Портфоліо П.І. з теми ""Врятувати Зелю" "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Врятувати Зелю" (7-й клас)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

- Англійська мова - тема "Врятувати Зелю" (Conditionals); навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: природознавство, географія.

Вік учнів, клас

7-й клас – вік 12-13 років

Стислий опис проекту

У процесі вивчення навчальної теми"Save the world" з англійської мови пропонується розглянути підтему щодо використання умовних речень та виконати учням 7х класів навчальні проекти за загальною назвою Conditionals (Zero, First and Second Conditional). Це - проект -практична робота, він включає створення учнями своїх власних прикладів утворення умовних речень, пов'язаних з темою навколишнього середовища.Учні ознайомлюються з проблемою забруднення навколишноього середовища та розробляють свій план збереження планети висловлюючи свої думки, наробки, цілі, використовуючи граматичну структуро умовного речення в англійській мові (Conditionals). Учні демонструють свої знання та результати практичної діяльності у формі мультимедійних презентацій та інформаційних бюлетенів.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

  • Створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами.
  • Використовувати умовні речення (Conditionals)у мові для вираження думок тощо.
  • Використовувати умовні речення (Conditionals ) для вираження наукових та всевідомих фактів.
  • Використовувати умовні речення (Conditionals ) для вираження подій, які здійсняться/не здійсняться у майбутньому

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою, обговорення проводиться для забеспечення учнів інформацією та допомогою здобути необхідні навички. Учні викорстовують форму оцінювання свого проекту, презентації для здійснення учнями само оцінювання своєї роботи. Вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації.

Форми для оцінювання:

Контрольний список для оцінювання однолітками презентації

Наприкінці навчання однієї з форм контролю може бути публічний захист проектів, що дозволяє всьому колективу учнів брати участь в обговоренні результатів роботи й оцінюванні.


Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Заняття 1: Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Що змушує людей (учених) розглядати нові варіанти рішення проблем глобального забруднення навколишнього середовища? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про причини, які спонукають вчених розробляти нові винаходи і знаходити альтернативи. Запитайте учнів, що відбудеться, якщо ми почнемо вживати міри щодо врятування Землі? Учні також обмірковуватимуть це запитання наприкінці вивчення теми після виконання групових проектів. Оголосіть та поясніть тему для учнів. Зачитайте текст з учнями, зробіть післятекстові вправи. Запитайте учнів, чи знають вони про проблеми навколишнього середовища у своїй країні. Поставте Тематичні запитання: Які існують проблеми для диких тварин, що живуть у містах? Та Як ми можемо зменшити вплив сучасного суспільства на дику природу у місті? Запишіть їх відповіді на окремому аркуші, на якому наведені запитання щодо визначення рівня попередніх знань і проведіть обговорення в класі.

Заняття 2-5: Вчитель впроваджує нову граматичну тему Conditionals, наводить приклади. Залучає учнів в співпраці з вчителем, пропонуючи навести власні приклади , використовуючи нову граматичну тему. Виконання прав по темі. Розділити группу на декілька підгруп (угрупувань) та надати можливість їм самостійно вибрати підтему проекту та працювати над нею.

Заняття 6: Використовуючи запитання з документу перевірки розуміння матеріалу, попросіть кожну групу розробити короткий документ, що описує, як ідеї збереження навколишнього середовища відповідають своїм основним функціям. Учні можуть використовувати як умовні речення так й малюнки, колажі та інше. Учні повинні розказати про свій вибір та аргументи на його користь іншим учням класу та, отримати конструктивний зворотній зв’язок під час дискусії. Кожна група повинна визначити задачі у межах своєї групи – спланувати свою роботу, і почати збір необхідних матеріалів. Вчитель має поставити учням запитання з документу. Вчитель повідомляє учням, що всі їх проекти повинні включати наступне: Обґрунтування вибору їдей і опис можливих подій, чому за якими умовами навколишнєсередовище могло б покращитись на користь людям. Графік, що показує зміну навколишнього середовища за допомогою діяльності людини заради збереження планети. Обговорення процесу і результатів роботи (включаючи вступ, процес усунення неполадок, результати виконання завдань та кінцеві думки та висновки).

Заняття 7: У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання: Що змушує людей (учених) розглядати нові варіанти рішення проблем? Учні повинні бути більш освіченими щодо факторів, які спонукають вчених досліджувати нові шляхи вирішення проблем. Учні можуть придумувати ідеї для статей, пов'язані з їхньою проектною роботою. Статті можуть бути об'єднані в єдиний інформаційний бюлетень, який можна роздавали на громадських мітингах і залишати, наприклад, у приймальних місцевих ветеринарних аптеках та лікарнях.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ланова Єлизавета

Фах, навчальний предмет

Основний навчальний предмет - Англійська мова - тема "Врятувати Зелю" (Conditionals); навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: природознавство, географія.

Навчальний заклад

ОНВК №13

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

liz.lan.me@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20-23 серпня 2012р.

Місце проведення тренінгу

ОНВК №13

Тренери

Зикова Віта Анатоліївна