Портфоліо П.І. з теми "Дитинство, опалене війною (за твором Г.Тютюнника «Климко»)"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Дитинство, опалене війною (Г.Тютюнник «Климко»)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, історія України

Навчальна тема (як записано в програмі)

Г. Тютюнник «Климко»

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Даний проект поєднує чимало проблем, пов’язаних не лише із навчальними предметами. Під час роботи над проектом школярі заглибляться в етичні та моральні проблеми життя дітей під час Великої Вітчизняної війни, їх особистої відповідальності за власне життя, і намагання прийти на допомогу іншим. Під час роботи над проектом учні познайомляться із історією України у роки воєнного лихоліття,з проблеми життя і смерті ,добра і зла, відповідальності за свої вчинки, порівняють життя дітей війни зі сучасним життям дітей,зроблять для себе висновки про морально-етичні уроки твору Г.Тютюнника «Климко» Окрім цього, робота над проектом сприятиме формуванню у школярів розуміння найвищої цінності життя, виробленню переконання про необхідність переборювати труднощі та проблеми

Повний План вивчення теми

[План вивчення теми]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Проект спрямований на розвиток особистих вмінь та навичок, які в процесі роботи розвивають критичне мислення високого рівня, навички життєтворчості та впевненої особистої поведінки у житті. Учні зможуть визначати та розуміти літературну мову, образність та гру слів в творах Григіра Тютюнника. Визначать, які саме літературні прийоми ,художні засоби використовує автор, та проаналізують зв’язок між епізодом дитинства письменника і головного героя Климка. Під час підготовки та створення презентаційних матеріалів будуть розвивати навички аналізувати, порівнювати, систематизувати отриману інформацію, вміння аргументовано переконувати співрозмовника за допомогою фактів, щодо , використовувати допоміжні джерела інформації, користуватись різними електронними ресурсами для накопичення та структурування інформації.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінюючи навчальні потреби учнів, я опираюсь на їхні знання про епічні твори , уміння робити ідейно-художній аналіз тексту повісті. Використовуючи ці знання і навички, висуваємо гіпотези дослідження конкретної теми. Обговорюємо кожну з них, використовуючи засоби зворотного зв’язку, при цьому обов’язково ведуться записи у вигляді тез, нотаток та ін.. У ході роботи оцінюються усні виступи груп, враховується самооцінювання учасників групи [оцінювання]і оцінка вчителя за роботу в цілому. На наступному етапі створюється і оцінюється презентація основних ідей проекту переглянути [оцінювання]. Остаточна оцінка виставляється з урахуванням всіх досягнень учня за спеціально створеною формою оцінювання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

8. Перед виконанням проектів вчитель пропонує переглянути [презентацію] та ознайомитися з [питаннями проекту] і заповнити два документи: [ЗХД таблицю] та організаційну анкету. Школярі будуть розподілені на декілька груп : - біографи ,які працюють над біографією Г.Тютюнника та складають повідомлення - заочну подорож «Шляхами Г.Тютюнника» - історики готують презентацію на тему «Діти війни»,де саме звертають увагу на долю України та її населення під час ВВВ. - літературознавці протягом тижня працюють над художніми особливостями твору ,готують презентацію або публікацію - психологи на основі ідейно-художнього аналізу повісті визначають морально - етичні проблеми та показують їх на взаємостосунках героїв твору(результат їх роботи презентація чи буклет). Для того щоб все це виконати учні повинні знати текст повісті. На першому тижні учні з поданих груп займаються аналізом підібраного матеріалу,а саме: - Біографи презентують свою роботу. - Історики продуктом своєї праці презентацією «Діти війни» [1] допомагають учням уявити життя дітей війни і порівняти його з їх сучасними. Робота над ідейно - художнім аналізом твору продовжується. На другому тижні наступні групи проводять свою роботу, а саме: --Літературознавці допомагають працювати учням над аналізом тексту і презентують продукт своєї праці, а саме дають визначення літературним поняттям «екскурс», «художня деталь» наводять приклади в тексті. --Психологи намагаються розібратися в взаємостосунках героїв повісті, визначити головні риси характеру Климка і розкрити морально-етичні уроки ,які хотів нам дати Григір Тютюнник. Останній урок –це вирішення ключового питання « Чи легко творити добро?» У результаті цієї діяльності школярі переконуються у цінності людського життя і необхідності його берегти. Очікувані результати:  розвиток навичок, необхідних для адаптації до проблем сучасного життя;  навички креативного мислення,  рішення соціальних проблем, комунікативні навички,  формування вміння співпереживати, нести відповідальність за тих, хто тебе оточує, формування вміння формулювати свою думку та аргументувати її. Учитель повинен отримати [дозвіл від батьків]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Рагуліна Оксана Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Учитель І категорії, українська мова та література

Навчальний заклад

ОНВК № 13

Місто\село, район, область

Місто Одеса

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.12-23.08.12

Місце провведення тренінгу

ОНВК № 13

Тренери

Зикова В.А., Бедикян Н.І.