впродовж роботи використовую форми запису узагальнень і запитань, контрольні списки, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. В даному проекті важливим є не кількісне виконання завдання, а якісне. Тому що учні творять нову для себе інформацію. Оцінювання має відбуватися постійно протягом проекту та включати оцінювання всіх вказаних у навчальних цілях знань та навичок. Форми оцінювання мають критерії, що тісно пов’язані з цілями, та дескриптори , що описують рівні сформованості навичок та рівні засвоєння знань, які відображаються в кінцевому продукті проекту, що розробляється учнями. Оцінюються виступи учнів, презентації, вклад кожного учня в кінцевий результат. Постійно йде самооцінювання, взаємооцінювання та оцінювання вчителем.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Передбачені навчальним проектом види діяльності школярі здійснюють індивідуально або групою. При цьому вони спілкуються між собою. Вчитель ділить учнів на групи, розподіляє обов’язки. Учні ознайомлюються із своїми завданнями в групах. В кожній групі є: адміністратор, аналітик, дослідник, фотограф та доповідач. Вчитель допомагає учням визначитись з тим, що потрібно зробити для виконання завдань, демонструє презентацію та обговорює виконання роботи; обговорює, як учні будуть використовувати ресурси Інтернету при підготовці проектів, нагадує про авторське право, про самостійність та творчість у роботі; учні будують діаграми, створюють власний блог . Вчитель при оцінюванні проектів використовує власну систему оцінювання, залучає учнів до процесу оцінювання; використовує підсумкове оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання. За допомогою спеціальних анкет визначає навчальні особливості учнів та відповідно до цього відбувається поділ за групами. При цьому враховується домінуючі типи сприйняття та різні когнітивні стилі множинного інтелекту. Задоволення потреб усіх учнів потребує ретельної підготовки та планування вивчення навчальної теми. Кожен учень вимагає відповідної підтримки для того, щоб почуватися впевнено та комфортно в різних навчальних ситуаціях та щоб бути незалежним у навчанні. Певною мірою цю допомогу можна забезпечити, використовуючи різні педагогічні технології. Вчитель як фасилітатор в навчанні учнів за методом проектів здійснює ненав'язливу допомогу учням. Ні в якому разі не вирішує за дітей, допомагає у вирішенні складних питань, толерантно ставиться до різних думок, поважає думку учнів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тарасенко Тамара Василівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Одеський НВК №13

Місто\село, район, область

м. Одеса, Суворівський район, Одеська область.

Контактні дані

tamara-georgiy@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.2012 – 23.08.2012

Місце провведення тренінгу

Одеський НВК №13

Тренери

Зикова Віта Анатоліївна