Портфоліо П.І. з теми "В світі речовин"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

В світі речовин

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, основи здоров’я, природознавство

Навчальна тема (як записано в програмі)

Прості речовини – метали і неметали

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Учні вивчають хімічний елемент оксиген,його поширення в природі та утворені ним прості речовини;вчитимуться добувати кисень в лабораторних умовах,складати простий прилад для добування газу,збирати його витисненням повітря,перевіряти його наявність тліючою скіпкою,звертати увагу до дотримання техніки безпеки,обережне і уважне поводження з речовинами,правильне використання лабораторного посуду й обладнання. Розглядають умови виникнення та припинення горіння,значення реакцій горіння та окиснення в природі та житті людини. Учні шукатимуть інформацію в мережі інтернету,відео-файлах.

Повний План вивчення теми

[План вивчення теми]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Оксисен. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості,добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

Демонстрації:

1. Добування кисню з гідроген пероксиду.

2.Збирання кисню витисненням води.

3.Виявлення кисню.

4.Спалювання неметалів(фосфору,вуглецю,сірки у повітрі та кисні).

5. Взаємодія заліза з сіркою. 6.Практичні роботи: добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.

7.Екскурсії: Аптека. Пожежне депо.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Дидактична картотека, поточні самостійні роботи, підсумковий контроль знань. Взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем [оцінювання]і оцінка вчителя за роботу в цілому. На наступному етапі створюється і оцінюється презентація основних ідей проекту переглянути [оцінювання]. Остаточна оцінка виставляється з урахуванням всіх досягнень учня за спеціально створеною формою оцінювання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Проект в 7 класах з хімії,направлений на вивчення теми «Прости речовини,метали та неметали». Під час вивчення теми передбачаються різні види діяльності учнів: -індивідуальні -групові -парні -практичні роботи -демонстраційний експеримент -самостійни роботи с періодичною системою і схемами -взаємоконтроль -тест-контроль Продуктами діяльності учнів є реферати,малюнки,схеми,кросворди,презентації,сцінівки.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Струкова Людмила

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії і біології

Навчальний заклад

ОНВК № 13

Місто\село, район, область

Місто Одеса

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.12-23.08.12

Місце провведення тренінгу

ОНВК № 13

Тренери

Зикова В.А., Бедикян Н.І.